Samenvatting Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

-
ISBN-10 0132073080 ISBN-13 9780132073080
697 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

John W. Creswell

(3. ed.)

ISBN-10 0132073080

ISBN-13 9780132073080

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

 • 1 The Process of Conducting Research

 • The very first step in the research process is choosing a topic that is not too broad or too narrow in scope:
   
  These are the main steps:
   
  1. use reference sources (such as encyclopedias);
  2. consult other sources as suggested on the page find and read background information;
  3. state your topic as a question (e.g., Can sleep disorders effect academic success in college students?);
  4. identify the main concepts or keywords in your question (e.g., college students, grade point average, sleep disorders);
  5. consult with your instructor or TA;
  6. or consult with a subject librarian who specializes in the field of study you are researching.

   
 • How to choose the right topic to research?
  • use reference sources
  • state your topic as a question
  • identify the main concepts or keywords in your question
  • consult with your teacher
  • consult with a subject librarian
 • 1+209
  201
 • 1.1 De definitie van onderzoek en het belang ervan

 • Onderzoek is een proces waarin je een aantal stappen uitvoert om informatie te verzamelen en deze informatie te analyseren om meer begrip te krijgen over het onderwerp.

 • Onderzoek is belangrijk om 3 redenen:
  1: onderzoek draagt bij aan onze kennis (kennis aanvullen, andere onderzoeken bevestigen of ontkrachten)

  2: onderzoek verbetert de praktijk (onderwijs verbeteren)

  3: onderzoek draagt bij aan de inhoud van politiek debat

 • 1.2 Zes stappen in het onderzoeksproces

 • 1: Identificeren van een onderzoeksprobleem > het probleem nader uitleggen, het verantwoorden van de studie van het probleem en het belang van deze studie uitleggen.

  2: Literatuurstudie > literatuur vinden, relevante literatuur uitzoeken en samenvatten.

  3: Een doelstelling voor het onderzoek formuleren > 1 leidende doelstelling formuleren en deze omzetten in onderzoeksvragen of hypotheses. Deze zijn een leidraad voor de studie.

  4: Data verzamelen > proefpersonen selecteren, toestemming vragen, informatie verzamelen.

  5: Het analyseren en interpreteren van data > data uitzoeken, data presenteren en data uitleggen / conclusies trekken.

  6: Presenteren en evalueren van het onderzoek > voor welk publiek is het onderzoek? Structuur brengen aan het rapport en een respectvol rapport schrijven.

 • 1.3 De kenmerken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de 6 stappen.

 • Het onderzoeksprobleem, de literatuurstudie en de onderzoeksvragen geven aan of het een kwalitatief onderzoek moet zijn of een kwantitatief.

 • kenmerken van kwantitatief onderzoek:

  1: beschrijving van trends of een uitleg tussen verschillende variabelen

  2: literatuur is belangrijk. Deze stuurt het onderzoek

  3: smalle onderzoeksvragen / hypothesen die specifiek, meetbaar en te observeren zijn is belangrijk

  4: Cijfermatige data verzamelen, van een grote groep mensen door het gebruik van vraag- en antwoord instrumenten.

  5: Trends analyseren, groepen vergelijken of een statistische analyse doen en de resultaten vergelijken met voorgaande onderzoeken.

  6: Het rapport schrijven volgens vaste criteria op basis van een objectieve kijk.

 • kenmerken van een kwalitatief onderzoek

  1: Het onderzoeken van een probleem en een gedetailleerd antwoord zoeken op een bepaald fenomeen (diepere betekenis), waarbij je van te voren de variabelen niet weet.

  2: Literatuur helpt om het probleem uit te leggen, maar geeft minder sturing.

  3: De doestelling en vragen zijn breed geformuleerd

  4: data verzamelen van een kleine groep deelnemers, vaak individuele visies.

  5: Aan de hand van een bepaald protocol de tekst analyseren en de betekenis interpreteren. (Tekst segments maken)

  6: Het rapport mag vrijer en subjectiever zijn.

