Financien FFT

by (2013)
367 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Financien FFT

 • 1.1 Het waarom van een financiele administratie

 • Welke  2 essentiële noodzakelijke redenen zijn er om een financiële administratie te voeren? 
  • Interne noodzaak fin. adm.
  • Externe noodzaak fin adm.
 • 1.1.1 Interne noodzaak

 • Registratiefunctie
  Controlefunctie
  Sturingsfunctie
 • De interne financiële adm vervult bij de bedrijfsvoering 3 essentiële functies welke zijn dit: 
  1. Registratie functie (het vastleggen v gegevens).
  2. Controle functie (op bedrijfsprocessen via de boekhouding)
  3. Sturingsfunctie ( levert info voor opstellen begrotingen en prognoses)
 • 1.1.2 Externe noodzaak

 • fiscus moet inzicht hebben
  voor kredietverlening: banken willen inzicht
  Aandeelhouders en klanten - vooral voor grote bedrijven
 • Financiële administratie is ook noodzakelijk voor externe  partijen. Welke zijn dit?
  1. Fiscus
  2. Kredietverleners
  3. Aandeelhouders en klanten.
 • Voor wie is het voeren van een financiële  adm. verplicht volgens het BW?
  1. Rechtspersonen
  2. Vof
  3. Commanditaire vennootschap =CV
 • 1.1.3 Jaarrekening

 • Jaarrekening bestaat uit balans en Winst- en Verliesrekening
  Drie eisen:
  Getrouw: vermelde gegevens moeten overeenkomen met werkelijkheid
  Duidelijkheid:
  Stelselmatig: eenmaal gekozen indeling mag niet zonder goede reden gewijzigd worden
 • Waar bestaat de jaarrekening uit?
  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Toelichting
 • Accounting Standards: geformaliseerde set afspraken volgens welke accountants hebben afgesproken te werk te gaan bij controle van jaarrekening.
  Nog twee begrippen die naast accounting standards nageleefd moeten worden:
  Goed koopmansgebruik: omzet boeken bij daadwerkelijke realisatie en kosten opvoeren op moment dat ze ontstaan
  Bestendige gedragslijn: wanneer keuze is gemaakt voor wijze van inrichting en bijwerken administratie deze ook blijven volgen.
 • Is de wijze waarop een bedrijf moet administreren wettelijk voorgeschreven?
  Nee
 • 1.2 De balans

 • Balans: bezittingen links, schulden rechts
  Links: bezittingen = debetzijde
  Rechts: schulden = creditzijde

  Bezittingen = activa
  Schulden = passiva
 • Staan kosten op de balans?
  Kosten staan nooit op de balans .
 • Wat is een geconsolideerde balans?
  Een balans van de hele onderneming , door samenvoeging van diverse balansen van de dochter ondernemingen.
 • Komen alle kosten voor het verwerven van het pand op de balans?
  Ja onder de post gebouwen. Dus het aankoopbedrag + transportakte +overdrachtsbelasting + courtage als geheel onder de post GEBOUWEN debet op de balans.
 • 1.2.1 Activa

 • Vaste activa: bedrijfsmiddelen met gebruiksduur langer dan 1 jaar
  Vlottende activa: bedrijfsmiddelen met gebruiksduur korter dan 1 jaar
  Liquide middelen: aanwezige geldmiddelen (bank, kas)
 • Waar staan de activa op de balans? En welke activa kennen we?
  Activa staan aan de Debetzijde (links)

  Activa:
  • vlottende activa (korter dan 1 jaar)
  • vaste activa (langer dan een jaar)
  • liquide middelen 
 • 1.2.2 Passiva

 • Eigen vermogen: geld dat eigenaren zelf in bedrijf hebben gestoken
  Vaste passiva: schulden met looptijd langer dan 1 jaar
  Vlottende passiva: schulden met looptijd korter dan 1 jaar

  Vaste en vlottende passiva = vreemd vermogen
 • De passiva staan aan de creditzijde . Waar bestaan passiva uit?
  De schulden (eigen - en vreemdvermogen, hypotheek, Crediteuren).

  Eigen vermogen is schuld die het bedrijf aan de privé persoon heeft.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke  2 essentiële noodzakelijke redenen zijn er om een financiële administratie te voeren? 
1
De interne financiële adm vervult bij de bedrijfsvoering 3 essentiële functies welke zijn dit: 
1
Financiële administratie is ook noodzakelijk voor externe  partijen. Welke zijn dit?
1
Voor wie is het voeren van een financiële  adm. verplicht volgens het BW?
1
Pagina 1 van 54