Samenvatting Gedrag in organisaties

-
ISBN-10 9001816266 ISBN-13 9789001816261
855 Flashcards en notities
186 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gedrag in organisaties". De auteur(s) van het boek is/zijn E Wijsman. Het ISBN van dit boek is 9789001816261 of 9001816266. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gedrag in organisaties

 • 1 Individu en organisatie

 • 11111
  2222
 • Wie is Renaldo
  Een hele knappe vent
 • Wat is een organisatie?
  een formeel en gestructureerd samenwerkingsverband van mensen die gemeenschappelijke doelen nastreven

  Bloemers & Hagedoorn, 2010
 • Samenhangende invloeden op het gedrag van mensen in organisaties
  Individuele factoren:
  Bijvoorbeeld: behoeften, persoonlijkheid, capaciteiten, motieven attitudes
  Groepsfactoren:
  Bijvoorbeeld: normen, rollen, cohesie, conformiteit
  Organisatiefactoren:
  Bijvoorbeeld: cultuur, structuur, stijl van leidinggeven, communicatie, besluitvorming, conflicten
  Omgevingsfactoren:
  Bijvoorbeeld: economische, technologische, sociaal-culturele en politieke factoren.
 • Wat leid tot activatie?
  Deprivatie van behoeften
 • Kernwoorden:
  Leerdoelen:

  Hoofdstuk gaat over inleiding. Belangrijk om die en die punten te lezen.

 • Welke 5 behoeften worden onderscheid door Maslow
  1: Fysiologische behoeften
  2: Veiligheidsbehoeften
  3: Sociale behoeften
  4: Erkenningsbehoeften
  5: Zelfactualiseringsbehoeften
 • Behoeften van Maslow zijn hierarchisch geordend. Welke behoeften moet allereerst bevredigd zijn voor men verder kan?
  Fysiologische behoeften
 • Hoe worden de eerste vier behoeften van Maslow genoemd?
  Deficientiebehoeften
 • De uitgangspunten van Maslow:
  - Deprivatie: 
  wanneer er sprake is van een tekort, een onbevredigde behoefte
  zal de mens in beweging komen. -> Activatie Beweging (activatie) is bij de eerste 4 behoeftes, daarom ook wel Deficiëntiebehoeften  genoemd.
  Behalve bij zelfactualiseringsbehoefte.
  - De piramide van Maslow is Hiërarchisch geordend.

  --> Theorie van Maslow heeft veel kritiek gehad
 • De drie soorten behoeften van Alderfer
 • Wat zijn de verschillen tussen de Theorie van Maslow en Alderfer over behoeftes?
  Aderfer
  - De verschillende behoeftes kunnen wel tegelijkertijd aanwezig zijn
  - Frustratie- regressie- hypothese: hoe meer de bevrediging van hogere behoeften gefrustreerd wordt, des te belangrijker de behoeften van een lager niveau worden.
 • Mensen die ouders hebben met hogere opleidingen.....
  Hebben sterkere groeibehoeften dan mensen met laagopgeleide ouders.
 • Verschil tussen mannen en vrouwen?
  Mannen blijken meer existentiële behoeften te hebben dan Relationele behoeften. Vrouwen andersom.
 • Mclelland onderscheid 3 behoefteprofielen:
  Prestatiebehoefte-> Behoefte aan behalen van prestaties, zoekt uitdagend werk.
  Machtsbehoefte->  Invloed en controle over anderen 
  Affiliatiebehoefte -> Zijn in staat om goede relaties aan te gaan met anderen.
 • uit onderzoek is gebleken dat in de hogere lagen van management 2 behoeftes groter zijn..
  Prestatiebehoefte en machtsbehoefte.
 • definitie van trial en error.
  Een baby wat met huilen beloond wordt zat dit later in zo'n zelfde situatie eerder vertoond worden.
 • Wat is het verschil tussen trekkende en druwende kracht?
  Motivatie wat uitgelokt wordt door een situatie noemen wij trekkende kracht, motivatie wat komt uit behoeftes noemen wij duwende kracht.
 • 1.1 Motivatie

 • Wat wordt verstaan onder Motivatie
  Onder motivatie verstaan we het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaald ogenblik werkzaam is binnen een individu. Die motieven kunnen leiden tot de bereidheid om bepaalde inspanningen te verrichten.
 • Motivatie = het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaalde ogenblik werkzaam is binnen een individu. (in beweging zetten)
 • Wat houdt de assesment-centermethoden in?
  Een kandidaat wordt getest in een situatie die lijkt op de toekomstige
  werksituatie.

  Het wordt bedoeld om de werkelijke functioneren van kandidaten vast te stellen en het liefst in situaties waarin de voor het werk relevant geachte vaardigheden en gedragen gemeten kunnen worden.
 • Wat is motivatie?
  Beweegredenen in de persoon die de intensiteit, de richting en de volhardendheid bepalen van zijn pogingen om een doel te bereiken.
 • 1.1 Wat is motivatie?
  Motivatie = het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaalde ogenblik werkzaam is binnen een individu. (in beweging zetten)
 • Motivatie: het totaal van beweegredenen of motieven dat op een bepaald ogenblik werkzaam is binnen een individu. Dit kan leiden tot de bereidheid om bepaalde inspanningen te verrichten.

  We onderscheiden 3 stromingen van motivatie:
  • interne krachten (behoeften)
  • externe krachten (situatie)
  • betekenisgeving aan situatie en behoeften
 • Motivatie is afgeleid van het woord 'movere' (Latijn) wat betekent: in beweging zetten.

  Er zijn 3 stromingen motivatie:
  1. Interne krachten (behoeften)
  2. Externe krachten (situatie)
  3. Betekenisgeving aan situatie en behoeften.
 • Motivatie wordt bepaalt door?
 • 1.1 Motivatie wordt bepaalt door?
  - Interne krachten (behoeften)
  - Externe krachten (situatie)
  - Betekenisgeving aan de situatie en behoeften
 • 1.1 Freud = driften
  Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, noemt interne krachten driften. Deze driften zijn aangeboren, hebben een lichamelijke oorsprong. Zij zijn de drijfveren voor het handelen. Moderne psychologen noemen interne krachten 'behoeften'.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke 5 behoeften worden onderscheid door Maslow
38
Wat wordt verstaan onder Motivatie
35
De drie soorten behoeften van Alderfer
33
Wat leid tot activatie?
32
Pagina 1 van 150