Gedrag in organisaties

by
ISBN-10 9001816266 ISBN-13 9789001816261
570 Flashcards en notities
164 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gedrag in organisaties

 • 1 Individu en organisatie

 • 11111
  2222
 • Wie is Renaldo
  Een hele knappe vent
 • Wat is een organisatie?
  een formeel en gestructureerd samenwerkingsverband van mensen die gemeenschappelijke doelen nastreven

  Bloemers & Hagedoorn, 2010
 • Wat leid tot activatie?
  Deprivatie van behoeften
 • Kernwoorden:
  Leerdoelen:

  Hoofdstuk gaat over inleiding. Belangrijk om die en die punten te lezen.

 • Welke 5 behoeften worden onderscheid door Maslow
  1: Fysiologische behoeften
  2: Veiligheidsbehoeften
  3: Sociale behoeften
  4: Erkenningsbehoeften
  5: Zelfactualiseringsbehoeften
 • Behoeften van Maslow zijn hierarchisch geordend. Welke behoeften moet allereerst bevredigd zijn voor men verder kan?
  Fysiologische behoeften
 • Hoe worden de eerste vier behoeften van Maslow genoemd?
  Deficientiebehoeften
 • De uitgangspunten van Maslow:
  - Deprivatie: 
  wanneer er sprake is van een tekort, een onbevredigde behoefte
  zal de mens in beweging komen. -> Activatie Beweging (activatie) is bij de eerste 4 behoeftes, daarom ook wel Deficiëntiebehoeften  genoemd.
  Behalve bij zelfactualiseringsbehoefte.
  - De piramide van Maslow is Hiërarchisch geordend.

  --> Theorie van Maslow heeft veel kritiek gehad
 • De drie soorten behoeften van Alderfer
 • Wat zijn de verschillen tussen de Theorie van Maslow en Alderfer over behoeftes?
  Aderfer
  - De verschillende behoeftes kunnen wel tegelijkertijd aanwezig zijn
  - Frustratie- regressie- hypothese: hoe meer de bevrediging van hogere behoeften gefrustreerd wordt, des te belangrijker de behoeften van een lager niveau worden.
 • Mensen die ouders hebben met hogere opleidingen.....
  Hebben sterkere groeibehoeften dan mensen met laagopgeleide ouders.
 • Verschil tussen mannen en vrouwen?
  Mannen blijken meer existentiële behoeften te hebben dan Relationele behoeften. Vrouwen andersom.
 • Mclelland onderscheid 3 behoefteprofielen:
  Prestatiebehoefte-> Behoefte aan behalen van prestaties, zoekt uitdagend werk.
  Machtsbehoefte->  Invloed en controle over anderen 
  Affiliatiebehoefte -> Zijn in staat om goede relaties aan te gaan met anderen.
 • uit onderzoek is gebleken dat in de hogere lagen van management 2 behoeftes groter zijn..
  Prestatiebehoefte en machtsbehoefte.
 • definitie van trial en error.
  Een baby wat met huilen beloond wordt zat dit later in zo'n zelfde situatie eerder vertoond worden.
 • Wat is het verschil tussen trekkende en druwende kracht?
  Motivatie wat uitgelokt wordt door een situatie noemen wij trekkende kracht, motivatie wat komt uit behoeftes noemen wij duwende kracht.
 • 1.1 Motivatie

 • Wat wordt verstaan onder Motivatie
  Onder motivatie verstaan we het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaald ogenblik werkzaam is binnen een individu. Die motieven kunnen leiden tot de bereidheid om bepaalde inspanningen te verrichten.
 • Motivatie = het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaalde ogenblik werkzaam is binnen een individu. (in beweging zetten)
 • Wat houdt de assesment-centermethoden in?
  Een kandidaat wordt getest in een situatie die lijkt op de toekomstige
  werksituatie.

  Het wordt bedoeld om de werkelijke functioneren van kandidaten vast te stellen en het liefst in situaties waarin de voor het werk relevant geachte vaardigheden en gedragen gemeten kunnen worden.
 • Wat is motivatie?
  Beweegredenen in de persoon die de intensiteit, de richting en de volhardendheid bepalen van zijn pogingen om een doel te bereiken.
 • Motivatie is afgeleid van het woord 'movere' (Latijn) wat betekent: in beweging zetten.

  Er zijn 3 stromingen motivatie:
  1. Interne krachten (behoeften)
  2. Externe krachten (situatie)
  3. Betekenisgeving aan situatie en behoeften.
 • Motivatie wordt bepaalt door?
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke 5 behoeften worden onderscheid door Maslow
35
De drie soorten behoeften van Alderfer
30
Verschil tussen mannen en vrouwen?
30
Wat wordt verstaan onder Motivatie
29
Pagina 1 van 100