Samenvatting Chemie 5v

-
ISBN-13 9789001817176
491 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting Chemie 5v

Rini Bekkers, Rixt Buwalda, Kitty Jansen, Gerda Manneveld, Wijnand Rietman, Miek Scheffers, Harm Scholte

(6th)

ISBN-13 9789001817176

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Chemie 5v

 • 8 Evenwichten

 • Wat is het verschil tussen bulkchemie en fijnchemie?
  Bulkchemie focust zich op grote hoeveelheden, terwijl fijnchemie zich bezighoudt met kleine hoeveelheden.
 • 8.1 Chemische industrie

 • Wat is:
  • Bulkchemie?
  • Fijnchemie?
  • bulkchemie: hier worden zeer grote hoeveelheden geproduceerd
  • fijnchemie: hier worden kleine hoeveelheden geproduceerd
 • De chemische industrie produceert stoffen die nodig zijn voor cosmetica, geneesmiddelen, kunstmest, materialen, voedingsmiddelen en nog vele andere producten. In de bulkchemie worden zeer grote hoeveelheden geproduceerd, zoals zwavelzuur. Deze producten zijn vaak weer uitgangsstof voor het maken van veel andere producten.
  De fijnchemie produceert kleine hoeveelheden product. De petrochemische industrie (verwerking van fossiele brandstoffen) en farmaceutische industrie (productie van geneesmiddelen) zijn onderdelen van de chemische industrie.
  In de groene chemie wordt gezocht naar materialen en productieprocessen die minder belastend zijn voor het milieu. 
 • Wat wordt er bij groene chemie gedaan?
  Er wordt gezocht naar materialen en processen die minder schadelijk en belastend zijn voor het milieu.
 • 8.2 Ammoniumnitraat in het groot

 • Wat is een blokschema?
  Een schematische weergave van een chemisch proces.
 • Een blokschema is een schematische weergave van een chemisch proces. Een chemisch proces kan uitgevoerd worden als een continu of een batch proces. Via recycling (recirculatie) voert een fabriek grondstoffen die niet volledig zijn omgezet terug in de reactor. Het rendement van een proces is te berekenen met de formule: (werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst)*100%.
 • Wat is een:
  • continu proces?
  • batch proces?
  • Continu proces: een proces dat continu doorloopt. De stofstroom wordt niet onderbroken (om bv weer opnieuw te beginnen). Er is hier bijna altijd sprake van recycling.
  • Batch proces: als de reactie klaar is wordt de reactor leeggehaald en schoongemaakt. Het proces wordt dus dan stopgezet.
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling

  Wat weet je over een reactor?
  • In een reactor vindt een reactie plaats. Dit betekent dat:
  • Er beginstoffen ingaan
  • Reactieproducten (dus andere stoffen) uitkomen


  Maar let op: vaak worden niet ALLE stoffen volledig omgezet. Dat betekent dat er ook vaak beginstoffen uitkomen. Let hierbij op het woord 'overmaat'
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling


  Wat weet je over een scheidingsruimte?
  Hier vindt geen reactie plaats dus:
  • Alle stoffen die erin gaan, komen er ook ergens weer uit

  of andersom
  • Alle stoffen die eruit gaan, moeten er ook ergens ingegaan zijn
 • Wat gebeurt er in een blokschema vaak met grondstoffen die niet volledig zijn omgezet?
  Die worden gerecirculeerd: recycling.
 • Wat is de formule voor het rendement?
  Rendement = werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst x 100%

  oftewel

  Rendement = hoeveel je hebt gemaakt in de praktijk/hoeveel je in theorie had kunnen maken x 100%

  let op: gebruik voor werkelijk en theorie altijd dezelfde eenheid (bv. allebei in mol of allebei in gram)
 • Rendement wordt vaak gevraagd aan de hand van een reactievergelijking en verhoudingen. Waar moet je je gegevens (bv. grammen) dan eerst naartoe rekenen?
  Eerst omrekenen naar mol. In de reactievergelijkingen staat namelijk een molverhouding (geen gramverhouding).
 • Examenvraag 2001-II, vraag 2:

  C6H10 + 4 H2O2 --> C6H10O4 + 4 H2O
  cyclohexeen + waterstofperoxide --> hexaandizuur + water

  Tijdens een experimentele uitvoering van dit proces heeft men uit 100 gram cyclohexeen 161 gram zuiver hexaandizuur verkegen.
  Bereken het rendement van dit proces.
  • 1. Gegevens
  RV is gegeven
  Gegeven stof: 100 gram cyclohexeen (theorie)
  Molverhouding: 1:1
  Verkregen stof: 161 gram hexaandizuur (praktijk)
  formule rendemt: praktijk/theorie x 100%
  • 2. Gegeven stof omrekenen naar mol
  molmassa cyclohexeen = 82,08 g/mol
  100 gram/ 82,08 g/mol = 1,218 mol
  Verkregen stof omrekenen naar mol
  molmassa hexaandizuur = 146,08 g/mol
  161/146,08 = 1,102 mol
  • 3. molverhouding 1:1 bij 100% rendement.
  Dan zou er 1,218 mol hexaandizuur moeten ontstaan.
  • 4. Gevraagde eenheid = rendement
  praktijk = 1,102 mol
  ------------------- x 100% = 90,5 % (3 significant)
  theorie = 1,218 mol 
 • 8.3 Wat beïnvloedt het rendement?

