Samenvatting Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

-
119 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management". De auteur(s) van het boek is/zijn N H M van Dam J A Marcus. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

 • 1.2 Elton Mayo en de Human Relationsbeweging (+-1945)

 • Wat is de essentie van de HR-beweging van Elton Mayo?
  Subjectieve factoren zijn volgens Elton Mayo belangrijker voor de productivitiet dan objectieve factoren. Aandacht voor arbeiders en het gevoel bij een groep  te horen zijn belangrijke factoren om de productiviteit te verhogen. 
 • 1.4 Frederick Taylor en Scientific Management (+- 1900)

 • Noem de kenmerken van de theorie van Scientific management van Fredirick Taylor.
  • Wetenbschappelijke analyse van werkzaamheden en het uitvoeren van bewegingsstudies voor het standaardiseren en normaliseren van het productieprocess
  • Verregaande taakverdeling en training van de arbeiders, waarbij elke handeling en beweging is voorgeschreven.
  • Een hechte en vriendschappelijke relate tussen leign en arbeiders
  • bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor het analyseren en zoeken naar werkmethodes e net scheppen van productievoorwaarden
  • Door selectie, de juiste man op de juiste plaats
  • Invoeren van prestatiebeloning om de productiekosten te verlagen 
 • 1.8 Max Weber en de theorie van de bureaucratie (+-1940)

 • Noem de kenmerken die in de tijd van Max Weber in grote organisaties aangetroffen werden.
  • een sterke doorgevoerde taakverdeling
  • hierarchische bevelstructuur
  • afgebakenden verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • onpersoonlijke relaties tussen functionarissen
  • werving op bekwaamheden en kennis ipv vriendjespolitiek
  • bevordering en beloning op objective criteria n procedures
  • uitvoering werkzaamheden volgens vaste routineregels
  • alle gegevens zijn vastgelegd in schriftelijke stukken, zodat controle altijd mogelijk is.
  • macht van functionarissen, ook hogere is aan restricties gebonden
 • 2.1 Organisaties

 • Welke omgevingsinvloeden zijn er voor organisaties?
  De interne organisatie
  Externe partijen of belanghebbenden
  Omgevingsfactoren
 • 2.2 Partijen

 • Noem de soorten partijen die van invloed kunne zijn op een organisatie
  • afnemers
  • leveranciers
  • concurrentie
  • vermogensverschaffers
  • werknemers
  • belangenbehartigingsorganisaties
  • overheidsinstellingen
  • media
 • 2.3 Omgevingsfactoren

 • Noem de verschillnde omgeingsfactoren die invloed op een organisatie kunnen hebben 
  • milieufactoren
  • technologischefactoren
  • demografische factoren
  • Economische factoren
  • Politieke factoren
  • Maatschappelijke factoren
 • Geef van elk van de omgevingsfatoren en voorbeeld
  Milieufactoren
  Het broekaseffect en de terugdringing van CO2 uitstoot
  Technologische factoren
  Het toenemende gebruik van Smartphones en tablets
  Demografische factoren
  Leeftijdssamenstelling van een bevolging: de vergrijzing in Nederland
  Economische factoren
  Het stagneren van de huizenprijzen als gevolg van de huidige economische crisis die begon in 2008
  Politieke factoren
  Wetgeving voor het aanscherpen van toezicht op de financiele markt
  Maatschappelijke factoren
  Het verwijderen van arbeid door kinderen uit het productieproces onder maatschappelijke druk.
 • 3.1 Process van strategisch management

 • Geef de definitie van Strategisch management
  Strategisch management houdt in het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving en het permanent op peil houden van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken.
 • Wat is de klassieke benadeing van strategische management
  De klasieke benadering van strategisch management is synoniem aan strategische planning. Hierbijgaat het erom dat een onderneming dmv strategische planning een evenwicht vindt tussen aan de ene kant de middelen, de sterkte en zwakte van de onderneming aan en  aan de andere kant de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.
 • Wat is de nieuwe of moderne benadering van strategich management?
  De nieuwe benadering van strategisch managment is synoniem aan strategisch denken. Hiervan is sprake and ondernemingen een visie kunnen uitdragen en doorvoeren. De gedachte hierachter is dat de huidige turbulente omgeving zich niet meer laat vatten in kwantitatieve anaytische modellen.
 • 3.2 Klassieke benadering van strategisch management

 • Noem de drie fasen van strategisch management
  1. Situatieanalyse
  2. Strategievorming
  3. Planning en implementatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem de kenmerken van de theorie van Scientific management van Fredirick Taylor.
2
Noem de kenmerken die in de tijd van Max Weber in grote organisaties aangetroffen werden.
2
Wat is de essentie van de HR-beweging van Elton Mayo?
2
Welke gedachte is kenmerkend voor de systeembenadering van Kenneth Boulding?
2
Pagina 1 van 30