BuiteNLand.

by (2e ed.)
ISBN-10 9011111052 ISBN-13 9789011111059
1062 Flashcards en notities
23 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - BuiteNLand.

 • 1 WERELD: Globalisering

 • Globalisering is het proces dat het wereldbeeld het allermeest verandert. In dit hoofdstuk gaan we dieper op globalisering in.
 • 1.1 Introductie: Op de grens

 • In deze introductie wordt het verhaal verteld van Pablo Montoya die met zijn vrienden vanuit Mexico naar de Verenigde Staten vlucht. Bij het grensplaatsje Ciudad Juárez gaat het bijna mis en wordt hun bus klemgereden door zwaarbewapende, gemaskerde mannen die op zoek zijn naar leden van een andere drugsbende. De drugsoorlog die in Mexico woedt heeft dit plaatsje tot een van de bloedigste ter wereld gemaakt. 

  Bij de grens brengt een mensensmokkelaar hen voor $50 per persoon naar een plek waar ze zwemmend de rivier kunnen oversteken, de grens met de VS over. Er overlijden wel eens mensen die de rivier overzwemmen. 

  Zijn thuisdorp in de hoogvlakte tussen de bergen van de Sierra Madre is hij ontvlucht omdat hij geen goed inkomen voor zijn gezin kon verdienen. Het leven is zwaar voor de boeren: de grond is stenig en onvruchtbaar en de streek wordt vaak getroffen door droogte. Ook met de mijnbouw gaat het slecht. Arbeiders staan op straat en krijgen geen uitkering. Het gebied is daarnaast overbevolkt, waardoor veel mensen migreren. 
 • Het leven als werkmigrant in de VS is zwaar: je moet eerst zien binnen te komen, daarna een baan zien te vinden wat in tijden van economische crisis niet makkelijk is. Je moet hard werken en bent illegaal waardoor je weinig rechten hebt. Boeren en ondernemers profiteren hiervan: je krijgt de rotste banen voor de laagste lonen. Alsnog is het dagloon ongeveer gelijk aan een weekloon in Mexico. 
 • Waarom heb je als Mexicaanse arbeidsmigrant weinig rechten in de VS?
  Omdat je illegaal bent. 
 • Waarom wagen toch veel Mexicanen de oversteek naar de VS?
  Omdat ze daar per dag verdienen wat ze in een week in Mexico verdienen.
 • 1.2 Krimpende wereld

 • Wat is globalisering of mondialisering?
  Is het meer met elkaar te maken hebben(verwevenheid) van gebieden en samenlevingen op de wereld.
 • Noem een gevolg van globalisering
  Het leven van mensen wordt beinvloed door gebeurtenissen aan de ander kan t van de wereld.
 • Wat is tijd-ruimtecompressie?
  tijd en ruimte worden in elkaar gedrukt, tegenwoordig gaat alles sneller en lijkt alles dichterbij.
 • Welke 3 processen spelen een rol bij tijd-ruimtecompressie?
  De ligging verandert. De afstand krimpt en grenzen verdwijnen.
 • Wat speelt er bij de verandering van de ligging?
  Absolute ligging blijft hetzelfde. relatieve ligging veranderd. De relatieve ligging veranderd de laatste tijd veel sneller. In korte tijd kan een gebied of stad in verval of juist opbloeien. Hier zijn verschillende redenen voor: De positie van een gebied ten opzichte van belangrijke economische centra. en als tweede De ligging van een belangrijke vervoersas(corridor). Of ze in belangrijke vervoersgebieden zitten. 
 • Waarom krimpt de afstand?
  De relatieve afstand daalt. Toch is er afstandsverval. Hoe verder weg het gebied hoe minder interactie we met hen aangaan. 
 • Waarom schrikt strenge grenscontroles MNO's af
  Strenge grenscontroles houdt de globalisering tegen. Ze moeten hun werk kunnen doen en voor weinig geld hun goederen het land in kunnen krijgen en verkopen. 
 • 1.3 Transporttechnologie

 • Wat is een van de belangrijkste factoren achter de Globalisering?
  De verbetering van de transporttechnologie.
 • Welke ontwikkelingen heeft het transport de afgelopen decennia meegemaakt?
  Reis- en vervoerskosten zijn in 20ste eeuw spectaculair gedaald. alles verloopt sneller
  Transport is goedkoper
  infrastructuur is verbeterd rondom transport
 • Wat is de interactietheorie?
  drie basisvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat er uitwiseling tussen gebieden tot stand kan komen.
 • Welke basisvoorwaarden zijn dat?
  1 complementariteit: het ene gebied moet iets kunnen leveren wat het andere gebied nodig heeft.
  2 transporteerbaarheid: De goederen moeten tegen een redelijke prijs binnen een redelijke tijd van het ene gebied naar het andere gebied vervoerd kunnen worden.
  3 Geen tussenliggende mogelijkheden: wanneer er tussen 2 gebieden een nieuw mogelijkheid ontstaat wordt de goederenstroom veranderd.
 • Hoe kan in de loop der tijd het vervoer van goederen van de ene plaats naar een andere plaats veranderen?
  als de infrastructuur verbeterd neemt de bereikbaarheid toe.
  De bereikbaarheid neemt toe doordat politieke barrieres worden opgeheven
  Door nieuwe dingen in het transport neemt de vervoersstroom tussen gebieden toe
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waardoor ligt de oceaanbodem gemiddeld 4 kilometer lager dan de continentale korst? 
6
Het is onmogelijk om dieper dan 10 kilometer de aarde in te dringen. Hoe kunnen ze het toch onderzoeken?
6
Wat zijn drie typen bewegingen die plaatsvinden bij aardplaten? Wat gebeurd er bij die drie typen?
6
Waar zorgt het proces van subductie voor?
6
Pagina 1 van 150