Samenvatting De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

-
ISBN-13 9789001780012
1189 Flashcards en notities
33 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

Mr. A.M.M.M. van Zeijl

(8)

ISBN-13 9789001780012

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

 • 1 Inleiding ondernemingsrecht

 • Het doel van de onderneming  is een productieproces op gang te brengen  en in stand te houden door investeren van vermogen en productiemiddelen
 • Beroep

   

 • Overweging voor keuze van rechtsvorm:
  * aansprakelijkheid
  * doel
  * fiscus
  * aantrekken kapitaal
  * bestuurbaarheid
  * invloed geven of niet
  * uitstraling
  * continuiteit
 • Het doel van de bedrijfsorganisatie is het structureren van die organisatie
 • met welke 3 begrippen heeft men van oudsher gewerkt in het ondernemingsrecht?
  beroep,bedrijf,onderneming
 • Wat is een onderneming
  Een onderneming is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en middelen
 • Wat is een beroep ?
  Iedere maatschappelijke werkkring waarmee iemand een inkomen verwerft.

 • Wanneer heeft iemand een bedrijf en is hij niet in dienstbetrekking ?
  Wanneer hij werkzaamheden verricht die niet voortkomen uit een dienstbetekking.
 • Wat is een verder vereiste voor het hebben van een bedrijf ?
  Men moet regelmatig als zodanig optreden. Geen freelance dus!
  En men moet openlijk in een zekere kwaliteit optreden.
 • Wat is een onderneming en waaruit bestaat deze ?
  Verzamelbegrip voor bedrijven die naar buiten toe in een bepaalde vorm optreedt. Bijvoorbeeld als NV,BV, Cooperatie

 • Wat is een verschil tussen beroep en bedrijf?
  Bij een beroep is sprake van persoonsgebonden werkzaamheden van intellectuele en artistieke aard.
 • Noem een aantal vrije beroepsbeoefenaars ?
  Notarissen, asvocaten, artsen, accountant
 • Een stille maatschap (vennootschap), een vereniging en stichting voeren in de regel geen onderneming. Doen zij dit we; dan moeten zij aan een aantal vereisten voldoen. 
 • Wat is het recht op een handelsnaam ?
  Degene die de naam het eerst gebruikt heeft er recht op.
 • Het recht op een handelsnaam kan nooit kan nooit los van de onderneming gaan. 
 • Verbodsbepalingen mbt handelsnaamwet staan in artikel 3-5 HNW
 • Wat kun je doen wanneer iemand onjuist een handelsnaam voert ?

  1. Actie ondernemen wegens onrechtmatige daad 6:162 BW

  2. Middels een verzoekschrift tot de kantonrechter wenden. art.6.1 HNW


 • Aan welke drie verplichtingen moet een ondernemer voldoen ?
  1. Publicatieplicht
  2. Administratie voeren
  3. Instellen ondernemingsraad
 • Wie kan naast de kantonrechter tevens een verzoek doen tot wijziging handelsnaam ?
  De Kamer van Koophandel.

 • In welke wet staan de criteria voor inschrijving in het handelsregister ?
  Ingevolge artikel 5 en 6 van Hrgw ( handelsregisterwet)

 • Zijn besstuurders van rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor rechtshandelingen die zij verrichtten wanneer zij nog niet staan ingeschreven in het Handelsregister ?
  JA
 • Naast  publicatie in de staatscourant moet een opgerichte NV of BV nog ergens vermeld staan ? 
  Centraal elektronisch platform.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een onderneming
4
Noem een aantal vereisten t.a.v. de EESV.
4
Wat is een onderneming
3
Wat is een beroep
3
Pagina 1 van 150