Samenvatting Class notes - Methodische Beroepsvorming

138 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Methodische Beroepsvorming

 • 1445814000 Hoofdstuk 1

 • Wat is belangrijk (welke vaardigheden) voor het contact tussen de juridisch medewerker en de dienstvrager? (4)
  Gesprekstechnische vaardigheden
  Communicatieve vaardigheden
  Een passende houding
  Kennis van zaken
 • Noem 3 kenmerken/aspecten voor methodisch handelen:
  Bewust handelen
  Systematisch handelen
  Doelgericht handelen
 • Er zijn 6 belangrijke redenen voor methodisch handelen (noem er minstens 4)
  Samen zorgen voor een goed lopende organisatie
  Je resultaten hebben directe consequenties
  Controle is noodzakelijk
  Tijdsplanning
  Overdracht aan collega's
  Reflecteren om fouten te voorkomen
 • Bewust handelen, hoe doe je dat? (noem er minstens 5)
  Werken vanuit je doelstelling
  Plannen
  Dienstvraag onderzoeken
  Zorgvuldig omgaan met je invloed (coactieve houding stimuleren)
  Rekening houden met :
  - Weerstanden, normen en waarden en wensen van de dienstvrager
  - Normen en waarden van je collega's
  Evenwicht tussen afstand en nabijheid in balans houden
 • Systematisch handelen, hoe doe je dat? (noem er minstens 3)
  Werken in een vaste volgorde
  Timing (juiste info/juiste moment)
  Tijd bewaken
  Rol van gespreksleider aannemen
  Stap voor stap werken
 • Doelgericht handelen, hoe doe je dat? (noem er minstens 4)
  Samen het doel bepalen
  Haalbare doelen formuleren
  Zorgen voor zelfredzaamheid
  Doel duidelijk verwoorden
  Doel positief verwoorden
  Ervoor zorgen dat het doel geen nieuwe problemen veroorzaakt
 • 1445900400 Hoofdstuk 2 deel 1

 • De basishouding en de werkhouding vormen samen de beroepshouding
 • Wat is diversiteit?
  Alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen.
 • Waarom is diversiteit belangrijk? (voor jezelf, voor de organisatie en voor de maatschappij)
  Voor jezelf:
  - Bredere kijk op de wereld en groter inzicht
  - Dingen vanaf verschillende invalshoeken bekijken

  Voor de organisatie:
  Diverse klanten
  Samenwerking met collega's
  Voorbeeldfunctie

  Voor de maatschappij:
  Ontwikkeling en functioneren van de maatschappij is afhankelijk van de mensen die daartoe behoren
 • Wat zijn de risico's van diversiteit op het werk? (5, noem er minstens 3)
  Kliekvorming
  Conflicten
  Miscommunicatie
  Discriminatie
  Pesten
 • Wat is discriminatie?
  Op een negatieve manier onderscheid maken
 • Een ander woord voor pesten is ook wel mobbing of bullying
 • Welke vormen van pesten zijn er? (8, noem er minstens 5)
  Sociaal isoleren
  Werk onaangenaam of onmogelijk maken
  Bespotten
  Roddelen
  Dreigementen
  Lichamelijk geweld
  Seksuele intimidatie
  Discriminatie/racisme
 • Wie kunnen er iets doen tegen pesten? (5)
  De Wet
  Een vakbond
  Je leidinggevende
  Het slachtoffer
  Ik
 • Welke punten zijn van belang bij basishouding (en diversiteit)? (7)
  (Hulpmiddel: iareeka)
  Inlevingsvermogen
  Actief luisteren
  Respect
  Eigenwaarde
  Echtheid
  Klantgericht
  Assertief
 • Welke aspecten kunnen bijdragen aan een juiste werkhouding? (4)
  Werken vanuit een doel
  Deskundig zijn
  Je werk goed organiseren
  Omgaan met diversiteit (flexibel zijn)

  Ook wel: kennis inzicht en vaardigheden
 • 1446332400 Hoofdstuk 2 deel 2

 • Wat is het verschil tussen dienstverlening en hulpverlening? (ieder 4)
  Bij dienstverlening:
  1. Eenmalige contacten
  2. Materiële problemen
  3. Instrument: je verricht een dienst
  4. Het uitgangspunt is de situatie

  Bij hulpverlening:
  1. Procesmatige contacten (meerdere gesprekken)
  2. Immateriële problemen
  3. Instrument: een gesprek
  4. Het uitgangspunt is de persoon
 • Wat zijn kenmerken van een beroepshouding? (9) (terughalen wat met basishouding en werkhouding wordt bedoeld)
  1. Betrokkenheid en afstand
  2. Feedback geven
  3. Samenwerken
  4. Openstaan voor veranderingen
  5. Beroepsgeheim en privacy
  6. Loyaliteit
  7. Verantwoordelijkheid
  8. Reflecteren
  9. Stress
 • Hoe toon je betrokkenheid?
  Let op je houding en gesprekstoon. Laat merken dat je geïnteresseerd bent.
 • Wat is de beste manier om feedback te geven? (noem er eens 4)
  1. Geef feedback van uit jezelf (ik-boodschap)
  2. Op een rustige en oprechte manier, zo vriendelijk mogelijk
  3. Zo snel mogelijk na het ongewenste gedrag
  4. Niet te veel in 1 keer
  evt. 5 leg uit hoe het gedrag overkomt
  evt. 6 geef de ander de mogelijkheid om te reageren
 • Welke factoren zijn van belang bij een goede samenwerking? (6, noem er minstens 4)
  1. Iedereen heeft hetzelfde doel
  2. Het doel is voor iedereen duidelijk
  3. Taken zijn goed verdeeld
  4. Het is duidelijk wat je van elkaar kunt verwachten
  5. Je houdt rekening met diversiteit
  6. Praktische zaken zijn vooraf afgesproken
 • Wat is ethiek
  Ethiek is nadenken over of je wel het goede hebt gedaan
 • Wat is een morele vraag, wat is moreel?
  Een vraag naar het menselijk handen, is met dit handelen wel het goede gedaan? Wat is normaal?
 • Als je een dergelijke situatie tegenkomt kun je volgens een aantal stappen kijken of je de juiste acties hebt uitgevoerd en wat je nog moet doen. Beschrijf het stappenplan (6 stappen)
  Stap 1. Beschrijven en beoordelen
  Stap 2. Aangeven waar de spanning gevoeld wordt in de situatie
  Stap 3. Stellen van de centrale morele vraag
  Stap 4. Benoemen van de belangen en de normen en waarden die centraal staan
  Stap 5. Inventarisatie
  Stap 6. Trekken van een conclusie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is belangrijk (welke vaardigheden) voor het contact tussen de juridisch medewerker en de dienstvrager? (4)
1
Bewust handelen, hoe doe je dat? (noem er minstens 5)
1
Systematisch handelen, hoe doe je dat? (noem er minstens 3)
1
Doelgericht handelen, hoe doe je dat? (noem er minstens 4)
1
Pagina 1 van 31