Class notes - Commerciele economie

by
145 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Commerciele economie

 • 1409608800 w1

 • Wat is een organisatie   ?
  Een organisatie is iedere vorm van menselijke samenwerking ten aanzien van een gemeenschappelijk doel.
 • wat zijn de organisaties?

  Organisaties zijn een onderdeel van een maatschappij of samenleving. De samenleving kan worden opgevat als de omgeving waarbinnen organisaties functioneren.
 • wat bestaat uit de omgeving van de organisaties?

  De omgeving van de organisaties bestaat uit Partijen / Belanghebbenden (directe invloed) en is afhankelijk van omgevingsinvloeden/ omgevingsfactoren (indirecte invloed
 • 8 Partijen- direct invloed
  afnemers
  leverancier
  concurrenten
  vermogensverschaffers
  werknemers
  belangenbehartigingsorganisaties
  overheidsinstelling
  media
 • 6 Omgevingsfactoren - indirecte invloed 
  Milieu: internationaal / VROM
  Technologie: levensduur / TNO
  Demografie: vergrijzing / CBS
  Economie: nationaal inkomen / CPB
  Politiek: deregulering / Overheid
  Maatschappelijk (ecologie): MVO / VN
 • scientific management (naam)
  Fredericck Teylor
 • scientific management (kernmerken)
  meten is weten
  prestatiebeloning
  mens als verlengstuk van een machine
  efficiency
  bewegingsstudies
  gericht op productieafdeling
  achtbazenstelsel
 • general management (naam)
  Henry fayol
 • general management (kernmerken)
  eenheid van commando
  organisatie zien als een geheel
  niet alleen toepasbaar op productie afdeling
 • Bureaucratie (naam)
  Max weber
 • Bureaucratie ( kernmerken)
  gericht op grote bedrijven n overheidsorganisaties
  formele regels en procedures
  duidelijke verantwoordelijkheden en hiërarchie 
 • Human relations (naam)
  Elton Mayo
 • Human relations(kernmerken)
  aandacht voor werknemers
  werknemers moeten deel uitmaken van een groep
  sociale/subjectieve factoren
  belangrijker dan objectieve factoren
 • Revisionisme (naam)
  Rensis Likert  (Linking Pin)

  Abraham Maslow ( behoeft piramide)
  Kenneth boulding (systeembenadering)

  Lawrence & Lorsch 
 • wat is een " Linking pin" structuur? 
  men tot duidelijke taakstellingen moet komen voor de verschillende afdelingen binnen een bedrijf.
 • Door duidelijk af te spreken wanneer, hoe en waarom met verschillende groepen wordt vergaderd, wordt de basis gelegd om als bedrijf steeds verder te verbeteren.
  Het zorgt voor de coördinatie tussen niveaus als management, arbeiders enzovoorts.
  Het gaat ervan uit dat er een manager is die leiding geeft aan een bepaalde groep medewerkers waarbij hij werkoverleg voert.
  Zelf behoort de manager ook tot een groep managers. Tussen deze twee groepen is de manager de linking pin, de tussenschakel.
 • behoeft piramide van Maslow
  Organische of lichamelijke behoeften
  Behoefte aan veiligheid en zekerheid

  Behoefte aan saamhorigheid

  Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect

  Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie

  Behoefte aan zelftranscendentie
 • Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:
  1. Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
  2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid.
  3. Behoefte aan saamhorigheid, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
  4. Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
  5. Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te valoriseren. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.
  6. Behoefte aan zelftranscendentie. In de latere fasen van zijn leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualiseringen legt hij de nadruk op zelftranscendentie.
 • recente theorieën vanaf jaren 80, wat zegt Philip Crosby?
  kwaliteitszorg 
  zero defects concept
 • recente theorieën vanaf jaren 80, wat zegt Henry Mintzberg?
  configuratie
  eigenschappen van een organisatie niet los zien maar in een gemeenschappelijke vorm
 • wat is een configuratie?
  (...)
 • wat zegt Peter Drucker?
  kennismanagement
  kennis is de meest essentiële productiefactor
 • wat zegt Michael Porter?
  concurrentievoordeel zoeken 
  strategische management
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een organisatie   ?
1
wat zijn de organisaties?
1
wat bestaat uit de omgeving van de organisaties?
1
8 Partijen- direct invloed
1
Pagina 1 van 36