Samenvatting domein 9 & 10

-
23 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - domein 9 & 10

 • 1 domein 9 & 10

 • wat is beginrijm (alliteratie of stafrijm)
  droomdorp, achter alles, heerlijk helder
 • wat is halfrijm (assonantie of klinkerrijm)
  vandaag maak ik weer een troep, dog morgen is alles weer goed
 • wat is eindrijm (acconsonantie)
  wand hond
 • volrijm
  aan het eind van de beklemtoonde lettergreep; ding spring of waar daar
 • rijk rijm (rime riche of gelijkrijm)
  hele lettergrepen in klank gelijk; alleen heleen,avondlicht in de avond ligt
 • mannelijk rijm (staande rijm)
  na de beklemtoonde lettergreep volgen geen lettergrepen; val bar of zie zo
 • vrouwelijk rijm (slepend rijm)
  na beklemtoonde lettergreep volgt nog één onbeklemtoonde lettergreep; zeven zagen of lieve lotte
 • glijdend rijm
  na beklemtoonde lettergreep volgen twee onbeklemtoonde lettergrepen; kinderen klauteren of lopende rokende
 • voorrijm
  rijm aan het begin van de versregel
 • binnenrijm
  rijm binnen een versregel
 • middenrijm
  rijm in het midden van twee of meer versregels
 • eindrijm
  rijm aan het einde van twee of meer versregels
 • kettingrijm
  laatste woord rijmt op eerste woord volgende regel.
 • wat is een ballade
  verhalend lied in de vorm van een gedicht in de middeleeuwen ontstaan. korte strofen waarin tragische gebeurtenissen verteld worden die zich in adellijke kringen afspelen.
 • metrum
  combinatie van een beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergreep, muziek - maat, poëzie - versmaat
 • beklemtoonde lettergreep heet...
  heffing
 • onbeklemtoonde lettergreep heet...
  daling
 • welke versvoeten zijn er?
  jambe 
  trochee
  anapest
  dactylus
 • wat is een allegorie?
  abstracte begrippen die als personen worden voorgesteld; dood, jaloezie, deugd
 • welke stijlfiguren zijn er?
  acrostichon (naamdicht of lettervers)
  allegorie; abstracte begrippen voorgesteld als persoon
  alliteratie (stafrijm of letterrijm)
  anafoor; herhaling van zelfde woord of woordgroep aan het begin van een zin)
  anticlimax; neemt in kracht af
  antithese (tegenstelling)
  beeldspraak; figuurlijke taal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat is beginrijm (alliteratie of stafrijm)
1
wat is halfrijm (assonantie of klinkerrijm)
1
wat is eindrijm (acconsonantie)
1
volrijm
1
Pagina 1 van 5