 • In de scheikunde heb je de volgende twee soorten reacties:
  • aflopend
  • evenwicht

  Wat gebeurt er met de stoffen uit de reactievergelijking in elk van deze twee opties?
  • aflopend: alle beginstoffen raken op (en komen niet meer terug)
  • evenwicht: alle stoffen uit de RV zijn aanwezig (het betreft een omkeerbare reactie
 • Als een reactie omkeerbaar is, kun je spreken van een heen en teruggaande reactie. Zodra de heen en teruggaande reactie even snel verlopen, is evenwicht bereikt. Een evenwichtsreactie geven we aan met evenwichtspijlen: A(aq) ↔B(aq).
  Voor dit dynamisch evenwicht geldt:
  • De snelheid waarmee B wordt gevormd, is even groot als de snelheid waarmee B weg reageert.
  • Zowel A als B zijn altijd aanwezig
  • De concentraties van A en B veranderen daarbij niet

  De tijd die het kost om evenwicht te bereiken, heet de insteltijd. 
 • wat is een evenwichtsreactie?
  een reactie waarbij de eindproducten meteen weer reageren tot de beginproducten.
 • Wanneer spreek je van een dynamisch evenwicht?
  Als de heen- en teruggaande reactie even snel verlopen.
 • wat is een aflopende reactie?
  een reactie waarbij de beginstoffen niet meer terug zijn te krijgen uit de eindproducten, de beginstoffen zijn als het ware verbruikt.
 • Hoe geef je een evenwichtsreactie aan in een reactievergelijking?
  Met evenwichtspijlen : 
 • wat is een dynamisch evenwicht?
  Wanneer bij een evenwichtsreactie de reactie heen even vaak voorkomt als de reactie terug.
 • Wat weet je over de concentraties van de 'beginstoffen' en de 'reactieproducten' bij een dynamisch evenwicht?
  Die veranderen niet.
  Ze hoeven echter niet per se gelijk te zijn.
 • Hoe kan je een dynamisch evenwicht laten verplaatsen?
  door de omstandigheden te veranderen.
 • Wat is de insteltijd?
  De tijd die het kost om evenwicht te bereiken. In deze tijd veranderen de concentraties wel nog.
 • Wat is de insteltijd?
  de tijd die de reacties nodig hebben om heen en weer te reageren en uiteindelijk een evenwicht te vormen.
 • Wat doet een katalysator als je deze toevoegt bij een evenwichtsreactie?
  Een katalysator zorgt ervoor dat het evenwicht sneller ingesteld wordt:
  De insteltijd wordt verkort.
 • Wat doet een katalysator bij een evenwichtsreactie?
  Hij maakt de insteltijd korter.
 • Wat weet je over de reactiesnelheid van de heengaande en teruggaande reactie als het evenwicht is ingesteld?
  Die is even groot. Daarom blijven de concentraties ook gelijk.
 • Bij rekenen aan een evenwichtsreactie, maak een boe-tabel.
 • Waarvoor gebruik je de BOE-tabel?
  Voor het uitrekenen van concentraties bij evenwichtsreacties.
 • Wat zijn de voorwaarden voor een dynamisch evenwicht?
  de snelheid waarmee b vormt is evengroot als dat hij wegreageert.
  zowel stof A als B zijn altijd aanwezig.
  de concentraties van A en B veranderen niet.
 • Overzicht kenmerken chemisch overzicht:
  • De heengaande en teruggaande reactie van een stof verlopen met dezelfde snelheid
  • Alle stoffen uit de reactievergelijking zijn altijd aanwezig
  • De concentratie van de stoffen blijven constant (blijven constant/kunnen veranderen)
  • De concentratie van de stoffen zijn niet (wel/niet) altijd gelijk aan elkaar
 • 2 Al + 3 Br2   2 AlBr3 
  Vul de BOE-tabel aan bij een rendement van 40 %

  Toegevoegde noot: dit is een bedachte reactievergelijking ten behoeve van het oefenen van de BOE-tabel, mogelijk komt hij niet op deze manier voor in de natuur.
  Zie afbeelding.
  Omdat de beginstoffen verdwijnen zet je hier een - voor.
  Omdat het reactieproduct ontstaat zet je hier een + voor.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem 2 macro- en 2 microeigenschappen van een metaal.
6
Hoe noemen we het kristalrooster van metalen? En met wat voor bindingen zitten de metaalionen bij elkaar?
6
Waarom geleidt een metaal goed stroom?
6
Wat is de fase van de meeste metalen bij kamertemperatuur. Betekent dit dat metalen een relatief hoog of laag smeltpunt hebben?
6
Pagina 1 van 94