Doing Business with the Dictators A Political History of United Fruit in Guatemala, 1899-1944

by (1995)
ISBN-10 0842025901 ISBN-13 9780842025904
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand