Help Desk, Service Desk Best Practice Handbook Building, Running and Managing Effective Support - Ready to Use Supporting Documents Bringing ITIL Theory Into Practice

by (2008)
ISBN-10 1921523417 ISBN-13 9781921523410
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand