Samenvatting Class notes - Jongeren en Seksualiteit

118 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Jongeren en Seksualiteit

 • 1430431200 Week 1, deel 1

 • Langere periode tussen lichamelijke rijping en het begin van volwassen rollen. Darling stelt dat er 3 periodes zijn:
  1. 1940-1950: dubbele seksuele moraal
  2. 1950-1960: voor mannen seks voor het huwelijk acceptabel
  3. 1960-1970: seksuele revolutie
 • Sociale instituties:
  - bepalen wat acceptabel seksueel gedrag is
  - deze normen zijn de basis voor sociale controle
  - formele regeles
 • Gebrekkig condoomgebruik door situationele factoren, Urberg:
  1. persoon moet weten dat een soa/zwangerschap het gevolg kan zijn van onveilige seks;
  2. moet daar iets tegen willen doen; (persoonlijke fabel: dat overkomt mij niet)
  3. moet een oplossing weten;
  4. oplossing afwegen;
  5. oplossing uitvoeren
 • Wat is essentialisme en wat is sociaal constructionisme?
  Essentialisme = verschijnselen hebben natuurlijke basis, zijn onveranderlijk en biologisch gedetermineerd --> interne processen
  Sociaal constructionisme = realiteit is een sociale constructie (taal speelt een grote rol, net als cultuur en interacties; bv Gagnon & Simon: seksuele scripts via bijvoorbeeld media)
 • Noem de essentialistische theorieen.
  1. Evolutionaire theorieën (seks als overlevingsprincipe)
  --> Darwin: seksuele selectie (vrouwen: kieskeurig/mannen: willen gewoon hun geven doorgeven) --> seksuele strategie theorie (verklaart geen individuele verschillen; primaire driften)
  2. Freud & Blos
  --> Sigmund: onbewuste biologische driften; niet altijd een logische redenatie; psychoseksuele ontwikkelingsfasen (psychoseksuele ontwikkelingstheorie)(fixatie en sublimatie)
  --> Anna: storm and stress
  --> Blos: adolescentie als 2e individualiseringsproces
  3. Erikson
  --> identiteit (culturele invloeden) --> conflict (omgaan met veranderingen van het lichaam, ontwikkelen seksuele ideologie, bestendigen genderrol en seksuele oriëntatie) kritiek: meisjes als apart, alleen Westerese rijke middenklasse)
 • Noem de sociaal constructionistische theorieën.