 • Overeenkomsten en verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

  1: beide volgen de 6 stappen zie blz. 26 schema

  2: bij kwantitatief is de vraagstelling gesloten en ligt deze vast. Bij kwalitatief is de vraag open en wordt deze gedurende het onderzoek gevormd.

  3: beide verzamelen data, vaak op dezelfde manier, alleen is bij kwalitatief de aanpak veel meer open. Ook zijn de procedures anders > statistisch (kwant.) of coderen (kwal.) • Hoe kies je?
  1: Zorg dat je aanpak bij je onderzoeksprobleem past. Diep? Trends en variabelen?

  2: Kies een aanpak die het beste past bij je publiek.

  3: Ga uit van een methode die het beste bij je eigen voorkennis en voorkeur past.

 • Onderzoekdesigns in combinatie met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. (Zie schema blz. 34). Er zijn 8 soorten:

  1: Experimental designs > een kwantitatieve procedure waarin de onderzoeker bekijkt of een activiteit of materiaal invloed heeft op de resultaten bij de deelnemers = bij 1 groep wel iets doen en bij de andere groep niet.

  2: Correlational designs > een kwantitatieve procedure waarbij de onderzoeker meet of er verband is tussen 2 of meer variabelen door gebruik te maken van statistiek. = je bestudeert 1 groep mensen

  3: survey design > een kwantitatieve procedure waarbij je trends onderzoekt en beschrijft in een grote groep individuen.

  4: Grounded theory designs > systematische kwalitatieve procedures, waarbij individuele mensen onderzocht worden die allemaal dezelfde ervaring/proces zijn doorgegaan. Doel = om een algemene verklaring te vinden voor een bepaald proces tussen mensen.

  5: Ethnographic designs > kwalitatieve procedures voor het beschrijven, analyseren en interpreteren van gedrag/patronen/geloof/taal van bepaalde culturele groepen die zich hebben ontwikkeld gedurende een bepaalde tijd.

  6: Narrative research designs > kwalitatieve procedures voor het beschrijven het leven / de ervaringen van 1 of 2 individuele mensen.

  7: Mixed Methods designs > beide methoden toepassen omdat dit beter helpt het onderzoeksprobleem te begrijpen. Je moet bekijken welke data je eerst verzamelt, welke het belangrijkste is en hoe je de data mixt.

  8: Action research designs > een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs in de klas te verbeteren.    

 • 1.4 Belangrijke ethische zaken bij het doen van onderzoek

 • Er zijn algemene ethische richtlijnen opgesteld bij het doen van een onderzoek.

  1: Maximaliseer goede uitkomsten en beperk risico's voor deelnemers

  2: respect voor deelnemers

  3: rechtvaardigheid

 • Verschillende instanties hebben verschillende standaarden voor de ethische richtlijnen voorbeelden die vaak voorkomen zijn:

  1: Deelnemers weten het doel van de studie en hoe de gegevens gebruikt gaan worden.

  2: Ze weten of het onderzoek hun sociale lezen zal beïnvloeden

  3: Ze mogen weigeren en zich terugtrekken

  4: De onderzoeker is verantwoordelijk voor anonimiteit

  5: De onderzoeker bekijkt of hij wat voor de deelnemers terug kan doen.

  6: individuen mogen niet veel betaald krijgen

  7: Vraag vooraf toestemming om data te verzamelen

  8: Vraag toestemming van de deelnemers of hun ouders/leerkrachten

  9: Gedraag je als gast

  10: Keuze van de onderzoeksgroep kan niet alleen de keuze van de onderzoeker zijn

  11: Geen plagiaat, objectief, open, eerlijk en betrouwbaar.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat biedt actie onderzoek voor docenten?
3
Wat biedt actieonderzoek voor een school?
3
Wat is de overeenkomst tussen actie onderzoek en mixed methods?
3
Welke twee typen kent actieonderzoek?
3
Pagina 1 van 137