Samenvatting Food around the world : a cultural perspective

-
ISBN-10 0135073359 ISBN-13 9780135073353
211 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Food around the world : a cultural perspective". De auteur(s) van het boek is/zijn Margaret McWilliams. Het ISBN van dit boek is 9780135073353 of 0135073359. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Food around the world : a cultural perspective

 • 2.1 Components of Culture

 • Een cultuur is een manier van leven van een groep mensen. Gewoontes, taal, waarden, religie en maatschappelijke vormen dragen allemaal bij aan de uniekheid en karakteristieken van een cultuur. Verwantschap met een ras, groep mensen of culturele groep wordt de etniciteit genoemd. Cultuur en etniciteit zijn de essentiële fundamenten van de studie van voedsel en mensen.
 • Wat betekent het begrip 'Etniciteit'?
  Etniciteit is de verwantschap (gevoel van onderlinge verbondenheid) tussen de leden van een groep gebaseerd op ras, cultuur, taal, religie, nationaliteit en uiterlijke kenmerken.
 • 2.1.1 Country of Birth

 • Het land waar iemand is geboren en woont vormt het voedselpatroon van hem/haar. De geografie en het klimaat bepalen de lokale voedingsmiddelen die er kunnen worden verbouwd. Ook de productie, bedrijfsleven en commercie hebben invloed op het aanbod van producten.
 • 2.1.2 Housing

 • Een familie of culturele groep leeft vaak in soortgelijke huizen.
 • 2.1.3 Language

 • De taal is een belangrijk onderdeel van een cultuur, omdat 't een middel is om gedachten, ideeën en informatie te delen. Dezelfde taal in verschillende landen kan een andere betekenis aan woorden geven. In een land kunnen ook verschillende dialecten zijn.
 • 2.1.4 The Arts

 • Kunst (schilderijen, beeldhouwwerken, mozaïeken, muziek, musical, dans) is een belangrijk onderwerp die de cultuur identificeert en de leden ervan bij elkaar houdt.
 • 2.1.5 Literature

 • Een blijvend deel van de nationale cultuur is de literatuur geschreven door hun inwoners (Shakespeare, enz.). Nationale verhalen en legendes zijn overgebracht van persoon naar persoon. Dat is story-telling en wordt nog in Afrika gedaan. De meeste verhalen worden nu uitgebracht in boekvorm.
 • 2.1.6 Architecture

 • Publieke architectuur biedt aanvullende inzichten in een cultuur. Piramides, Taj Mahal, Akropolis, Molens, enz.
 • 2.2 Additional Dimensions of Culture

 • Andere aspecten om een culturele groepen te definiëren zijn hun voedsel tradities, nationale geschiedenis en religies. Wanneer mensen leven in een regio wat een bepaald gebied vormt, gemeenschappelijke ervaringen met betrekking tot de regering van het land (overtuigingen en waarden) kunnen mensen verenigen of juist burgerlijke onrust en zelfs oorlogen veroorzaken. Van zulke invloeden is culturele identiteit en groeperingen vaak het gevolg. En deze groepen blijven nog vele eeuwen bestaan, ookal zijn de overheden stabiel.
 • 2.2.1 Immigration

 • Grote aantallen immigranten in een land zorgen voor het wijzigen van elementen van het nationale beeld. Door oorlogen vluchten mensen naar een ander land, op zoek naar een beter leven. De mensen zoeken groepen van hun eigen cultuur weer op in dit land en zo ontstaan wijken waarin mensen wonen met een andere afkomst dan de oorspronkelijke bewoners. Immigranten uit andere culturen hebben we de neiging om elkaar op te zoeken. 
  Religie is een sterke factor in de culturele identiteit; het bind mensen samen in een cultuur. Het kan groepen ook juist uit elkaar drijven. Of ze hebben respect voor elkaar, maar zijn niet zo close met elkaar als met de mensen van hun eigen religie.
 • 2.2.2 Lifestyle

 • Een leefstijl, met de daarbij behorende gewoontes, draagt bij aan de culturele identiteit. Gewoontes zijn tradities die iedereen in een culturele groep hanteert, zoals elkaar de hand schudden of buigen als je elkaar ziet, een siësta houden, enz. Je lichaamstaal is een belangrijk aspect bij de communicatie. Je kan hiermee je houding naar een andere persoon duidelijk maken. In elke cultuur kan een gebaar iets anders betekenen. 
 • In het oosten worden stokjes gebruikt bij het eten, in het westen word bestek gebruikt. Wat gebruiken de mensen in Ethiopië als 'bestek'?
  Injera, dit is brood dat op pannekoeken lijkt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat betekent het begrip 'Etniciteit'?
1
In het oosten worden stokjes gebruikt bij het eten, in het westen word bestek gebruikt. Wat gebruiken de mensen in Ethiopië als 'bestek'?
1
In Japan groeten ze elkaar met een buiging. Wat geeft de diepte van de buiging weer?
1
Juist of onjuist. Geloof en bijgeloof zijn in het verre oosten niet belangrijk.
1
Pagina 1 van 14