Samenvatting Financiële rapportage en analyse

-
ISBN-10 9001818935 ISBN-13 9789001818937
74 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting Financiële rapportage en analyse

Henk Fuchs, Sarina van Vlimmeren.

(2e [herz.] dr.)

ISBN-10 9001818935

ISBN-13 9789001818937

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Financiële rapportage en analyse

 • 1.1 statistiek

 • Wat moet je doen voor een bedrijfsstatisch onderzoek:

  A= voorbereiding

  B= Verzamelen gegevens

  C= Verwerken v. gegevens m.b.v. statistisch technieken

  D= Analyseren van de uitkomst.

  E= Rapporteren

   

 • Massa= onderzoek is vaak gericht op verschillende doeleinden.

  * marktaandeel mbt voorgaande jaren

  * daling marktaandeel  (Oorzaak)

  *Teruglopende verkoopcijfers.

 • 1.1.1 Statistiek 3

 • Absoluut getal is 

  Een getal

 • Relatieve getal

  Is in procenten

 • Wat is Primaire 

  Nog niet bekende gegevens

  • Kwantitatieve= gegeven in cijfers
  • Deze verkrijg je door eigen onderzoek b.v. klantenonderzoek
 • Wat is Secundaire

   Verzamelde gegevens (bestaand gegevens)

  1. Kwalitatief= GEEN cijfers maar verkrijg je door:

             Marktonderzoek (bedrijfstak)

  • verkrijg je door ervaringen
  • verkrijg je door meningen
  • verkrijg je door wensen
 • 1.1.1.1 Interne Bedrijfsstatiestiek

 • Interne Bedrijfsstatistiek : 

  Statistisch onderzoek van 1 bedrijf op basis van:

  • Inkoop
  • Verkoop
  • Personeel
  • Financiering 

   

 • Externe Bedrijfsstatistiek

  Bedrijfsvergelijkende statistiek

   

  Het gaat om het berekenen van gemiddelde uitkomsten van bedrijfsgegevens

  Deze gegevens zijn van verschillende bedrijven uit een bepaalde bedrijfstak

 • 80-20 regel

  80 % van de omzet wordt verkregen door 20% van het assortiment

 • 1.1.2 Tabellen

 • Wat is een Tabel

  Schematische weergave van uitkomsten

  • titel
  • Subtitel
  • kolom
  • rij
  • bronvermelding
 • Wat is een kenmerk enkele ingang

  kopelregel ; omzet

 • Wat is een kenmerk met dubbele ingang

  Kopregel ; Produkt, jaren

  Iets wat je kunt rangschikken

 • 1.1.3 frequentieverdeling en frequentietballen

  1. Frequentietabel opstellen
  1. Variatiebreedte = hoogste getal- laagste getal = uitkomst 1000,-
  2. Klassenbreedte = b.v. 500   deze bereken je door

              1000,

              ------- dan heb je 2 klassen 

                500

  Klassenbreedte achter de komma ALTIJD afronden naar boven dus 9,2  wordt 10 klassen

 • Frequentieverdeling: 

  Bepaald kenmerk het aantal verzamelde gegevens van een groep

  Klassen gesplitst en wordt vervolgens het aantal absolute frequentie per klasse vastgesteld

   

 • KLASSENMIDDEN :

            omzetklasse  800.000+900.000 =   850.000

                                      ---------------------

                                                       2

 • GEMIDDELDE OMZET= klassenmidden x absoluut

                                                          of

                                                   klassenmidden x relatieve

 • Frequentietabel let op: met ongelijke klasse  = eerst gelijk maken 

     SLIJTERIJ                 Supermarkt

  0-  <  20= 120            0-10 = 810

  21- < 25= 438          11-20 = 920

  26-< 30 = 341          21-30= 1040

  31-< 40=  581          31-40= 980

  41-< 50= 621            41-50=1580

  51-< 70= 415            51-60=1320

  71-< 100=230          61-70=870

                                          71-80=480

                                          81-90=320

                                          91-100=60

   

  Ongelijke klasse = staafdiagram let er wel op je moet de klassebreedte wel eerst gelijk maken. (je kijkt eerst wat de kleinst is) 1x 

   

  0-  <  20= 120    =    20-0 = 20      4x   wordt dan = 120:4= 30

  21- < 25= 438    =     25-21= 5        1x    is de basis

  26-< 30 = 341    =     31-26=5         1x    is de basis

  31-< 40=  581    =     40-31=10       2x   wordt dan= 581:2=290

  41-< 50= 621      =     50-41-10        2x   wordt dan= 621:2=310

  51-< 70= 415       =     70-20=20    4x    wordt dan = 415:4=208

  71-< 100=230     =    100-71=30    6 x  wordt dan=  230:6= 37

   

  Uigangspunt is 5. 

   

  Van de uitkomsten  laatste kolom maak je de grafiek

   

   

   

   

   

 • Rekenkundige gemiddelde (is KLASSENBREEDTE)

   

  0-  <  20=0 +20\2 = 10 x 120 =   1200

  21- < 25= 21+25\2= 23 x 438 =   10074          

  26-< 30 =26+30\2= 27 x 341  =   9207           

  31-< 40= 31+40\2=  5,5 x 581=   20625,50           

                                                        -----       -------------

                                                     1480       41106,50 \ 1480 = 27,77

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Elke onderneming moet een administratie voeren waaruit blijkt  
4
Hoe noem je balans, v&w, toelichting samen?
4
Hoe vaak moet de onderneming zijn financiële overzichten samenstellen?  
4
Waarvoor wordt de interne jaarrekening gebruikt?
4
Pagina 1 van 17