Samenvatting BuiteNLand.

-
ISBN-10 9011101286 ISBN-13 9789011101289
745 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting BuiteNLand.

Adwin Bosschaart ... [et al.] ; concept: Geert van den Berg ; red.: Geert van den Berg ; ICT-red.: Hub Stohr.

(2e dr.)

ISBN-10 9011101286

ISBN-13 9789011101289

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - BuiteNLand.

 • 1 ontwikkeling

 • Welke twee manieren gebruikt aardrijkskunde om de welvaard van een land te meten?

  Alles wat een land verdiend gedeeld door het aantal inwoners

 • Het bruto nationaal product per hoofd is alles wat in een jaar door het aantal inwoners wordt verdiend

 • wat is bnp

  alles wat verdient wordt gedeelt door de inwoners

 • koopkracht

  wat je kna kopen van 1 euro

   

 • formele sector

  het officieele gebeid van de overheid

 • beroepsbevolking

  tegen betaling werken ze

 • centrumlanden

  de rijkste landen

 • semipreferie

   

  deze landen zijn iets minder rijk dan de centrumlanden

 • pererife

   

  de derde wereld landen

 • ontwikkelingslanden

  landen die nog moeten ontwikkelen

 • 1.1 Arm en Rijk

 • hoofdstuk 1 paragraaf 2

  welvaart gaat direct over inkomen. welvaart is dus een ontwikkelingskenmerk.

  bruto-binnenlands-product : het inkomen van 1 land per jaar

                              |||

                             \    /

                               \/

                    bbp per hoofd -> gedeeld door inwoners

  aanmerkingen:

  • zegt niets over inkomensverschillen
  • je rekend iedereen mee dus niet alleen mensen die werken
  • in vormele sector/zwartwerken
  • ruilhandel word niet mee geteld
  • landbouw (zelf verzorgende worden niet meegeteld)
 • Nederland is eonomisch groot.
 • wat is bnp?
  bruto nationaal product per hoofd(bnp) alles wat in een jaar in het land verdiend wordt gedeeld door het aantal inwoners.
 • op welke 3 manieren wordt de welvaart verdeelt

  centum landen,semiperiferie,perifirie

 • Nederland heeft veel zeehavens en exporteert heel veel landbouw producten.
 • koopkracht
  hoeveel je in een land kunt kopen
 • Tot waar zitten Nederlandse bedrijven?
  de Verenigde Staten
 • formele sector
  het officieelle deel van de economie de activiteiten in de formele sector vind je terug in de stastieken van de overheid
 • Wat zijn typische Nederlandse bedrijven in het buitenland?
  Philips, Akzo, Shell en Unilever
 • informal sector 
  het niet-officiële deel van de economie ook wel scharreleconomie genoemd. de activiteiten van deze decor komen meestal niet in de stattistieken van de overheid terecht.
 • Nederland is goed in waterbouwkunde.
 • beroeppsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken plus de werklozen
 • Nederland heeft zich ontwikkeld tot een dienstenmaatschappij.
 • tertiaire sector
  beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid; beroepen in de dienstverlening
 • Rotterdam is een belangrijke mainport.
 • centrum landen
  meest ontwikkelende landen
 • Nederland is rijk vanwege de gunstige ligging aan de Noordzee.
 • semiperiferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn.
 • Het achterland is het gebied dat voor de aan- en afvoer van goederen afhankelijk is van een haven.
 • periferie
  de armste landen die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren.
 • Vestigingsplaatsfactoren
  1. Gunstige ligging
  2. De gerichtheid
  3. Goed opgeleide bevolking
  4. Lage belasting voor buitenlandse bedrijven
 • ontwikkelingslanden
  Landen die niet horen tot de rijke geïndustrialiseerde landen
 • Vestigingsplaatsfactoren zijn redenen voor een bedrijf om zich op een bepaalde plaats te vestigen.
 • welzijn
  de rijkdom van een land gemeten op basis van levensomstandigheden bijvoorbeeld gezondheid scholing voedsel

 • Distributieland
  Land dat een belangrijke rol speelt in de verdeling van goederen over het achterland.
 • levensverwachting
  geeft aan hoe oud mensen gemiddeld worden
 • Noem 2 grote mainports in Nederland
  Schiphol
  Rotterdamse havens
 • alfabetisteringsgraad 
  geeft aan hoeveel procent van de bevolking kan lezen en schrijven.
 • lagelonenland
  Land in de semiperiferie of periferie waar de lonen veel lager zijn dan in centrumlanden.
 • VN-welzijnsindex
  een aanwijzing voor het welzijn in een land. Je let dan op de koopkracht de levensverwachting en de alfabetiseringsgraad van de bevolking
 • Een MNO is een multinationale onderneming.
 • sociale ongelijkheid
  grote verschillen in komen tussen groepen mensen.
 • regionale ongelijkheid
  grote ongewenste verschillen in ontwikkelinkgsgraad binnen een land.
 • grondstoffen
  nog niet bewerkt goederen
 • halffabrikaten
  bewerkt grondstoffen, zit tussen grondstof en eindproduct in.
 • eindproduct
  producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden
 • multinationale onderneming (MNO)
  grote bedrijven die in meerdere landen fabrieken en kantoren hebben.
 • communicatie middelen
  middelen zoals de computer of fax om informatie uit te wisselen
 • BRIC-landen
  Brazilië, Rusland, India en China: vier landen uit de semi periferie met een snelle economische ontwikkeling.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

relief
8
verwering
8
grind
8
erosie
8
Pagina 1 van 150