Competentietraining management

by (2e [gew.] dr.)
ISBN-10 9059319680 ISBN-13 9789059319684
194 Flashcards en notities
10 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Competentietraining management

 • 1 Organisatie

 • Wat zijn organisaties?
  Organisaties zijn samenwerkingsverbanden tussen mensen en middelen waarin doelstellingen worden nageleefd, bijvoorbeeld omzetdoelstellingen of marktaandeelgroei
 • 1.1 Organiseren

 • Onder organiseren word verstaan het zodanig samenwerken van mensen en middelen dat daardoor de doelstellingen worden verwezenlijkt.

  Organisatie is een afgeleide van organisme = levendwezen ofwel altijd in beweging

  Management komt voor uit de psychologie en gedragswetenschappen

 • Onder organiseren word verstaan het zodanig samenwerken van mensen en middelen dat daardoor de doelstellingen worden verwezenlijkt.

  Organisatie is een afgeleide van organisme = levendwezen ofwel altijd in beweging

  Management komt voor uit de psychologie en gedragswetenschappen
 • de 5 doelmatigheidseisen:

  1. Contacten - menselijk contact leidt tot informele relaties
  2. eenvoud - duidelijke structuren en processen
  3. flexibiliteit - in staat zijn aan te passen aan wijzigende omstandigheden
  4. Transparantie - iedereen kent zijn plaats in de organisatie en weet wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inhouden
  5. rechtlijnigheid - gevolg van transparantie
 • de 5 doelmatigheidseisen:

  1. Contacten - menselijk contact leidt tot informele relaties


  2. eenvoud - duidelijke structuren en processen
  3. flexibiliteit - in staat zijn aan te passen aan wijzigende omstandigheden
  4. Transparantie - iedereen kent zijn plaats in de organisatie en weet wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inhouden
  5. rechtlijnigheid - gevolg van transparantie
 • Wat moet het proces zijn in een orgsnisatie?
  Doelmatig en effectief
 • Wat moet er bij een doelstelling vermeld worden?
  De omzet moet in een bedrag genoemd worden en een termijn waarin de doelstelling behaald moet zijn.
 • Wat wordt verstaan onder organiseren?
  Het zodanig samenwerken van mensen en middelen dat daardoor doelstellingen worden verwezenlijkt.
 • De 5 doelmatigheidseisen?
  -contacten
      Menselijke contacten zijn mogelijk en leiden
      tot informele relaties.

  -eenvoud
      Er moeten duidelijke structuren en processen
      zijn waarbij alleen de noodzakelijke handelingen
      worden uitgevoerd.

  -flexibiliteit
      De organisatie is in staat zich aan te passen aan 
      wijzigende omstandigheden.

  -transparantie
      Elke medewerker kent zijn plaats en weet wat
      zijn taken,  bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
      inhouden.

  -rechtlijnigheid
     Rechtlijnigheid is het gevolg van transparantie.
     in de organisatie is duidelijk aangegeven aan wie de 
     de leden verantwoording zijn verschuldigd. Het
     afleggen van de verantwoording is van groot belang
     bij een resultaatgerichte onderneming
 • 1.2 Soorten organisaties

 • Het Managen omvat alle facetten, die voor een normale bedrijfsvoering nodig zijn en waardoor een optimaal productieproces ontstaat.

   

  Aan een bedrijfshuishouding word verstaan een zelfstandige productieorganisatie

  De eis van zelfstandigheid is continuïteit, continuïteit word gecreëerd door winst.

   

  Private organisatie = Commerciële aspect is belangrijk

  Publieke organisatie = Non Profit = zijn niet geheel commercieel

 • Wat omvat het managen?
  Alle facetten die voor een normale bedrijfsuitoefening nodig zijn en waardoor een optimaal productieproces ontstaat.
 • Wat voor een begrip is maatschappelijke behoeftevoorziening?
  Een economisch begrip
 • Wat voor een begrip is een bedrijfshuishouding?
  Een technisch begrip
 • Wat wordt verstaan onder een bedrijfshuishouding?
  Een zelfstandige productieorganisatie.
 • Wat is de eis van zelfstandigheid?
  Continuïteit: het bedrijf moet op eigen kracht kunnen blijven bestaan.
 • Hoe ken een bedrijf voortbestaan als het niet zelfstandig lukt?
  D.m.v. subsidies, kwijtscheldingen van schulden, schenkingen, legaten en giften
 • Wat is een private organisatie?
  Organisaties waarbij het commerciële aspect belangrijk is, omdat er naar winst wordt gestreefd.
 • Wat is een publieke organisatie?
  Organisaties die niet geheel commercieel zijn. (Non-profit). Bijv. Basisschool of een afdeling ruimtelijke ordening van gemeente
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een doelstelling?
5
Wat is de basisdoelstelling van een bedrijf?
5
Waar moet een doelstelling uit bestaan
5
Waar staat SMARTIC voor
5
Pagina 1 van 23