Communiceren

by (2e, gew. dr.)
ISBN-10 9059317033 ISBN-13 9789059317031
148 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Communiceren

 • 1 communicatie

 • cccc

 • Woorden geven de .... , lichaam de ..... en  ....... boodschappen.
  - inhoud
  - gevoels- en relatieboodschappen
 • Welke 4 aspecten zijn er in communicatie ?
  1. Inhoudelijke aspect
  2. Expressief aspect
  3. Appelerend aspect
  4. Relationeel aspect
 • vvv

 • Uiterlijk:
  Gezich, lichaamsbouw, haadracht, versierselen en kleding
 • Wat zijn de 5 eisen van zakelijke communicatie?
  1. Duidelijkheid
  2. Gepastheid
  3. Correctheid
  4. Efficiëntie
  5. Aantrekkelijkheid
 • Lichaamsbouw en gezicht
  Dik: Gezellig Dun: Schuw, serieus.. Vooroodelen.
  Gezicht: Knappe mensen streepje voor.
 • Zakelijk aspect?
  Wat zegt de zender over de werkelijkheid.
 • Haardracht, kleding en versierselen
  Goed gekleed in de juiste situaties kan je positie versterken.
 • Expressief aspect ?
  Wat zegt de zender over hoe hij zichzelf ziet.
 • Gebarencluster duid op dat je pas goed kan interpreteren als?

  Je naar taal EN lichaam kijkt.

 • Appellerend aspect ?
  Welk effect wil de zender bij de ontvanger bereiken.
 • Wat zijn embleemgebaren?
  Aangeleerde gebaren, van land tot land verschillend.
 • Relationeel aspect ?
  Wat zegt de zender over hoe hij de ontvanger ziet.
 • 5 tekstdoelen die vaak gehanteerd worden ?
  1. Overtuigen
  2. Informeren
  3. Amuseren
  4. Activeren
  5. Beschouwen
 • Wat is paralinguïstisch?
  Alles wat met je stem te maken heeft.
 • Wat is frasering?
  Waar je je punten en komma's zet tijdens spreken (waar je stilte laat vallen ).
 • Wat is Conventie ?
  Fatsoensnormen
 • Problemen die kunnen ontstaan tijdens communicatie ?
  • De zender streeft onduidelijke doelen na
  • De boodschap sluit niet aan bij de doelen van de zender
  • De boodschap sluit niet aan bij de doelen van de ontvanger
  • De codering sluit niet aan bij de doelen van de zender
  • De codering/medium sluit niet aan bij de doelen van de ontvanger
 • Welke aspecten beïnvloeden zowel de zender als de ontvanger ?
  Relatie, Geschiedenis,Rollen,Situatie,Setting, Individuele kenmerken(Fysiek,Cognitief,Emotioneel), Cultuur, Conventies, Fysieke afstand, Doelen, Domein en Inhoud
 • De student toont zich ? 
  • Nieuwsgierig
  • Bewust
  • Kritisch
 • Wat houdt duidelijkheid in ?
  De doelgroep moet de bedoeling en de inhoud van de tekst begrijpen. Het moet duidelijk zijn.
 • Wat houdt Efficiënt in ?
  Streef altijd naar een korte, bondige en goed gestructureerde tekst die snel te lezen is.
 • Wat houdt Aaantrekkelijk in ?
  Zorg voor een aantrekkelijke formulering met voldoende variatie in zinsopbouw, zinslengte en woordgebruik.
 • Wat houdt Gepast in?
  Spreek je publiek op de juiste manier aan en schrijf teksten die passen bij de relatie die je met de lezer hebt.
 • Wat houdt Correct in?
  Inhoudelijke fouten kunnen je imago beschadigen . Je moet dus weten waar je het over hebt.
 • Deelvragen ?
  • Wat
  • Waarom
  • Welke
  • Hoe
 • Wat zijn de 6 Tekststructuren?
  1. Maatregelstructuur
  2. Probleemstructuur
  3. Evaluatiestructuur
  4. Opiniestructuur
  5. Handelingsstructuur
  6. Onderzoekstructuur
 • Via communicatie wilt de zender invloed hebben op de ontvanger.
 • Wat is nodig belangrijk om een boodschap goed over te kunnen brengen?
  Een goede structuur.  De innerlijke structuur wordt gebruikt in verbale en non-verbale elementen. Waarbij de innerlijke structuur duidelijk gemaakt wordt door de ontvanger.
 • Waaruit bestaat de bouwplan?
  De tekst, de hoofdvragen, de kernantwoorden op die hoofdvragen, eventueel subvragen en antwoorden op die subvragen.
 • Wat betekend argumentatie ?
  Dat een uitspraak over een feit , een mening of een aansporing ondersteund wordt door een of meer argumenten.
 • Er zijn 4 basisstructuren die de relatie tussen argumenten en het standpunt beschrijven :

  1. Enkelvoudige argumentatie : Er is één argument
  2. Ketenargumentatie : een argument wordt ondersteund door een nieuw argument
  3. Afhankelijke argumenten :  Er zijn twee argumenten die afhankelijk zijn van elkaar
  4. Onafhankelijke argumenten : Er zijn twee argumenten die onafhankelijk van elkaar gelden voor het standpunt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Je hangt je persoonlijke en zakelijke succes van af?
4
Waar zijn gesloten antwoorden goed voor?
4
Welke soort gesloten vragen heb je?
4
Wat voor soort vragen kun je stellen?
4
Pagina 1 van 18