Samenvatting Class notes - geschiedenis

123 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - geschiedenis

 • 1447455600 Hfdst 2.3 en 2.4: Oorlog in de Nederlanden & Willem van Oranje, leider van de Opstand

 • Hoe reageerde Filips II toen hij hoorde van de Beeldenstorm
  Hij stuurde zijn beste veldheer, de hertog van Alva naar de Nederlanden
 • Hoe heette de veldheer die Filips II na de Beeldenstorm naar de Nederlanden stuurde
  Hertog van Alva
 • Wanneer kwam Alva naar de Nederlanden en werd hij landvoogd
  1567
 • 1567
  Alva komt naar de Nederlanden en wordt landvoogd
 • welke 2 belangrijke actiepunten voerde Alva door
  1. hij berechtte de daders van de Beeldenstorm (Raad van Beroerten)
  2. hij voerde een centrale belasting in (de 10e penning)
 • Waarom kon Willem van Oranje zich niet meer vinden in de politiek (besluiten) van Filips II?
  1. hij was het er niet mee eens dat vele duizenden mensen door de Raad van Beroerten werden veroordeeld
  2. hij was het niet eens met de nieuwe belasting  (de 10 penning)
 • 1568
  Slag bij Heiligerlee
 • Slag bij Heiligerlee
  1568, plaats waar huurlingen betaald uit het familiekapitaal van Willem van Oranje en onder leiding van Lodewijk van Nassau (een broer van Willem van Oranje) vanuit Duitsland  de Nederlanden binnen vielen en een overwinning behaalden op Alva (maar later werd dit leger door Alva verslagen).

  De slag bij Heiligerlee geldt als begin van de 80-jarige oorlog
 • 1572
  Den Briel wordt door de Watergeuzen ingenomen, was het eerste blijvende resultaat voor de opstandelingen.
 • Wanneer behaalde de opstandelingen hun eerste blijvende resultaat
  1572, door een storm kwamen 26 schepen met 1100 Watergeuzen in de monding van de Maas terecht bij den Briel, zij konden bij verrassing de stad op de Spanjaarden veroveren.
 • Wat was het gevolg van de inname van Den Briel door de Watergeuzen?
  1. andere Hollandse en Zeeuwse steden sloten zich aan bij de Opstand
  2. de Hollandse opstandelingen kwamen in zomer 1572 bijeen in een Statenvergadering en benoemden Oranje tot stadhouder.
  3. de functie van Stadhouder was nu niet langer die van de eerste medewerker van Filips II maar die van de leider van de Opstand tegen Filips
 • Wanneer en waar is Willem van Oranje geboren?
  1533, familieslot Dillenburg
 • wanneer leefde Willem van Oranje
  1533-1584
 • Welk geloof hadden de ouders van Willem van Oranje
  luthers
 • Waar groeide Willem van Oranje als tiener op?
  aan het hof van Karel V in Brussel
 • Met welk geloof werd hij in Brussel opgevoed?
  met het katholieke geloof
 • Waarom moest Willem van Oranje in Brussel katholiek opgevoed worden?
  Dat was een voorwaarde om het vorstendom Oranje in Zuid Frankijk van zijn neef Rene de Chalon te kunnen erven.
 • Hoe kwam Willem van Oranje in de Nederlanden terecht?
  via een erfenis, hij erfde de bezittingen van de familie van Nassau in de Nederlanden.
 • 1559
  Karel V benoemt Willem van Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.
 • Wat vond Willem van de centralisatie door Filips II waardoor de invloed van de adel beperkt werd?
  Willem was het daar niet mee eens
 • Waarom was Filips II na de Beeldenstorm boor op Willem?
  Nadat Willem na de Beeldenstorm de rust in Antwerpen had hersteld wees hij enkele kerken toe aan de calvinisten.
 • Waarom moest Willem vluchten uit de Nederlanden voor Alva en zijn Bloedraad?
  Hij had na de Beeldenstorm enkele kerken toegewezen aan de calvinisten en daar was Filips II boos over
 • Waarom bracht Willem huursoldaten op de been om Alva en zijn spaanse soldaten te verdrijven?
  1. hij wilde meer vrijheid van bestuur en van geloof voor alle Nederlanders
  2. hij wilde zijn bezittingen in de Nederlanden terug hebben
 • Hoe noemde het volk de Raad van Beroerten
  de Bloedraad
 • Wat deed Alva nadat Willem na de Beeldenstorm een paar kerken aan de calvinisten had toegewezen?
  de Raad van Beroerten veroordeelde Willem als opstandeling en zijn bezittingen in de Nederlanden werden onteigend.
 • Waarom deed Filips II Willem in de ban?
  1. Willem groeide steeds meer uit tot leider van de Opstand tegen de Spanjaarden
  2. Willem stapte over van het katholieke geloof op et calvinistische geloof
 • 1580
  Filips II doen Willem in de ban.
 • hoe komt Willem van Oranje  aan zijn einde?
  Willem wordt in 1584 vermoord door Balthazar Gerards in Delft met een pistoolschot
 • Wie is Balthazar Gerards?
  de moordenaar van Willem van Oranje
 • Hoe heet het geschreven stuk waarin Willem de Opstand tegen de Spanjaarden rechtvaardigt
  Apologie
 • wat is een ander woord voor Apologie
  verdedigingsschrift
 • wat is een ander woord voor verdedigingsschrift?
  Apologie
 • Op welke dag veroveren de Watergeuzen Den Briel
  1 april
 • Hoe reageerde Alva op de inname van Den Briel en het overlopen van andere steden?
  1  Alva probeerde met terreur de opstandige Nederlanders te onderdrukken
  2. Alva veroverde Naarden en Zutphen, deze steden werden geplunderd
  3. Haarlem werd belegerd en in 1573 na 7 maanden beleg veroverd waarna vele burgers werden gedood
  4. Het Spaanse beleg van Almaar mislukte omdat de omgeving van de stad onder water werd gezet.
 • welke steden werden door Alva ingenomen na het verlies van Den Briel
  Naarden, Zuthpen en Haarlem
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

in welk jaar werd Karel V heer der Nederlanden
1
welke titel had Karel V als heerser van Nederland
1
Wie was de grootvader van Karel V
1
Wie was de grootmoeder van Karel V
1
Pagina 1 van 31