Samenvatting Change Management

-
ISBN-10 9001816258 ISBN-13 9789001816254
108 Flashcards en notities
106 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Change Management". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan Lubberding, Erik Kaptein, Rob van Stratum. Het ISBN van dit boek is 9789001816254 of 9001816258. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Change Management

 • 1 Het integraal Organisatie- en Verandersmodel

 • Wat zijn de drie bestaansvoorwaarden van een organisatie?
  Het bestaansrecht, de inrichting en de leefbaarheid
 • Wat is het IOV-model
  Integraal Organisatie- en Veranderingsmodel.  Kern:
  1: De (fit) van bestaansvoorwaarden (bestaansrecht/inrichting/leefbaarheid)
  2: Niveau van verandering
  3: Verandervermogen
  4: Veranderingsstrategieën
  5: Vormgeven van het veranderproces
  6: Instrumentatie
  7: Functionele relaties
  8: Evaluatie
  9: Veranderplan
 • beschrijf de transitiecurve
  emotionele fasen die mensen doormaken in een proces van individuele verandering.
 • z
 • Wanneer wordt er over een 'fit' van de bestaansvoorwaarden gesproken?
  Als de drie bestaansvoorwaarden goed op elkaar afgestemd zijn. Er is sprake van een organisatorisch probleem als de bestaansvoorwaarden niet goed op elkaar afgestemd zijn.
 • Drie niveaus van verandering
  1: Strategisch beleid: geheel aan maatregelen dat op terrein van bestaansvoorwaarden dienen te nemen om invulling te geven aan de uitgangspunten van de fit (Richten)
  2: Functies en ordening daarvan (Inrichten)
  3: Functioneren of het gedrag (Verrichten)
 • Wat is de taak van het management?
  De taak van het management is ervoor te zorgen dat de bestaansvoorwaarden onderling consistent en in overeenstemming zijn met de omgeving van de organisatie.
 • Noem de veranderingsstrategieën 
  1: Klassieke ontwerp- en ontwikkelstrategie: bij ontwerpstrategie schrijft management niet alleen het doel voor dat bereikt moet worden maar ook de weg waarlangs en wie wat moet doen. De ontwikkelingsstrategie neemt management en medewerkers mee op ontdekkingsreis.
  2 Meintzberg: 
  Facilitaire strategie: medewerkers de faciliteiten en ondersteuning geeft om veranderproces zelf vorm te geven.
  Rationeel-emipirsche strategie: door middel van overtuigingskracht en voorbeelden.
  Normatief-reeducatieve strategie: gevormd en geschoold
  Machtstrategie: management bepaald!!
  3: Changefactory: interventie, implementatie, transformatie en vernieuwingsstrategie.
  4: Caluwe: kleurenpalet: geel, blauw, rood, groen, wit
 • 8-stappenmodel
  1: mensen moeten noodzaak verandering beseffen
  2: verandering moet goed worden aangestuurd
  3: er wordt een duidelijke visie ontwikkeld over wat men wil veranderen
  4: visie wordt breed uitgedragen
  5: er wordt draagvlak voor verandering gecreerd
  6: kortetermijnsuccessen mogelijk maken om vertrouwen te behouden
  7: urgentiebesef moet hoog gehouden worden
  8: verandering moet goed worden verankerd
 • Waarvoor dient het IOV model
  Het IOV model is het Integraal Organisatie-en Veranderingsmodel. Het model is in de praktijk ontwikkeld. Het stelt je in staat organisatieveranderingen succesvol te laten verlopen, of het nu gaat om kleine of grote organisatieveranderingen.
 • Omgeving is dat gedeelte van de wereld dat invloed uitoefent op het bestaansrecht van de organisatie. De DESTEP ontwikkelingen kunnen hier een factor voor zijn. Of de belanghebbenden of stakeholders die in relatie staan tot de organisatie.
 • Bestaansrecht
  Bedrijf is in staat om de producten of diensten te leveren die de afnemers wensen en waarvoor ze bereid zijn geld te leveren
 • De inrichting
  De organisatie beschikt over die competenties en middelen dat het bestaansrecht waarborgt
 • De leefbaarheid
  Mensen in de organisatie gemotiveerd zijn en blijven om bij te dragen aan het voortbestaan van de organisatie
 • Misfit
  Als de medewerkers niet -meer- gemotiveerd zijn en blijven om bij te dragen aan het voortbestaan van de organisatie
 • Omgevingsfactoren
  Het management verzuimt om een verband te leggen tussen de verandering en de omgevingsfactoren die het noodzakelijk maken
 • Ambitie
  Ambitie van de managers, die niet wordt gedeeld met de medewerkers
 • Noem de 3 niveaus van verandering
  Strategisch beleid (richting)  ; Geheel aan maatregelen dat op het terrein van de bestaansvoorwaarden dienen te nemen om invulling te geven aan de uitgangspunten die daarvoor bij de fit geformuleerd waren. 

  Functies en de ordening daarvan ; het INRICHTEN van de organisatie om het gewenste doel te behalen

  Functioneren of het gedrag ; Het VERRICHTEN, wat vraagt de nieuwe situatie aan ander gedrag van de medewerkers in vergelijking met de oude situatie
 • Niveaus van verandering

  Verschillen tussen de huidige en gewenste situatie op verschillende organisatorische niveaus concretiseren tot het niveau dat ook de uitvoerende medewerkers weten wat de veranderingen voor hen aan andere, nieuwe gedragingen inhouden

  Verandervermogen

  In welke mate de organisatie in staat is de verandering tot stand te rengen

  Veranderingsstragieen 

  Hoe we, gegeven van de totale veranderingssituatie gaan aanpakken
 • Vormgeven aan het veranderproces
  Losweken van de huidige situatie, de beweging naar de gewenste situatie en het bereiken en handhaven van de gewenste organisatie
 • Instrumentatie
  De gekozen aanpak verschaft het raamwerk voor de inzet van het geheel aan instrumenten die je na een analyse van de betrokken stakeholders, individuen en groepen kunt inzetten
 • functionele relaties
  Hoe je zo goed mogelijk deze functionele relaties kunt onderhouden om uiteindelijk je veranderingsplannen door te voeren
 • Evaluatie
  Op enig moment afvragen of je dat hebt bereikt wat je wilt bereiken
 • veranderplan (document)
  Alles wat je bedenkt om je veranderingen te realiseren vat je samen in het veranderplan
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de drie bestaansvoorwaarden van een organisatie?
33
Wat is de taak van het management?
31
Wanneer wordt er over een 'fit' van de bestaansvoorwaarden gesproken?
29
Waarvoor dient het IOV model
26
Pagina 1 van 26