Samenvatting Class notes - Geschiedenis

103 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Geschiedenis

 • 1443304800 H1 §1

 • In de 1e Wereld Oorlog had Italië een verbond met Duitsland. Hoe kan het dat Italië toch niet meevocht in de oorlog?
  Oostenrijk-Hongarije had gebieden dat Italië wou hebben. Dus in plaats van met Oostenrijk-Hongarije en Duitsland vechten, vochten ze tegen hun.
 • Waarom klopt het niet helemaal dat Engeland de oorlog aan Duitsland verklaarde, alleen doordat ze het neutrale België binnenvielen?
  Engeland en Frankrijk waren al een tijdje tactieken aan het uitwisselen, zonder dat de rest van Europa daar iets van wist, omdat ze wisten dat Duitsland de oorlog aan Frankrijk zou verklaren. Dus wat Duitsland ook zou hebben gedaan, Engeland zou de oorlog toch verklaart hebben. Het had niks met België te maken.
 • Wat was de Eerste Wereldoorlog?
  De grote oorlog van 1914 tot 1918, die vooral in Europa werd uitgevochten, maar waar ook soldaten uit Europese koloniën in Azië en Afrika meevochten; vanaf 1917 vochten ook de Verenigde Staten mee.
 • Wat waren de Centralen?
  Het bondgenootschap gesloten in Centraal-Europa 1879 tussen het Duitse keizerrijk en Oostenrijk-Hongarije; ook Italië hoorde tot 1915 bij de centralen.
 • Wat waren de Triple Entente?
  Het bondgenootschap van Frankrijk, Engeland en Rusland.
 • Wat zijn loopgraven?
  Linies gevormd door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur (machinegeweren en granaten).
 • Wat is een totale oorlog?
  Een oorlog waarbij niet alleen soldaten, maar de gehele samenleving dagelijks ingrijpende gevolgen ondervindt.
 • Sinds wanneer hadden het Duitse Rijk en Oostenrijk-Hongarije een verbond met Italië?
  1882.
 • Waardoor was er door Europese landen vanaf 1900 veel geld in bewapening gestoken?
  Door de oorlogsdreigingen die zich al eerder afspeelden.
 • Duitsland dacht eerst dat ze maar op één front hoefden te vechten. Hoe komt het dan dat ze toch op twee fronten moesten vechten? Noem in het antwoord ook waarom ze dachten maar op één front te moeten vechten.
  De Duitsers zagen dat Rusland nog niet klaar was voor een oorlog. Ze dachten dus dat ze snel en gemakkelijk op één front konden vechten, namelijk tegen België en Frankrijk. Maar de legers van België en Frankrijk kregen steun van Engeland, waardoor ze stand hielden. Daarnaast mobiliseerden de Russen sneller dan verwacht. Hierdoor moesten de Duitsers dus toch op twee fronten vechten.
 • De Russen sloten een aparte vrede met de Duitsers waarbij een verdrag werd getekend. Wanneer trok Rusland zich terug uit de oorlog, wanneer sloot Rusland de vrede en hoe heette de vrede?
  Ze trokken zich terug eind 1917, ze sloten de vrede in maart 1918 en de vrede heette de vrede van Brest-Litovsk.
 • Welk land sloot zich aan bij de Triple Entente , nog voordat Rusland eruit was gegaan, wanneer gebeurde dit en wat was hier de aanleiding van?
  Het waren de Verenigde Staten in april 1917. De aanleiding hiertoe was dat Duitse duikboten drie Amerikaanse koopvaardijschepen aanvielen.
 • Wanneer was de Eerste Wereldoorlog afgelopen?
  In november 1918.
 • Door welke veranderingen was de Eerste Werelddoorlog anders dan andere oorlogen in het verleden?
  - veranderingen in techniek
  - veranderingen in de politiek
  - veranderingen in de economie
 • 1443391200 H1 §2

 • Wie zijn de Republikeinen?
  De Republikeinse Partij; is naast de Democratische Partij één van de twee grote Amerikaanse partijen die strijdt om de meerderheid in het federale Congres (Senaat en Huis van Afgevaardigden) in de Verenigde Staten en om het recht om de president te mogen leveren.
 • Wat is het federaal bestuur?
  Het gezamenlijk bestuur over alle deelstaten, zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld het federale Congres en de Amerikaanse president.
 • Wie zijn de Democraten?
  De Democratische Partij; is naast de Republikeinse Partij één van de grote Amerikaanse partijen die strijdt om de meerderheid in het federale Congres (Senaat en Huis van Afgevaardigden) in de Verenigde Staten en om het recht om de president te mogen leveren.
 • Wat is isolationisme?
  Bewuste politiek, waarbij de VS zich zo min mogelijk bemoeien met het buitenland (zich isoleren).
 • Wat is een consumptiemaatschappij?
  De samenleving, waarin het consumeren sterk wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld advertentiecampagnes.
 • Wat is een vrijemarkteconomie?
  Een economie, waarin de wet van vraag en aanbod bepaalt wat fabrikanten produceren en wat de consumenten kopen en wat de prijs van producten is; past bij de economische stroming van het liberalisme.
 • Wanneer vond de Amerikaanse burgeroorlog plaats?
  Van 1861 tot 1865.
 • Van wanneer tot wanneer was Theodore Roosevelt president?
  Van 1901 tot 1909
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarom klopt het niet helemaal dat Engeland de oorlog aan Duitsland verklaarde, alleen doordat ze het neutrale België binnenvielen?
1
Wat was de Eerste Wereldoorlog?
1
Wat waren de Centralen?
1
Wat waren de Triple Entente?
1
Pagina 1 van 26