De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

by (8)
ISBN-13 9789001780012
1189 Flashcards en notities
33 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

 • 1 Inleiding ondernemingsrecht

 • Het doel van de onderneming  is een productieproces op gang te brengen  en in stand te houden door investeren van vermogen en productiemiddelen
 • Beroep

   

 • Overweging voor keuze van rechtsvorm:
  * aansprakelijkheid
  * doel
  * fiscus
  * aantrekken kapitaal
  * bestuurbaarheid
  * invloed geven of niet
  * uitstraling
  * continuiteit
 • Het doel van de bedrijfsorganisatie is het structureren van die organisatie
 • met welke 3 begrippen heeft men van oudsher gewerkt in het ondernemingsrecht?
  beroep,bedrijf,onderneming
 • Wat is een onderneming
  Een onderneming is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en middelen
 • Wat is een beroep ?
  Iedere maatschappelijke werkkring waarmee iemand een inkomen verwerft.

 • Wanneer heeft iemand een bedrijf en is hij niet in dienstbetrekking ?
  Wanneer hij werkzaamheden verricht die niet voortkomen uit een dienstbetekking.
 • Wat is een verder vereiste voor het hebben van een bedrijf ?
  Men moet regelmatig als zodanig optreden. Geen freelance dus!
  En men moet openlijk in een zekere kwaliteit optreden.
 • Wat is een onderneming en waaruit bestaat deze ?
  Verzamelbegrip voor bedrijven die naar buiten toe in een bepaalde vorm optreedt. Bijvoorbeeld als NV,BV, Cooperatie

 • Wat is een verschil tussen beroep en bedrijf?
  Bij een beroep is sprake van persoonsgebonden werkzaamheden van intellectuele en artistieke aard.
 • Noem een aantal vrije beroepsbeoefenaars ?
  Notarissen, asvocaten, artsen, accountant
 • Een stille maatschap (vennootschap), een vereniging en stichting voeren in de regel geen onderneming. Doen zij dit we; dan moeten zij aan een aantal vereisten voldoen. 
 • Wat is het recht op een handelsnaam ?
  Degene die de naam het eerst gebruikt heeft er recht op.
 • Het recht op een handelsnaam kan nooit kan nooit los van de onderneming gaan. 
 • Verbodsbepalingen mbt handelsnaamwet staan in artikel 3-5 HNW
 • Wat kun je doen wanneer iemand onjuist een handelsnaam voert ?

  1. Actie ondernemen wegens onrechtmatige daad 6:162 BW

  2. Middels een verzoekschrift tot de kantonrechter wenden. art.6.1 HNW


 • Aan welke drie verplichtingen moet een ondernemer voldoen ?
  1. Publicatieplicht
  2. Administratie voeren
  3. Instellen ondernemingsraad
 • Wie kan naast de kantonrechter tevens een verzoek doen tot wijziging handelsnaam ?
  De Kamer van Koophandel.

 • In welke wet staan de criteria voor inschrijving in het handelsregister ?
  Ingevolge artikel 5 en 6 van Hrgw ( handelsregisterwet)

 • Zijn besstuurders van rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor rechtshandelingen die zij verrichtten wanneer zij nog niet staan ingeschreven in het Handelsregister ?
  JA
 • Naast  publicatie in de staatscourant moet een opgerichte NV of BV nog ergens vermeld staan ? 
  Centraal elektronisch platform.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een onderneming
4
Noem een aantal vereisten t.a.v. de EESV.
4
Wat is een onderneming
3
Wat is een beroep
3
Pagina 1 van 150