Samenvatting Chemie Overal (6e editie) 3 Havo

-
ISBN-10 9011111184 ISBN-13 9789011111189
182 Flashcards en notities
136 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie Overal (6e editie) 3 Havo ". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff Uitgevers B V. Het ISBN van dit boek is 9789011111189 of 9011111184. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Chemie Overal (6e editie) 3 Havo

 • 1 Stoffen

 • aardolie is een mengsel van heel veel verschillende stoffen.7
 • veiligheidsregels:


  *Draag altijd een bril
  *Draag altijd een laberatoriumjas en knoop hem dicht
  *lange haren in een staart
  *neem zo min mogelijk spullen mee in het practicumlokaal
  *werk rustig en geconcentreerd
  *houd je stipt aan de proefvoorschriften
  *twijfel je ergens aan, vraag het aan je docent
  *richt je reageerbuisje nooit op jezelf of op iemand anders
  *proef de stoffen niet als dit niet gezegd is
  *raak stoffen niet met je handen aan
  *ruik voorzichtig aan de stoffen als je moet ruiken
  *eet en drink niet in het practicumlokaal
  *was na de proef goed je handen
 • materialen kun je verdelen in 4 groepen.

  -metalen
  -natuurlijke polymeren
  -synthetische polymeren
  -composieten= een mengsel van 2 of meer materialen
 • stofeigenschappen.

  -kleur
  -smaak
  -oplosbaarheid
  -brandbaarheid
  -fase
 • een stofconstante is een stofeigenschap die je met een getal kunt aangeven, gevolgd door een eenheid
 • een zuivere stof is een stof en bestaat uit dezelfde moleculen. Er bestaan tientallen miljoenen verschillende stoffen dus ook tientallen miljoenen verschillende soorten moleculen
 • er bestaan ongv. 110 verschillende soorten atomen. twee of mer atomen samen vormen een molecuul een molecuul kan bestaan uit atomen van een soort, maar ook uit atomen van verschillende soorten.
 • omrekenen temperaturen.

  20 zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL is 20+273=293K
  300K is 300-273=27zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
 • het kookpunt van alcohol is 78zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
  het smeltpunt van alcohol is -114zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
  alcohol is vloeibaar bij 0zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
 • een zuivere stof heeft een smeltpunt en een kookpunt een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject
 • een mengsel van 2 vaste stoffen kun je scheiden met extraheren.
  een mengsel met niet-opgeloste vaste stof kun je scheiden met filtreren
  een mengsel met een opgeloste vaste stof en een vloeistof kun je indampen
 • 1.1 zwart goud

 • noem een aantal fossiele brandstoffen

   aardgas, aardolie en steenkool heten ook wel fossiele brandstoffen 

 • fossiele brandstoffen
  aardgas, aardolie en steenkool heten ook wel fossiele brandstoffen. Als je ze verbrandt, leveren ze veel energie, maar daarbij komen stoffen vrij die we niet of niet in grote hoeveelheden in ons milieu willen hebben! In de eerste plaats is dat de stof koolstofdioxide, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, of de stof zwaveldioxide die zure regen veroorzaakt. Soms komt de giftige stof koolstofmono-oxide vrij.
  Toch zijn fossiele brandstoffen voorlopig nog heel belangrijk voor onze energievoorziening. We moeten er verstandig mee omgaan en intussen zoeken naar alternatieve bronnen van energie.
 • als je aardgas, aardolie en steenkool leveren ze heel veel energie op, maar er komen  stoffen vrij die niet goed voor het mileu zijn! 

 • noem een paar voorbeelden van fossiele brandstoffen
  aardgas, aardolie en steenkool
 • wat is een andere naam voor aardolie?

  zwart goud 

 • wat gebeurt er als je fossiele brandstoffen verbrandt
  dan komen er stoffen vrij die we niet in ons milieu willen hebben.
 • wat is aardolie?

  aardolie is een mengsel van meer dan honderdduizend verschillende stoffen

 • noem een paar voorbeelden van stoffen die vrijkomen als je fossiele brandstoffen verbrandt.
  koolstofdioxide, zwaveldioxide en koolstofmono-oxide
 • om een goed gebruik te maken van aardolie als grondstof wordt in een olieraffinaderij het mengsel van stoffen dat we aardolie noemen verdeeld in zeven mengsels van een kleiner aantal stoffen. Die mengsels noemen we aardoliefracties en het proces dat hiervoor wordt gebruikt heet gefractioneerde destillatie 

 • waaruit is aardolie ontstaan
  het is ontstaan uit plantenresten die miljoenen jaren diep in de aarde onder hoge druk hebben gestaan
 • aardolie is ook een grondstof voor het maken van plastics, wasmiddelen, kleurstoffen en medicijnen.

   

 • noem een andere naam voor aardolie
  zwart goud
 • wat gebeurt er in een olieaffinaderij
  het mengsel van stoffen die we aardolie noemen wordt verdeeld in zeven mengsels
 • wat zijn aardoliefracties
  gf
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wanneer is een proces een chemische reactie?
28
wat zijn veiligheidsregels?
27
noem een paar voorbeelden van fossiele brandstoffen
27
noem een paar voorbeelden van stoffen die vrijkomen als je fossiele brandstoffen verbrandt.
27
Pagina 1 van 26