Handboek psychopathologie 1

by ([4e herz.dr.])
ISBN-10 9031353094 ISBN-13 9789031353095
424 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek psychopathologie 1

 • 1 Van diagnostiek tot tot Therapie

 • Psychopathologie: wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Beschrijving en indeling van psychopatholigische fenomenen:
  a) syndroombenadering: psychologie van het pathalogische
  b) symptoombenadering: pathologie van het psychische
 • Wat is de psychopathologie?
  De wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Wat is de syndroombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  Psychologie van het pathalogische
 • Wat is de symptoombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  De pathologie van het psychische
 • Op welke kennisbronnen kan een beroep worden gedaan bij het leren kennen van menselijke verschijnselen?
  Het empatisch begrijpen/verstehen en rationeel verklaren / erklaren.
 • Het methodische dualisme is het leren kennen van menselijke verschijnselen op basis van twee kennisbronnen:
  • Empatisch begrijpen / verstehen
  • Rationeel verklaren / erklaren
 • Empatisch begrijpen / verstehen bestaat uit 4 aspecten:
  • Subjectief: intuitief, begrijpen, invoelen.
  • Individualiseren: gericht op het individuele-unieke, de persoonlijke betekenis relaties.
  • Intrasubjectief: analyse volgens regels die 'binnen het individu' geldig zijn.
  • Hermeneutische methode: via empathie en introspectie
 • Rationeel verklaren / erklaren bestaat uit 4 aspecten:
  • Objectief: verifieerbare verkennning volgens een bepaalde systematiek of methode.
  • Generaliserend: gericht op het gemeenschappelijke.
  • intersubjectief: analyse volgens regels die 'buiten het individu' geldig zijn.
  • Emperische methode: via abstractie van regels, relaties en structuren.
 • Het empatisch begrijpen / verstegen van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Subjectief
  • Individualiserend
  • Intrasubjectief
  • Hermeneutisch
 • Het rationeel verklaren / erklaren van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Objectief
  • Generaliserend
  • Intersubjectief
  • Emperische methode
 • 1.1 Normaliteit en pathologie

 • Aan welke drie voorwaarden moet een psychische stoornis voldoen?
  • Het bereft een abnormaal verschijnsel en wijkt af van de sociale norm.
  • Dit abnormaal verschijnsel lijdt tot ongemak, lijden en bezorgdheid bij betrokkene en omgeving
  • Het abnormale verschijnsel is storend voor andere en omwille van herkenbaarheid beschreven en geordend in begrippenkader psychopathologie
 • Wat is de descriptieve diagnose(medisch model)?
  beschrijving van het voorkomen van pathalogische fenomenen in de zin van karakteristieke en ongeacht de verklaringen.
 • Wat is de etiologische en pathogenetische diagnose?
  De verkenning van factoren die de stoornis hebben veroorzaakt, uitgelokt etc(etiologie); onderzoek van de wijze waarop deze factoren hun werking en tot deze stoornis hebben geleid(pathogenese).
 • Wat is de prognose (medisch model)?
  Een door onderzoek gefundeerde voorspelling van het mogelijke beloop van een stoornis, enerzijds natuurlijk, anderzijds tijdens interventie/behandeling.
 • Wat is therapie (medisch model)?
  Ontwerp en uitvoering interventie met als doel pathologisch functioneren doen verdwijnen, verbeteren, beperken
 • Wat is preventie (medisch model) ?
  ontwerp en uitvoering van een actieplan om stoornissen te voorkomen, primaire preventie, terugval behandelen, secundaire preventie
 • Een psychische stoornis kan gepaard gaan met belangrijke beperkingen of afwijkingen in sociale aanpassing:
  • intrinsieke beperking: verstoring sociaal functioneren, eigen aan specifieke symptomen van psychische stoornis
  • secundaire beperkingen: reacties patient zelf op psychische stoornis.
  • extrinsieke beperking: sociale beperkingen die het gevolg, maar soms ook oorzaak van psychische stoornis zijn.
 • 1.1.1 Omschrijving en situering

 • Wanneer dook het begrip psychopathologie op?

  Dit begrip dook op tegen het einde van de negentiende eeuw

 • Hoe wordt de term psychopathologie in de Anglo-Amerikaanse literatuur gebruikt?

  Dit wordt gebruikt als verzamelbegrip voor alle psychopathologische verschijnselen en verwijst naar het geheel van psychiatrische stoornissen en psychopathologische processen

 • Waarin kan men de handboeken psychopathologie onderverdelen?

  1) psychologie van het pathologische, waarbij psychopathologische verschijnselen als gegroepeerde entiteiten (syndroombenadering) het vertrekpunt vormen voor verder onderzoek (bijv. DSM-IV)

  2) pathologie van het psychische, waarbij men uitgaat van algemeen psychische processen of functies (bijv. waarneming, bewustzijn, denken) en de pathologische varianten ervan analyseert (symptoombenadering)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarin kan men de handboeken psychopathologie onderverdelen?
7
Wat is het methodisch dualisme?
7
Het bestaan van psychische stoornissen kan worden verantwoord op grond van vier argumenten, welke?
7
Waarvoor dient classificatie in de wetenschap?
7
Pagina 1 van 75