Conflict, Power, and Multitude in Machiavelli and Spinoza Tumult and Indignation

by (2009)
ISBN-10 1441150625 ISBN-13 9781441150622
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand