domein 9 & 10

by
20 Flashcards en notities
3 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

Samenvatting - domein 9 & 10

 • 1 domein 9 & 10

 • wat is beginrijm (alliteratie of stafrijm)
  droomdorp, achter alles, heerlijk helder
 • wat is halfrijm (assonantie of klinkerrijm)
  vandaag maak ik weer een troep, dog morgen is alles weer goed
 • wat is eindrijm (acconsonantie)
  wand hond
 • volrijm
  aan het eind van de beklemtoonde lettergreep; ding spring of waar daar
 • rijk rijm (rime riche of gelijkrijm)
  hele lettergrepen in klank gelijk; alleen heleen,avondlicht in de avond ligt
 • mannelijk rijm (staande rijm)
  na de beklemtoonde lettergreep volgen geen lettergrepen; val bar of zie zo
 • vrouwelijk rijm (slepend rijm)
  na beklemtoonde lettergreep volgt nog één onbeklemtoonde lettergreep; zeven zagen of lieve lotte
 • glijdend rijm
  na beklemtoonde lettergreep volgen twee onbeklemtoonde lettergrepen; kinderen klauteren of lopende rokende
 • voorrijm
  rijm aan het begin van de versregel
 • binnenrijm
  rijm binnen een versregel
 • middenrijm
  rijm in het midden van twee of meer versregels
 • eindrijm
  rijm aan het einde van twee of meer versregels
 • kettingrijm
  laatste woord rijmt op eerste woord volgende regel.
 • wat is een ballade
  verhalend lied in de vorm van een gedicht in de middeleeuwen ontstaan. korte strofen waarin tragische gebeurtenissen verteld worden die zich in adellijke kringen afspelen.
 • metrum
  combinatie van een beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergreep, muziek - maat, poëzie - versmaat
 • beklemtoonde lettergreep heet...
  heffing
 • onbeklemtoonde lettergreep heet...
  daling
 • welke versvoeten zijn er?
  jambe 
  trochee
  anapest
  dactylus
 • wat is een allegorie?
  abstracte begrippen die als personen worden voorgesteld; dood, jaloezie, deugd
 • welke stijlfiguren zijn er?
  acrostichon (naamdicht of lettervers)
  allegorie; abstracte begrippen voorgesteld als persoon
  alliteratie (stafrijm of letterrijm)
  anafoor; herhaling van zelfde woord of woordgroep aan het begin van een zin)
  anticlimax; neemt in kracht af
  antithese (tegenstelling)
  beeldspraak; figuurlijke taal
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat is beginrijm (alliteratie of stafrijm)
1
wat is halfrijm (assonantie of klinkerrijm)
1
wat is eindrijm (acconsonantie)
1
volrijm
1
Pagina 1 van 5