  --> tijds- en cultuurafhankelijk1. Foucault
  2. Hall: storm and stress (verschilt per cultuur)
  --> 'inventionist view': adolescent als culturele uitvinding
  3. Lerner & Spanier: leertheorie seksuele socialisatie --> ontwikkelen seks object voorkeur; ontwikkelen geneer identiteit; ontwikkeling geneer rollen; verwerven van seksuele vaardigheden (via ouders, school en peers); kennis en waarden; ontwikkeling disposities om te handelen in seksuele situaties)
  Seksueel script: seriemonogamie
 • Noem de 3 discourses over seksuele gedragingen van Hollway.
  1. Mannelijk libido discours (vrouwen ondergeschikt aan mannelijke driften)
  2. Permissieve discours (vrijheid van seksuele gedragingen)
  3. Het hebben/houden discours (alleen binnen een vaste relatie seksuele verlangens)
  Holland: ook vrouwelijk libido discours
 • Noem de thema's van Fine.
  - Moraliteit en verantwoordelijkheid (zolang beide partijen ermee instemmen)
  - Verlangen (media)
  - Gevaar
  - Slachtofferschap (kan leiden tot verwarring)
 • Smith's probeert beide stromingen te combineren:
  1. Health belief model (preventive gezondheidsmaatregelen kunnen voorspeld worden). Kritiek: gaat uit van een rationele overweging
  2. Theory of reasoned action (relate tussen gedragingen, kennis en intenties (attitudes). Kritiek: intenties niet als goede voorspeller
  3. Aids risk reduction model (1. labeling, 2. Commitment (kosten-baten), 3. uitvoerend = om aids terug te dringen)
  --> moet worden gekeken naar de aard, de sociale normen en de sociale constructies.
 • Welke theorieën komen er in het artikel van Schmitt et al. voor?
  Het gaat over sex differences in short term mating.
  1. Social learning: boys and girls tend to learn how to sexually behave and feel from same sex adults (+ contemporary males/females differ and differs across cultures)
  2. Sociale role theory: SDS
  3. Feminist theories: social learning + social role + sexual scripts (systematic domination of women by men) --> sexual conflict and aggression
  4. Psychological theories: sexual desire 
  5. Evolutionary theories: reproduction
  6. Parental Investement Theory: parental time and effort needed to provide viable offspring (heavy? less oriented to short term mating)
  7. Sexual strategies theory: adaptive problems when pursuing mating relationships (large number of partners); psychological adaptations --> solve key problems; empirical test for men's short-term mating) --> preferring many sexual partners (pornography); lower levels of effort; men require less time before consenting to sex
  Limitations SST: Only between sexes; men only short term mating (maybe also long term?)
  --> Attachment fertility theory --> desire to mate with a single sex partner for life (secure attachment)
 • Sex/Sekse/Gender/Seksualiteit
  Socioseksueel verkeren --> alle menselijke sociale omgang die seksueel getint is
  Seksuele gezondheid
  Belang van seks: verstrengeling maatschappelijke positie vrouwen (achterstelling); verweven met globale thema's)
  Seksualitieit van groot belang in adolescentie: algeheel functioneren; gevoeligheid meningen; balans autonomie en verbondenheid (Erikson)
 • 19e eeuw: Victoriaanse tijd
  - periode toenemende verpreutsing
  - artsen als religieus-moreel/wetenschap
  - jongeren als aseksueel
 • 1e helft 20e eeuw:
  - codes minder strikt; informalisering
  - 1e golf vrouwenemancipatie
  - opkomst anticonceptiegolf; Malthusiaans (overpopulatie)
  - wetenschap: medisch-psychiatrisch
  - grondleggers seksuologie
 • Wederopbouw WOII:
  - Kinsley leidende rol
  - introductie 'gender'
  - de Beauvoir: tot vrouw gemaakt
 • '60/'70:
  - uitvinding pil
  - seksuele revolutie (2e feministische golf)
  - taboes verdwijnen
  - opvoeding vertrouwelijk (in voordeel van de kinderen)
  - seksuele respons cyclus
  - sociaal constructivisme
  - homoseksualiteit uit DSM
  - Rubins: hierarchy of sex acts: normativiteit
 • '80/'90:
  - multiculturele samenleving
  - ontdekking HIV
  - globale ontwikkelingen (disease mongoring: verkoopziektes)
  - Jongeren als seksuele wezens
  - aantrekkende farmaceutisering (viagra)
  - nature-nurture
  - 'sexual healt' (WHO)
  - seksuele rechten (vrijheden van- en -tot)
  - vergaande technologisering (toenemend specialisatieonderzoek)
  - seks en gender sterk verweven: wederzijds gerelateerd (heteronormativiteit); elementen revisionised; mannelijk (seksueel) vs vrouwelijk (sexy)
 • Evolutionair
  2 perspectieven:
  - Socialisatie/Sociaal constructivisme (nurture)
  - Evolutionair/Sociobiologie (nature)
  --> Darwin: genetische variatie (sekseverschillen); voortplanting; natuurlijke selectie/survival of the fittest; 
  --> Bonobo (hippies; matriarchaal) vs Chimpansees (agressie; conflict)
 • Parental Investment Theory: vrouwen zijn 'heavy investors'
  Sexual Strategies Theory: welke adaptieve voortplantingsproblemen waren er (maximale reproductie); welke meest succesvol; en welke hypothesen komen hieruit voort (mannen: promiscuïteit; vrouwen: selectiviteit)
  --> preferences (vrouw: long-term resource + parental investment potential (geode financial vooruitzichten); man: short term vs long term (mannen meer toe gang tot seeks) --> paternity uncertainty hypothesis (waarom vrouwen seksuele exclusiviteit bieden --> beperkt het risico dat men grote en langdurige investeringen doet in kinderen van een ander).
 • Desirable to men:
  - Jeugdigheid --> reproductieve value
  - Schoonheid
  - Maagdelijkheid en trouw
 • Schmitt:
  - sexual strategies between en within subject verschillen
  - mannen en vrouwen short- en long- term strategy
  - voordelen short term mating voor vrouwen: 1. goede genen; 2. onmiddellijke bescherming; 3. onmiddellijke resources
  - maar: mannen short term mating
  --> ligt aan sociaal, context en culturele invloeden.
  Mannen rapporteren alle seksuele ervaringen meer dan vrouwen
  --> vooral groot voor masturbatie en porno kijken
  --> vrouwen meer same geneer sex
  --> groter onder adolescenten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is essentialisme en wat is sociaal constructionisme?
1
Noem de essentialistische theorieen.
1
Noem de sociaal constructionistische theorieën.
1
Noem de 3 discourses over seksuele gedragingen van Hollway.
1
Pagina 1 van 15