Class notes - GES

by
106 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - GES

 • 1425510000 ges hfd 3 par 1.2.3

 • wanneer regeerde keizer constatijn de grote
  van 306 tot 337 n chr
 • wie was de eerste keizer die zich tot het christendom bekeerde
  keizer constatijn de grote
 • vanaf welk moment kon het christendom zich makkelijker verspreiden in het romeinse rijk
  toen constatijn de grote zich bekeerde tot het christendom
 • welke stad stad liet constatijn bouwen en wanneer
  de stad constantienopel vanaf 324 n chr
 • wat werd de stad constantienopel
  de hoofdstad van het oost romeinse rijk
 • waardoor raakte het west romeinse rijk steeds meer in de problemen
  omdat het daar slecht werd bestuurd
 • wie bedreigde het west romeinse rijk
  verschillende volken, zoals de hunnen
 • wat is de grote volksverhuizing
  grote verplaatsing van germaanse stammen vanuit noord en oost europa naar het zuiden en westen van europa
 • vanaf waar trokken de hunnen het romeinse rijk binnen
  vanuit azie
 • tegen wat waren de romeinse leger niet opgewassen
  tegen de invallen van de hunnen
 • wie en waneer plunderen de stad rome
  de westgrote in 410 n chr
 • wanneer plunderde de vandalen nogmaals rome
  in 455 n chr
 • wanneer zette de germaanse stamhoofd odoaker de laatste west romeinse keizer af en liet zichzelf in rome tot koning kronen
  in 476 n chr
 • wanneer hield het west romeinse rijk op met bestaat
  476 n chr
 • tot wanneer bleef het oost romeinse rijk bestaan
  tot 1453
 • wat is constantienopel nu
  istanbul
 • welke stad werd later de enige hoofdstad van het romeinse rijk
  constantinopel
 • hoeveel dingen veranderde in het west romiense rijk
  twee dingen
 • wat werd er moeilijker na het verdwijnen na het romeinse rijk
  moeilijker handel te drijven
 • wie of wat was er niet meer die europa bestuurde
  een keizer
 • wanneer bekeerde koning clovis de germaanse stammen der franken zich tot het christendom
  498 n chr
 • waarvan was het rijk van clovis het begin
  het frankische rijk
 • wanneer kroonde de paus de frankische koning karel de grote tot keizer
  in 800 n chr
 • wat gebeurde er na de dood van karel de grote
  viel het frankische rijk langzaam uit elkaar
 • wanneer is karel de grote dood gegaan
  in 814 n chr
 • wat gebeurde er toen de romeinen vertrokken
  werden de boeren niet meer beschermd tegen rovers en plunderaars
 • bij wie moesten de boeren bescherming zoeken
  bij een rijke en machtige boer in de buurt
 • wat moesten de boeren ruilen om beschermd te worden door de rijke
  een stuk van hun grond
 • hoe wordt je heer van een domein
  door boeren te beschermen en zij leveren hierdoor land in 
 • uit welke twee delen bestond meestal een domein
  de vroonhof en een deel van de grond
 • noem voorbeelden van opbrengsten die de heer kreeg
  akkers, weilanden en boomgaarden
 • waarvan waren de boerderijen gemaakt van arme boeren
  leem en rieten hout
 • hoe worden boeren ook wel genoemd
  horigen
 • noem wat voorbeelden van herendiensten
  werken op het land
  boerderijen repareren
 • wat betekend autarkie
  dat alles wat op het domein nodig was, door de eigen bewoners geproduceerd moest worden
 • wat betekend het hofstelsel
  economische systeem waarin een heer de horigen boeren in zijn gebied in ruil voor herendiensten
 • wat is er veel gedaan voor het frankische rijk
  gevochten
 • hoe kwam karel de grote aan veel strijders
  hij maakte gebruikt van het leenstelsel
 • wat gaf karel aan trouwe volgelingen te leen
  een stuk grond dat ze moesten beheren
 • wat is een leenstelsel
  economisch systeem waarbij een heer grote stukken land aan leenmannen te leen gaf in ruil voor hun trouw en steun
 • wat deden de leenmannen met het stuk land wat ze te leen kregen
  dat leende ze weer uit aan kleine leenmannen
 • wat moesten de leenmannen geven aan de leenheer
  troepen, trouw en steun
 • hoe heet de groep van de leenmannen
  adel
 • waarover moesten de hertog en baron bezitten
  delen van het grondbezit van de keizer of koning
 • waarover moest het grondbezit van een koning of keizer beschikken
  paarden
  goede bewapening
  beschermende kleding en soldaten
 • hoe heet de latere ridders
  lagere adel
 • wat was een handige manier om een groot rijk op te bouwen en te besturen
  het leenstelsel
 • wat had deels te maken met de val van het frankische rijk
  de invallen van vikingen in het westen en hongaren in het oosten
 • wat bleken de kinderen en kleinkinderen van karel de grote
  niet zulke goede bestuurders als karel de grote
 • welke familie werd heel erg machtig
  de familie capet
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wanneer regeerde keizer constatijn de grote
1
wie was de eerste keizer die zich tot het christendom bekeerde
1
vanaf welk moment kon het christendom zich makkelijker verspreiden in het romeinse rijk
1
welke stad stad liet constatijn bouwen en wanneer
1
Pagina 1 van 27