Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap

by (Herz. 2e dr.)
ISBN-10 9053568778 ISBN-13 9789053568774
452 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap

 • 1 Het Vak

  • literatuurwetenschap paradoxaal: leesplezier?> naar wetenschap vertaald
  • Doel: bepalen plaats lt. wetenschap
  • kaders: van vak, verwante vakken en wetenschap in bredere zin
  • herdefiniëring
 • 1.1 Inleiding wetenschappelijke kaders

 • Hoe komt men van een persoonlijke interesse n literatuur naar een wetenschappelijke houding ten opzichte van boeken en alles wat daarmee te maken heeft?

   

  Wetenschap in het algemeen  --> takken binnen de cultuur wetenschappen --> literatuur wetenschap en subspecialismen.

   

  bepalen van de plaats van de literatuur wetenschap binnen het academisch landschap. 

 • Wat is het doel van hoofdstuk 1

  bepalen van de plaats van literatuur wetenschap in het academisch landschap

 • 1.2 Wetenschap is nooit af

 • Waarom is wetenschap altijd "werk in uitvoering"?

  Omdat het bij wetenschap niet zozeer gaat om het hebben van veel kennis, maar juist om het verkrijgen van verdere kennis.

 • Wat is wetenschap?
  Het verkrijgen van verdere kennis. Wetenschap heeft niet de kennis, maar zet vraagtekens
 • Waarom was het thema van van een congres over wetenschap van de UNESCO "Qu'est- ce qu'on ne sait pas?"

  Omdat aan de wetenschap een onderzoekende houding ten grondslag ligt, een onvrede met wat wij al weten.

 • Wat zijn de drie elementen in wetenschappelijk onderzoek
  1. Empirisch domein: verklaringen zoeken naar waarneembare zaken
  2. Theorie: een abstract model waarmee patronen in het empirische domein worden beschreven.
  3. Methode: toevallige ontdekkingen spelen wel een rol in de wetenschap, maar zijn niet kenmerkend. 
 • De visie op wetenschap als een activiteit (zoeken naar kennis) gaat uit van een bepaald wetenschapsfilosofisch standpunt. 

 • Wat houdt wetenschapsfilosofie in?

  De tak van de filosofie die zich bezighoudt met de grondslagen van de wetenschapsbeoefening en vervolgens normatieve uitspraken doet over hoe het er in de wetenschap aan toe dient te gaan. 

 • Wetenschapsfilosofische reflectie leidt tot het creeëren van nieuwe mentale kaders voor toekomstig onderzoek.

 • Wat maakt dat we ons wetenschapsfilosofisch vertrekpunt 'constructivistisch' noemen?

  Het feit dat de nadruk ligt op het zoeken naar kennis.

 • Wat meent het constructivisme over kennis?

  Kennis wordt gemaakt doordat mensen bepaalde aspecten van de wereld systematisch gaan bestuderen en vervolgens conclusies trekken. 

 • Waardoor zijn er verschillende waarheden?

  De waarheid is afhankelijk van je onderwerp en de wetenschappelijke context waarbinnen je werkt.

 • Een stelling moet anderen volgens bepaalde normen overtuigen om als voorlopig waar te worden aangenomen en als wetenschappelijke kennis te gelden. 

 • Vragen creeëren studie objecten, objecten als onderwerp van studie. 

 • Empirisch domein: op ervaring berustend. Wetenschappers zoeken verklaringen voor waarneembare zaken.

 • Theorie = abstract model waarmee patronen in het empirisch domein worden beschreven. 

 • Methode = een specialistische werkwijze om systematisch naar antwoorden te zoeken. 

 • Wat houdt de term empirisch domein in?

  Wetenschappers zoeken verklaringen voor verschijnselen binnen het empirisch domein, dus verklaring voor waarneembare zaken. 

 • Wat is een wetenschappelijke theorie?

  Een abstract model waarmee patronen binnen het empirisch domein worden beschreven.

 • Wat is een wetenschappelijke methode?

  Een specialistische werkwijze om systematisch naar antwoorden te zoeken. 

 • universiteit gaat voor een belangrijk deel om het aanleren van wetenschappelijke methoden.

 • Wat is een discipline?

  een onderzoekstraditie met een eigen canon van inzichten.

 • wat is een paradigma?

  Een overeenstemming met betrekking tot de vragen die relevant zijn, theorieën die nog van kracht zijn, methodes die geschikt zijn, en bewijsvoering die bij een discipline hoort. 

 • Disciplines zijn historisch gegroeide samenwerkingsverbanden.

 • Wat is interdisciplinariteit?

  Een kruisbestuiving tussen disciplines. Door concepten te ontwikkelen die tussen bestaande disciplines invallen komen nieuwe studieobjecten aan het licht. 

 • VB bij interdisciplinariteit: Psychologie --> ontstaan uit interdisciplinaire ruimte waarbinnen medici, filosofen en biologen werkzaam waren. 

  • wetenschap= onderzoekende houding> wat wij nog niet weten
  • vragen leren stellen belangrijker dan dingen leren> wetenschappelijk
  • wetenschapsfilosofie> grondslagen wetenschapsbeoefening
  • constructivistisch> kennis die gemaakt wordt vanuit bepaalde systematiek> gebaseerd op idee van verschillende waarheden(contextueel)
  • studieobjecten: objecten als onderwerp van studie( vers. procedures van onderzoek vanuit verschillende vakgebieden)
  • 3 vaste elementen: empirisch domein> waarneming
  • theorie: abstract model> confrontatie tussen theorie en empirie = wetenschappelijk
  • methode: specialistische werkwijze voor systematisch zoeken naar antwoorden
  • wetenschappelijke discipline, paradigma> consensus over relevante vragen, methode's , theorieën etc.
  • paradigmawisselingen: via vakgroepen, vaktijdschriften, beroepsgroepen> 
  • Thomas Kuhn: paradigma>= dominante theorie> wetenschappelijke bril die nadruk legt op bepaalde aspecten van empirisch domein
  • oude en nieuwe paradigma's naast elkaar, naast wisseling
  • indeling disciplines = inherent aan dynamiek v.d. wetenschap
  • vgl: interdisciplinariteit > kruisbestuiving> leidt tot nieuwe studieobjecten
  • > gevolg= soms nieuwe discipline!!
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is het doel van hoofdstuk 1
7
Waarom is wetenschap altijd "werk in uitvoering"?
7
Wat houdt wetenschapsfilosofie in?
7
Wat maakt dat we ons wetenschapsfilosofisch vertrekpunt 'constructivistisch' noemen?
7
Pagina 1 van 83