Samenvatting Geldzaken

-
154 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geldzaken

 • 2 met de taxi of met de fiets : vervoer

 • afschrijvingskosten
  waardevermindering duurzame productiemiddelen
 • break-evenafzet
  de afzet waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten: er wordt geen winst gemaakt
 • break-evenomzet
  de omzet waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de total kosten 
 • break even punt
  het punt waar de lijn van de totale opbrengst de lijn van de totale kosten snijdt
 • constante kosten
  kosten die niet veranderen als de omvang van de productie of afzet veranderd
 • gemiddelde kosten
  de kosten per product. je berekent de gemiddelde kosten door de totale kosten te delen door de productie omvang
 • marginale kosten
  de extra kosten als de productie en afzet met een product wordt uitgebreid
 • marginale opbrengst 
  de extra opbrengst als de productie en afzet met een product wordt uitgebreid
 • marktaandeel
  het marktaandeel geeft weer welk onderdeel van de markt in handen is van een onderneming. de gene met het grootste markt aandeel is de marktleider
 • omzet
  de waarde van de verkochte producten. p x q
 • productie capaciteit
  hoeveelheid goederen die een land of een bedrijf maximaal kan produceren in een periode 
 • totale kosten
  som tck en tvk
 • totale opbrengst / omzet
  de waarde van de verkochte producten. p x q 
 • totale winst
  verschil tussen to en tk 
 • variabele kosten 
  kosten die veranderen als de productie omvang veranderd
 • 3 werken en belasting betalen : jong en oud

 • aftrekpost
  bedrag dat bij berekening van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht op het brutoloon en waarover dus geen loonheffing betaald hoeft te worden 
 • algemene heffingskorting
  een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen loonheffing
 • arbeidskorting
  korting over de te betalen loonheffing voor iedereen die werkt
 • belastbaar inkomen
  bruto loon min aftrekposten
 • belastingschijven 
  het belastbaar inkomen wordt in nederlands verdeeld in maximaal 4 opvolgend bedragen (schijven), waarover volgens een oplopend percentage de inkomensheffing wordt berekend
 • besteedbaar loon
  loon na aftrek van belasting en sociale premies (nettoloon)
 • brutoloon
  loon voor aftrek belastingen en sociale premies
 • degressief belastingstelsel
  een belastingstelsel waarbij het gemiddelde belastingpercentage daalt als het inkomen toeneemt
 • denivellering
  groter worden van relatieve inkomensverschillen
 • draagkrachtbeginsel
  hogere inkomens moeten in verhouding meer belasting betalen dan de lagere inkomens (sterkste schouders dragen de zwaarste lasten)
 • gemiddelde heffingsdruk / gemiddeld tarief
  loonheffing als percentage het brutoloon
 • huur
  vergoeding voor of inkomen uit verhuur gebouwen of andere goederen 
 • hypothecaire lening
  lening met onroerend goed als onderpand
 • inkomensheffing
  het bedrag dat je aan belasting en premie volksverzekeringen over je inkomen betaalt
 • inkomensbelasting
  het bedrag dat je aan belasting betaalt over je inkomen
 • loon
  beloning voor geleverde arbeid
 • loonbelasting
  directe belasting op het inkomen van een werknemer, die als voorheffing van de inkomensbelasting wordt ingehouden op het brutoloon
 • loonheffing
  het bedrag dat als voorheffing van de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen wordt ingehouden op het brutoloon
 • marginale heffingsdruk / marginaal tarief
  het percentage belasting dat je betaalt over extra verdiend inkomen dus over je laatst verdiende euro
 • nettoloon
  loon na aftrek van belasting en sociale premies
 • nivellering 
  het kleiner worden van relatieve inkomensverschillen
 • pacht 
  vergoeding voor of inkomen uit het verhuren van grond 
 • pensioenfonds
  een organisatie of instelling die premies int van werknemers en deze belegt, om zo later aanvullende uitkeringen te kunnen doen bij pensionering bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de partner
 • premie volksverzekeringen 
  het bedrag dat je verplicht betaalt aan de volksverzekeringen (aow, awbz, anw, akw)
 • primaire inkomens
  inkomens, rente loon huur pacht winst die verdiend worden in het productieproces
 • progressief belastingstelsel
  een belastingstelsel waarbij de gemiddelde belasting stijgt als het inkomen toeneemt
 • proportioneel belastingstelsel
  een belastingstelsel waarbij alle inkomens hetzelfde percentage belasting betalen. het gemiddelde belastingpercentage is voor iedereen gelijk
 • rente
  vergoeding voor spaargeld of leengeld
 • werknemer
  iemand in loondienst van bedrijf, organisatie, instelling of overheid
 • winst
  beloning voor ondernemerschap vanwege het ondernemersrisico dat de ondernemer loopt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

rekening-courant tegoeden
1
spaartegoeden 
1
kas
1
tegoed dnb
1
Pagina 1 van 39