Class notes - 2015 marketing

by
169 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Summary - Class notes - 2015 marketing

 • 1442959200 powerpoint week 1

 • Doel van marketing:
  Behouden en uitbreiden van klant en relaties
  -verminderen van prijsdruk
  -vergroten marktaandeel, omzet en winst.
 • Doel van marketing  interne dienstverlening en interne klant
  • Afremmen van vraag naar duuzaam
  • Vergroten van gemak en tevredenheid
  • Ontzorgen
  • Kosten verlagen
  Positionering van moederorganisatie
 • Wanneer is je organisatie marktconform?
  Als alle 5 p's worden nageleefd binnen de organisatie
 • wat betekend CRM?
  customer relationship management klantcontact zoalskortingen en klantenkaarten
 • prefered supplier/sole supplier
  Door de klant extra aandacht te geven dmv services en korting. men geeft specifieke aandacht aan de afnemer
 • wat betekend SLA?
  services level agreement de vertaling op tactisch niveau, praktische zaken worden hier in vast gelegd.
 • Waar word de mantelovereenkomst gesloten?
  strategisch niveau (zie bruggetje PowerPoint week 1)
 • wat betekend pdc?
  producten diensten catalogus= alle afspraken die je op tachtish niveau maakt word vertaald naar de afnemer op Operationeel niveau
 • wat betekend capaciteitmanagement?
  aanbod variabel maken, afstemmen van vraag op capaciteit bijv. na de vaaknatie heeft KLM minder vluchten. hieronder vallen de begrippen

  chase demand: vraaggericht prijs, promotie, reserveingsytemen.

  Level capacity: aanbodgerricht: aflervingsysteem in richten op vraag, flexibel personeel bagage drop off schiphol


  Yield managament: de vraag en druk beinvloeden. door bijvoorbeeld kortingacties restaurnay
 • ontastbaarheid leg uit
  geeft onzekerheid, altijd dienst of ervaringen, ongrijpbaar. he thalen van eeb autorijbewijs.
 • hoe kan je de ontastbaarheid verkleinen?
  • Opbouw van een duurzame relatie met de klant
  • Verschaf tastbare elementen
  • Zekerheden garantie geven
 • Hetrogeniteit
  kwaliteit is persoonsgebonden, de mens is onderdeel van dienstverleningsproces. het managen van verwachtingen
 • interactiviteit consumptie
  tijdens het tot stand komen van een dienst is een zekere medewerking van e consumentvereiste. Bijvoorbeeld het reizen met het openbaar vervoer het wachten op de bus.
 • wat betekend prosumerschap?
  prosumerschap, hoe verleen ik de dienst? maarwerk of standaard dienstverlening?
 • noem de 8 belangrijkste dillemma's MVOOKCSM
  1.hoe managen ik de relatie?
  2. Hoe vang ik verschillen in vraag en aanbod op?
  3.Wat als de klant ontevreden is?
  4. Hoe ga ik om met ongeduldige klanten?
  5. Hoe ga om met kennis van de klant?
  6. Hoe hou ik controle over mijn werk?
  7. Hoe hou ik grip op social media uitingen?
 • 1443045600 hoofdstuk 1 sammenvatting boek

 • wat is een nutsbedrijf uit de opslitsing van CBS
  elektra, gas, water en licht
 • hoe word het gevoel van onzekerheid genoemd bij ontastbaarheid?
  perceived risk, men beperkt dit door meer te betalen bijv. bij het maken van en computer. verzekering profiteren hiervan
 • vergankelijkheid
  op voorraad produceren is onmogelijk bij dienst of ervaring. Kappers kunnen dit niet.
 • diensten kunnen mate equipment based of people based zijn?
  machine of mensgeoriënteerd
 • Industriële marketing
  b2b marketing niet gericht op de particulier, door de aankoopbeslisingen en prijssituaties en flexibiliteit in het eigen aanbod zijn elementen dat er een andere marketing aanpak is verreist
 • detailhandelmarketing
  Deze distributie geldt niet als element van de marketingmix maar als een zelfstandige schakel in de bedrijfskolom, met zoveel macht dat zowel invloed op de consument als op de fabrikant kan worden uitgeoefend.
 • Marketing heeft 3tal oriëntatiepunten:
  . De klant. 2. De concurrent. 3. De markt: klant en concurrentie.
 • Marktoriëntatiebestaat uit 3 gedragscomponenten:
  1. Klantoriëntatie,relatie met de klant centraal. 2. Concurrentieoriëntatie, inzicht in de sterkten en zwakten van concurrenten. 3. Interfunctionele coördinatie, samenwerking tussen afdelingen moet resulteren in een goede onderlinge afstemming waardoor beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden aangewend.
 • Drie fasen van marktinformatie
  1. Informatie verzamelen (intelligence generation) 2. Informatie verspreiden (intelligence dissemination) 3. Informatie verwerken (responsiveness)
 • wat houdt Marketingstrategie en implementatie.
  Implementeren: het omzetten van strategische plannen naar daadwerkelijke activiteiten.
 • DRETS
  :demografische, regulerende, economische, technologisch en sociale trends. Marketingmix,
 • 5 p's proces en plaats leg uit
  Proces: Hierbij kan je de volgende punten afvragen waar vinden de handelingen zich af backoffice of frontoffice?

  Plaats hoe intensief wenst u de dienst aan te bieden? Wie aanwezig is uw fysieke omgeving?Hoeveel locatie zijn er noodzakelijk?
 • Management: 
  het continue proces van analyseren, planning, implementatie en evaluatie.
 • hoe kan een klant de  mentale ontastbaarheid wil voorkomen, dan kiest  en wat houd dit in?
  perceived risk. Dit betekent het risico vermijden door een extra verzekering voor af te sluiten.
 • Ontastbaarheden verkleinen door: noem er 3
  Relatiemanagement
  -Verschaf tastbare elementen
  -Zekerheden, garantie geven
 • Wat betekend drets inhoudelijk
  dat een bedrijf in een bepaalde sector meer met een bepaalde trend te maken krijgt zoals in de zorg vergrijzing heeft de transport niks mee te maken
 • wat betekend Dissatisfactie management 
  betekend klachtenmanagement, is een systeem om gegevens van de consument te verzamelen en te analyseren.  Men heeft als doel informatie te leveren aan het management
 • wat betekend Dissatisfactie management 
  betekend klachtenmanagement, is een systeem om gegevens van de consument te verzamelen en te analyseren.  Men heeft als doel informatie te leveren aan het management
 • subjectieve wachttijd
  wachttijd gevoelsmatig
 • objectieve wachttijd
  werkelijke wachttijd
 • welke 3 dingen kan een bedrijf weghalen bij dissasfactiemanagement
  actiedrempel: bewegen tot meer actie, 
  entreedrempel: fysieke en psychologische moeite die een klant moet doen om een klacht te uiten.
  communicatiedrempel: elke klager moe serieus worden genomen
Read the full summary
This summary: FREE. +380.000 other summaries: FREE. A mini bootcamp effective studying: FREE. A unique study tool: FREE. A practice tool for this summary: FREE

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Doel van marketing:
3
Doel van marketing  interne dienstverlening en interne klant
3
Wanneer is je organisatie marktconform?
3
wat betekend CRM?
3
Pagina 1 van 42