Effectiever studeren met een online tool, hoe doe je dat

Studievaardigheden zijn ontzettend belangrijk voor leerlingen en studenten.
Zowel tijdens de huidige opleiding, maar zeker ook om de aansluiting op volgende niveaus beter te laten verlopen.
Diverse onderzoeken tonen aan dat studievaardigheden enorm belangrijk zijn.

Onderzoek aansluiting MBO-HBO, Noord-Nederland

Over de aansluiting tussen MBO en HBO hebben een groep scholen in Noord-Nederland een rapport geschreven. De groep bestond uit de volgende HBO, MBO en VO scholen; Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Alfa-college, AOC Terra / OGN, Drenthe College, Friesland College, ROC Friese Poort, Noorderpoort en het Nordwin College
Twee blogs verwijzen naar een aantal delen daarvan
• Teksten lezen
Plannen

Onderzoek Vrije Universiteit

Onderzoek van de Vrije Universiteit, onder bachelor studenten geeft 9 succesfactoren aan die aan te leren zijn.
Succesfactoren die zijn aan te leren
• Span je in voor goede cijfers op de middelbare school (een 7 of hoger)
• Beheers het Nederlands goed
• Oriënteer je intensief
• Kies weloverwogen en tijdig voor je studie
• Meld je op tijd aan voor je studie
• Neem intensief deel aan onderwijs vanaf de start van je studie
• Studeer iedere week en met evenveel inzet
• Ontwikkel de juiste studievaardigheden (plannen, grote hoeveelheden tekst leren, zelfstandig werken)
• Vraag op tijd om hulp

Ook hier zie je dat plannen en het kunnen verwerken van grote hoeveelheden tekst, belangrijke onder
delen zijn.

Effectief studeren met eFaqt

De studiemethodes en andere tools die in eFaqt verwerkt zijn, ondersteunen leerlingen hiermee. Zeker op de momenten dat ze zelfstandig leren.
• Samenvatten 2.0 o.b.v. flashcards, notities en mindmaps
• Op tijd herhalen en oefenen, o.b.v. de Ebbinghaus vergeet curve
• Voortangsoverzicht, waar de leerling ziet hoe goed hij/ zij de stof begrijpt
• Hulp bij begrijpend lezen
• Mogelijkheid voor docenten om de leerling uit te dagen, of materialen in de klas te gebruiken

Wil je je leerlingen ondersteunen met effectief studeren tijdens de huidige en toekomstige opleidingen? We werken graag samen.

Diverse opleidingen in binnen- en buitenland bieden eFaqt aan leerlingen aan.
Wil je dit ook op jouw opleiding mogelijk maken, laat het ons weten.

Samen kunnen we het faciliteren aan leerlingen.
Ook geven we workshops en presentaties over effectief studeren aan leerlingen, docenten en eventueel ouders. Zo weet je ook direct wat je organisatie er van vindt.

We hebben dit al vaak gedaan, en kunnen ook de ervaringen met je delen.