Economics of strategy.

by (5th ed., International student ed.)
ISBN-10 0470484837 ISBN-13 9780470484838
146 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Economics of strategy.

 • 1 Sheet 1

 • Een succesvolle organisatie en strategie houdt rekening met welke

  karakteristieken ?

  – De onderneming.

  – De markt.

  – De omgeving

 • wat zijn de grenzen van de onderneming ?

   

  – Wat moet het bedrijf doen? Hoe groot zou het moeten zijn? En in 

  welke business?

 • Wat geven de horizontale grenzen van de onderneming weer ?

  Welk deel van de markt dient de onderneming

 •  

  Wat geven de verticale grenzen van de onderneming weer ?

  Gegeven de markt, welk deel van de activiteiten doet een 

  onderneming zelf en welke laat een onderneming doen door een 

  ander

 • De omgeving omvat de niet-industrie specifieke factoren die elke 

  organisatie beïnvloeden.

 • Wat is de definite van een concurrentie voordeel ?

  Concurrentievoordeel: wanneer een onderneming in staat is meer 

  economische waarde te creëren dan de concurrentie.

 • Wat zijn de 4 idiosyncratische investeringen ?

  1. plaatsgebonden investeringen
  2. eigenschappen van fysieke activa
  3. klantspecifieke activa 
  4. specifieke personele middelen
 • 2 Sheet 2

 • wat is de definitie van schaalvoordelen ?

  er is sprake van schaalvoordelen indien de gemiddelde 

  productie kosten van een goed of dienst (kosten per eenheid 

  output) over een range van output daalt. 

 • Schaalvoordelen: kosten daling per eenheid door uitbreiding productie 

  volume op een gegeven moment in de tijd

  • Ervaringsvoordelen: kosten daling per eenheid door opgebouwde ervaring 

  door de tijd heen

 • Bronnen van schaalvoordelen

  1. Ondeelbaarheid en het spreiden van vaste kosten

  2. Hogere productiviteit van variabele productiekosten

  3. Andere bronnen:

  • Economies of density

  • Inkopen

  • Adverteren

  • Research & development

  • Fysieke eigenschappen van productie

  • Voorraden

   

 •  

  1. Ondeelbaarheid en het spreiden van vaste kosten

   

  Bepaalde productiefactoren kunnen niet worden opgedeeld in 

  eenheden onder een bepaalde minimum grootte zelfs als de output dat 

  wel vraagt

  • vb. kosten van een machine zijn vast, bij een groter productie volume 

  worden deze vaste kosten over een grotere hoeveelheid producten 

  verdeeld ? AC daalt

  • Bij kapitaalintensieve producten is ondeelbaarheid waarschijnlijker

  • Minder waarschijnlijk bij arbeidsintensieve producti

   

 • 2. Hogere productiviteit van variabele productiekosten

   

  Specialisatie leidt tot lagere gemiddelde kosten, mits de markt ruimte 

  biedt voor specialisatie ? investering kan worden terugverdient

  •Vb. een chirurg gespecialiseerd in het behandelen van spataderen kan dit 

  efficiënter dan een algemeen chirurg

  •Specialisatie vergt investeringen bijvoorbeeld in ervaring en educatie en 

  training

 • 3. Andere bronnen

   

  Economies of Density: kostenbesparingen die ontstaan indien 

  een (transport)netwerk intensiever wordt gebruikt door 

  geografische concentratie van klanten (vb. bier distributeurs die 

  opereren in dichtbevolkte stedelijke gebieden versus dunbevolkte 

  landelijke gebieden)

  • Inkoop: Kwantumkorting voor het afnemen van grote 

  hoeveelheden “purchasing power

 • Andere bronnen

  R&D: onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe producten 

  vergt hoge vaste kosten (vb. nieuw medicijn)… hoe meer je 

  verkoopt, hoe meer de vaste kosten van R&D verdeeld kunnen 

  worden, gemiddelde kosten dalen

  • Adverteren: gegeven dezelfde kosten voor het voorbereiden van 

  advertenties en contract onderhandelingen met media …grotere 

  ondernemingen (landelijke campagne) hebben voordeel van 

  lagere kosten per finale consument

 • Andere bronnen

   

  Fysieke eigenschappen: 

  • Cube square rule: als we het volume van een container 

  verdubbelen, neemt de oppervlakte met minder dan het dubbele 

  toe

  • De productie capaciteit is veelal gerelateerd aan volume, terwijl 

  de kosten proportioneel aan de oppervlakte is ?

  schaalvoordelen

  • Voorbeelden: oliepijpleidingen, opslag, bier brouwen…

 • Voorraad:

  • Ondernemingen houden voorraad aan om uitverkochte 

  producten te vermijden: gemiste omzet en ontevreden klanten

  • Aanhouden voorraad is kostbaar: interest op productiekosten en 

  risico van afwaardering (sales aan het einde van het seizoen) 

  • Hoe hoger de voorraad ratio > hoe hoger de gemiddelde kosten 

  per verkocht product > optimale voorraad

  • Optimale voorraad groter voor grotere ondernemingen maar als 

  % van totale omzet kleiner ? schaalvoordelen 

  • Intuïtie: gebruik van regionale magazijnen met just-in-time 

  distributie naar winkels (e.g. Carrefour, Aldi)

 • Wat zijn economies of scope ?

  er is sprake van economies of scope indien een 

  onderneming kosten besparingen per eenheid realiseert door de 

  variëteit aan producten en diensten te vergroten

 • Wat zijn de drie bronnen van diseconomies of scale ?

   

  -Hogere arbeidskosten van grotere ondernemingen

  – Gespecialiseerde resources zijn niet altijd geschikt voor opschaling 

  (Gordon Ramsey)

  – Bureaucratie: organisatorische problemen van grote 

  ondernemingen (vb. langzame informatie stromen en coördineren 

  van werkzaamheden

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem drie voorwaarden voor substituten
2
Wat is een product performance characteristic ?
2
wat is een occasion for use ?
2
wat is de markstructuur ?
2
Pagina 1 van 24