Samenvatting Crossculturele psychologie

-
ISBN-10 9046903109 ISBN-13 9789046903100
138 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Crossculturele psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan Pieter van Oudenhoven. Het ISBN van dit boek is 9789046903100 of 9046903109. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Crossculturele psychologie

 • 1 Wat is crossculturele psychologie?

 • Wat is Crossculturele psychologie?
  Is het bestuderen van het gedrag van het individu in wisselwerking met zijn culturele omgeving.
  Bestudeert het menselijke gedrag in een culturele context!
 • Leg tightness versus looseness uit?
  • Eenvoudige samenlevingen met geringe beroependifferentiatie zijn doorgaans hecht, en is de identificatie met de "eigen"cultuur doorgaans groot. 

  • Complexere samenlevingen met uitgebreide beroepsdifferentiatie zijn doorgaans losser, de leden van de samenleving hebben iets grotere vrijheid om elementen van de dominate cultuur naast zich neer te leggen. 
 • Etnische identiteit (Etniciteit) wat is het?
  Etniciteit heeft betrekking op een gevoel van eenheid en verbondenheid op grond van gemeenschappelijke afstamming, cultuur of geschiedenis, ongeacht of dit feitelijk zo is.
 • Het gebied ecologie is bepalend voor de manier hoe..... Maar de zin af
  je aan eten komt. uiteindelijk van invloed op gedragingen van individuen. vissers, landbouwers en jagers. 
 • 1.1 undefined

 • Cultuur omvat zowel immateriele zaken, zoals regels, als materiele zaken, zoals gebouwen (Herskovits).

   

  Cultuur: een door een gemeenschap gedeeld systeem welke door verschillende generaties wordt overgeleverd, bestaande uit ideeen, attitudes, gedragingen, waarden, normen, communicatiemiddelen en de producten die hieruit ontstaan.

 • Wat wordt er bedoelt met subjectief en objectief aspect van cultuur? 
  Objectief aspecten/Materiële zaken =  observeerbare producten dat naar mensen verwijst, zoals boeken, landbouwinstrumenten en bouwwerken.
   
  Subjectief aspecten/Immateriële zaken = normen, warden en opvattingen. schoolregels, huwelijksriten
 • Definitie Cultuur

  een door een gemeenschap gedeeld systeem welke door verschillende generaties wordt overgeleverd, bestaande uit ideeën, attitudes, gedragingen, waarden, normen, communicatiemiddelen en de producten die hieruit ontstaan.

 • Beschrijf de definitie van cultuur? (die word gebruikt in het boek)
  Cultuur is een door een gemeenschap gedeeld systeem van waarden, normen, ideeen, attitudes, gedragingen, communicatiemiddelen en de producten ervan, die van generatie op generatie worden overgeleverd. 
 • 1.2 undefined

 • Niet iedereen in de gemeenschap deelt cultuur in dezelfde mate. Er is sprake van individuele verschillen in de mate waarin leden van een bepaalde gemeenschap een cultuur aanhangen. Wanneer een cultuur hecht is, is de identificatie groter, en wanneer deze minder hecht is, is de identificatie kleiner (=tightness versus looseness).

  1.     Er bestaat een soort wisselwerking tussen de invloed van cultuur op het gedrag van de gemeenschap, en de invloed van het gedrag van de individuen in de gemeenschap op de cultuur.

  2.     Cultuur is adaptief(veranderbaar), en laat zich beinvloeden door ecologische en economische omstandigheden.

  3.     Overdracht van cultuur vindt plaats door twee verschillende processen. Ten eerste is er enculturatie (= formele en informele processen, vaak door imitatie) en daarnaast is er ook socialisering (= gerichte, normatieve vorm van enculturatie, soort onderwijs).

  4.     Er is wel degelijk een verschil tussen de begrippen cultuur en ras. Ras duidt op fysieke kenmerken. Het probleem dat ontstaat als men mensen in wil delen op grond van fysieke kenmerken, is dat de indeling veelal samen gaat met waardering van verschillende groepen. Fysieke kenmerken zeggen niks over wat mensen denken, dus er is sprake een verkeerde waardering. Culturen kunnen zich ontwikkelen en naar elkaar toegroeien. De nadruk op cultuur leidt tot een verscheidenheid aan waarnemingen van etnische groepen.

  5.     Cultuur is iets anders dan nationaliteit. Er zijn niet vaak nationaliteiten met slechts een taal en godsdienst. Het behoren tot een bepaalde nationaliteit betekent ook een bepaald klimaat en economie, welke factoren zijn die ~naast cultuur~ het gedrag en denken van mensen kunnen beïnvloeden.

 • De mate van hechtheid van een cultuur waar is dat afhankelijk van?
  Tightness versus Looseness van een samenleving. 
 • Cultuur beïnvloed gedrag van individuen maar bepaalt het niet, wat wordt hier mee bedoelt leg uit?
  Cultuur beïnvloed het gedrag van de leden van een gemeenschap maar omgekeerd hebben ook individuen invloed op de cultuur. 
 • Cultuur is niet statisch maar adaptief en richt zich naar ecologische en economische omstandigheden. Waarom?
  Als je in een cultuur woont waar eten schaars is of snel bederft heb je sneller strikte regels bij de bereiding (reinheid).
  Dat op de arbeidsmarkt eerst zwaar werk was vroeger en dat je nu machines hebt die het zware werk overnemen. Nu kunnen vrouwen ook werken waar vroeger mannen werkten.
 • Overdracht vind plaats door enculturatie en socialisering, benoem hier een voorbeeld bij?
  • Enculturatie verwijst naar leren van cultuurelementen (op straat het meest)
  • Socialisering een gerichte normatieve vorm van enculturatie (koranonderwijs) 
 • Ras en cultuur zijn verschillende zaken, welke verschillen? 
  Ras verwijst naar fysieke kenmerken. 

  Alleen wanneer er binnen een groep met overeenkomsten van fysieke kenmerken is en ook cultuurelementen (taal, religie) zijn spreek je over culturele groep.
 • Cultuur is niet het zelfde als nationaliteit, leg uit waarom niet?
  Het behoren tot een bepaalde nationaliteit betekent ook dat men leeft in een gebied met bepaald klimaat, een staatkundige structuur en een economie, en deze factoren kunnen naast de cultuur het gedrag en denken van mensen beïnvloeden. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Definitie Cultuur
4
Wat is Crossculturele psychologie?
3
Wat wordt er bedoelt met subjectief en objectief aspect van cultuur? 
3
Beschrijf de definitie van cultuur? (die word gebruikt in het boek)
3
Pagina 1 van 22