Samenvatting Class notes - Arm en Rijk

184 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Arm en Rijk

 • 1456614000 Arm en rijk college 1

 • Wat is absolute armoede.
  Een structureel gebrek
 • Wat is relatieve armoede?

  Arm in vergelijking met het algemene welvaartspeil van de gemeenschap
 • Wat is een gapminder en hoe werkt het?
  Gapminder is a non-profit venture promoting sustainable global development and achievement of the United Nations Millennium Development Goals by increased use and understanding of statistics and other information about social, economic and environmental development at local, national and global levels.
  Verschillendeindicatorenwordentegenelkaarafgezet. Ontwikkeling in de tijd. Waaromkiezen we hiervoor de indicatoreninkomenenlevensverwachting?
  Kun je ookandereindicatorengebruiken? Welkedan?
 • Een algemeen beeld
  het algemene beeld wat ieder van jullie in de loop van de jaren heeft opgebouwd.
 • specifieke beeld

  (1)De tweede vraag dwingt je om dit algemene beeld om te zetten naar een veel specifieker beeld, maar kan dit wel zo makkelijk? Wordt er niet hele specifieke kennis gevraagd. Deze specifieke kennis (vaak in de vorm van grafieken en generalisaties ) draagt wel bij aan de vorming van het algemene beeld.
 • Wat is het belang van statistieken.

  (1)Bij de laatste stap confronteer je het eigen beeld met de statistieken
 • Waarom is het belangrijk om je bewuster te worden hoe je een wereldbeeld opbouwt"?

  •Je bewuster worden van hoe je een wereldbeeld opbouwt is heel belangrijk, omdat jullie straks samen met leerlingen aan de hand verschillende indicatoren actief bezig gaan met het opbouwen van een wereldbeeld over de verschillen in de wereld.
 • Wat is een indicator?
  Kern:
  Een indicator is meetbaar. Dit maakt het vergelijken makkelijk en mogelijk om veranderingen en verschillen te meten. Een indicator is slechts een versimpelde afspiegeling van de werkelijkheid en wordt gebruikt als maatstaf voor een algemenere situatie of ontwikkeling. Dit is de reden dat er meestal met meerdere indicatoren tegelijk wordt gewerkt. (zie hier de kwetsbaarheid van het systeem, door een verschillend accent te leggen kan je aan ander verhaal krijgen)
 • Geef mondiale indicatoren op en schrijf daarachter wat ze meten noem er zeven.

  •Welvaart –> inkomen, armoedegrens
  •Onderwijs –> analfabetisme (toegang tot onderwijs?)
  •Gezondheid –> levensverwachting
  •Ongelijkheid -> verschil arm en rijk
  •Bevolkingsgroei –> geboortecijfer
  •Ondervoeding -> honger
  •Bestuur -> corruptie
 • Noem twee arm en rijk indicatoren voor Nederland schrijf daaronder wat ze precies meten


  Bewoners
  •inkomen
  •opleiding
  •soort werk – werkloosheid
  •leeftijd


  Kenmerken van buurten
  •bebouwingsdichtheid
  •woningsoort- en type
  •openbare ruimte
  •sociale cohesie
 • Wat is de lage inkomensgrens?
  Lage-inkomensgrens: weerspiegelt een vast koopkrachtbedrag in de tijd. De grens is afgeleid van het bijstandsniveau voor een alleenstaande in 1979 toen dit in koopkracht het hoogst was. Doordat de lage-inkomensgrens alleen voor prijsontwikkeling wordt geïndexeerd, is dit criterium geschikt voor vergelijkingen in de tijd. In 2013 was dit voor een alleenstaande 1010 euro per maand
 • Wat wordt er gedaan bij de budgetbenadering
  In de budgetbenadering wordt armoede afgemeten via normbedragen die het scp in overleg met het Nibud heeft vastgesteld.
 • Leg de basisbehoeftenbenadering uit.
  . Het basisbehoeftenniveau omvat de minimale uitgaven voor voedsel, kleding en wonen en enkele andere moeilijk te vermijden kosten. (voor een alleenstaande is dat 969 euro) Bij de centrale indicator, het niet-veel-maar-toereikendcriterium, zijn daar enige kosten voor sociale participatie aan toegevoegd (1060 euro)
 • stille armoede
  Steeds meer mensen op of net boven modaal komen in de financiële problemen omdat zij vaak net naast allerlei subsidies en toeslagen grijpen. Dit wordt ook wel de ‘stille armoede’ genoemd.
 • Geef de classificatie van de werelbank data op basis van inkomen.

  •Hoge-inkomenslanden (BNI/hoofd $12,736 of meer)
  •Hogemiddeninkomenslanden (BNI/hoofd$4,126 tot $12,735)
  •Lagemiddeninkomenslanden (BNI/hoofd $1,046 tot $4,125)
  •Lage-Inkomenslanden (BNI/hoofd$1,046 of minder)
 • Waarom kan inzoomen een ander beeld opleveren van hetzelfde gebied?
  Inzoomen levert een ander beeld op. Amsterdam is een ‘arme’ stad. De rijke buurten in A’dam horen tot de duurste van heel Nederland. Grote verschillen.
  Ander voorbeeld is Eindhoven: grootste groeiregio in Nederland (‘brainport’) met toch één van de grootste aandachtswijken binnen de grenzen, Woensel-West.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is absolute armoede.
1
Wat is relatieve armoede?
1
Wat is een gapminder en hoe werkt het?
1
Een algemeen beeld
1
Pagina 1 van 46