Samenvatting Class notes - Living

124 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Living

 • 1416265200 Reader living

 • Hoeveel procent van de Co2 uitstoot kom van stedelijk activiteiten?
  80%, dit maakt dat steden de grootste bijdrage leveren aan het broeikaseffect
 • Met welk dilemma zitten steden overal ter wereld?
  Hoe kunnen we de uitstoot verminderen terwijl we tegelijkertijd overeind blijven in deze geglobaliseerde economie.
 • Wat is het antwoord op dat dilemma?
  De duurzame stad
 • Waarop hebben de mensen die gespecialiseerd zijn in steden zich teveel geconcentreerd?
  Op het technisch aspect van de steden en het design van gebouwen. Hierdoor zitten we nu met steden die niet voldoen aan de aspecten om te leven in de toekomst
 • Klimaatsverandering moet niet alleen gezien worden als een milieu issue maar ook..
  als een probleem voor armoede, onrecht en te weinig scholing
 • Steden moeten zowel
  milieu, sociaal en economisch verantwoord zijn
 • Herontdek de stad
  de stad is meer dan een plek om te consumeren. Het moet een zelf duurzaam organisme worden in aanvulling op de natuur ipv vijandig.
 • Hedefinieer de waarde van de stad
  Een duurzame stad hangt af van de houding en gedrag van elke individuele bewoner.
 • Betrokkenheid van experts
  Door een nieuwe samenwerking tussen stadsbewoners, een gemeenschappelijke overeenkomst moet een gezamenlijke overeenkomst worden
 • Doorbreken van structuren
  Oude administratieve structuren zullen plaats moeten maken voor nieuwe en cross sectorale coörperaties.
 • Herverdeling van stedelijke besluitvorming
  Milieuveranderingen respecteren de grenzen van de stad niet. Verticale samenwerking tussen lokale, nationale en internationale publieke instituten is cruciaal voor duurzame stedenplanning
 • De-design stedelijke ordening
  stedenplanning moet breder worden  dan alleen het design van gebouwen. Er moet meer gekeken worden naar de mensen die er wonen/leven.
 • Promoten van gezamenlijke stedelijke verantwoordelijkheid
  Duurzame steden en succesvolle commerciële zaken zijn verbonden met elkaar.  Bedrijven moeten belanghebbende worden en betrokken zijn bij steden planning en verantwoordelijkheid dragen voor stedelijke duurzaamheid
 • Ga wereldwijd
  Klimaatsverandering is een wereldwijde strijd. Globale samenwerking voor het ontwikkelen van milieu technologieën is essentieel.
 • Omarm chaos, crisis en verandering
  Een duurzame stad moet het aanpassingsvermogen hebben voor onaangekondigde verandering.
 • Moedig passie aan in stedelijk leiderschap
  Er zal meer verwacht worden van stedelijke leiders in de toekomst. Ze moeten in staat zijn om het complexe connectie met nieuwe instituten en vennootschappen te managen.
 • Als steden aantrekkelijk zijn om in te werken en wonen..
  zullen ze ook aantrekkelijk worden voor het bedrijfsleven, investeerders en toeristen.
 • Als de bewoners niet
  de verantwoordelijkheid nemen om  te consumeren, produceren en leven op een duurzame manier is de stad gedoemd te mislukken.
 • de-design city planning gaat over
  het focussen op de mensen, het milieu en op de processen in plaats van op gebouwen en het design zelf.
 • Wat zijn nieuwe objectieven voor designers en stedebouwkundigen?
  het actief aansporen van duurzaam stedelijk leven via het design van gebouwen en stedelijk landschap.

  Waarom de auto laten staan als er een ingebouwde ondergrondse parkeerplaats is?
 • Het zijn de mensen die een stad maken niet de gebouwen
 • We hebben meer stedelijke leiders nodig, waaraan moeten deze voldoen?
  Gepassioneerd zijn
  Creatief en visueel
  Sterk en moedig
  Goede rolmodellen
  Durven luisteren
 • Wat is een van de belangrijkste macrotrends van deze tijd?
  Urbanisatie
 • Citysumer
  het (steeds sneller groeiende) leger van honderden miljoenen, ervaren en wereldwijze stedelingen. Zijn veeleisender, ruimdenkender, trotser, spontaner, meer verbonden en meer geneigd tot het uitproberen van nieuwe (stedelijke) producten, diensten en ervaringen.
 • Drie belangrijke ontwikkelingen achter het citysumer fenomeen
  1. De enorme getalsmatige groei van stedelingen overal ter wereld
  2. De almaar groeiende rijkdom en macht van steden en hun bewoners
  3. De reikwijdte van stedelijke cultuur en stedelijke waarden
 • Wat is een vereiste voor het bedienen van citysumers
  Een merk dat er in producten en campagnes blijk van geeft stedelijke doelgroepen te begrijpen.
  Je moet laten zien dat je merk het snapt (het aanspreken van drukke en diverse leefstijlen), tot het bijdragen aan de zoektocht naar sociale en ruimtelijke duurzaamheid.
 • Er zullen meer steden zijn, waarvan sommige nieuwer en groter dan ooit
 • Citysumers zijn verslaafd aan
  het hier en nu, ervaringen, keuzes en vrijheid, flexibiliteit en ongepolijstheid. en jawel, de jacht op the next big thing, zo niet the next big story
 • Citysumers zijn gewoon
  meer open minded dan anderen, omdat ze voortdurend in aanraking komen met een grote verscheidenheid aan alternatieve leefstijlen en ervaringen
 • Citysumers zullen altijd plezier beleven aan
  de contacten met de echte, real-life medemens: niet voor niets hebben ze gekozen voor de keuzes, de opwinding, de snelheid, de spontaniteit en de chaotische levendigheid van het stadsleven
 • Waarvoor staat de Citysumer open in een stedelijke experience economy?
  Voor merken die nog meer afwisselende ervaringen aanreiken die hij of zij stante pede kan beleven. Vooral als die ervaring snel, op een vluchtige manier interessant, fysiek en/of interactief zijn
 • Steden worden ook steeds vaker gezien als
  de oplossing voor de zoektocht naar ecologische duurzaamheid, omdat het leven in een grote bevolkingsdichtheid een efficientere verdeling van hulpbronnen stimuleert.
 • Bij de stedelijke levensstijl draait alles om 
  (gebrek aan) ruimte, dus voor veel Citysumers is het onhandig, zo niet overbodig, om grote spullen in huis te hebben die ze vaak niet gebruiken. Door goed toegankelijke openbare diensten of zelf privé spullen ontstaan een cultuur waarin eigendom steeds vaker een keuze is.
 • Wat is een polycentrische stedeling
  iemand die in zijn eigen leven gebruikt maakt van verschillende plekken --> de mate waarin bewoners in hun dagelijkse leven verschillende plekken gebruiken verspreid over de stedelijke regio
 • Wat is een polycentrische stedelijke regio?
  Een regio waarin verschillende plaatsen sterk verweven zijn als gevolg van hun onderlinge complementariteit
 • Onder invloed van ruimtelijke veranderingen, leefstijlveranderingen en toegenomen mobiliteit hebben mensen de mogelijkheid gekregen grotere afstanden te overbruggen voor hun dagelijkse activiteiten.
 • Problemen door de polycentrische stedeling:
  Meer verkeer,
  milieubelasting
  verminderde verbondenheid met woongemeente
  vervreemding van woonomgeving
 • Wat doen dorpsbewoners wanneer ze over de identiteit van hun dorp praten?
  Gaan opzoek naar eigenschappen die volgens hen van bijzondere betekenis zijn. het gaat daarbij niet alleen om overeenkomsten, maar ook om verschillen. Ze maken gebruik van taal om betekenis te kunnen geven aan zichzelf en hun omgeving.
 • De dorpsidentiteit is af te leiden uit
  het discours dat dorpsbewoners hanteren in het denken en praten over zichzelf en (hun relatie) met anderen.
 • Discours
  het geheel van concepten en ideeen waarmee de werkelijkheid wordt beschreven.
 • Bewoners verwijzen vaak naar
  eigenschapen van bewoners, onderlinge relaties, historische gebeurtenissen en verhalen, opvattingen, activiteiten en rituelen, objecten, plekken en ruimtelijke kwaliteiten om aan te geven wat van bijzondere betekenis is voor hun dorp, wat hen bindt en onderscheidt van anderen
 • Wanneer is er sprake van dorpsidentiteit
  als dorpsbewoners zich als groep identificeren
 • Vijf methoden voor het expliciet maken van de dorpsidentiteit
  1. Fotomethode
  2. Huiskamerdiscussie
  3. de (historische) excursie
  4. De speed date
  5. De scenariomethode
 • De dorpsidentiteit kan beter opgevat worden als
  het geheel van gedeelde identiteiten over het dorp
 • Fotomethode
  De bewoners krijgen de opdracht om een foto te maken van een persoon, plek of activiteit. hierdoor kan er in beeld worden gebracht wat er op dat moment aanwezig is in het dorp
 • De (historische) excursie
  biedt veel potentie voor een discussie over ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp. Een historisch karakter laat zien wat er is of wat er is verdwenen.
 • De speed date
  Is het mogelijk om te sturen door de formulering van de vragen. De methode laat vooraf goed zien in hoeverre er overeenstemming is tussen de deelnemers
 • De scenariomethode
  In de methode staan de wensen van de dorpsbewoners en de actuele ontwikkelingen centraal. Door het formuleren van de wensbeelden en actiepunten, wordt meteen input verkregen voor de dorpsvisie. Met deze methode wordt duidelijk hoe de deelnemers denken over de toekomst van het dorp.
 • het model van dist (verandering)
  Wanneer er boven in de piramide een verandering plaatsvindt, zal ook onder aan de piramide een verandering plaatsvinden. (andersom kan het maar hoeft het niet)
 • Wat is er belangrijk voor de prijs van een woning
  Woningkenmerken zoals grootte, ouderdom en de kwaliteit van de woonomgeving, zoals status van de buurt en functionele kenmerken van de woonomgeving: bereikbaarheid van werkgelegenheid en de nabijheid van snelwegen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Hoeveel procent van de Co2 uitstoot kom van stedelijk activiteiten?
2
Met welk dilemma zitten steden overal ter wereld?
2
Wat is het antwoord op dat dilemma?
2
Waarop hebben de mensen die gespecialiseerd zijn in steden zich teveel geconcentreerd?
2
Pagina 1 van 30