Samenvatting BPR 2 arresten

-
150 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "BPR 2 arresten". De auteur(s) van het boek is/zijn ik. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - BPR 2 arresten

 • 1 bewijsrecht algemeen

 • HR Goosen/Goosen
  2 broers en geldlening. 1 broer verzwijgt dat een deel van het geld is kwijtgescholden door de bank. Sprake van bedrog? Onder bepaalde voorwaarden kan je een uitspraak herroepen, als onvolledige inlichtingen zijn verstrekt. 
  De exhibitieplicht van art. 21 Rv kan in feite worden versterkt door dit arrest. 
  Van bedrog is reeds sprake wanneer een partij door haar oneerlijke proceshouding belet dat feiten aan het licht komen die voor de tegenpartij gunstige afloop zouden kunnen leiden. Dit zal zich voordoen wanneer een partij feiten verzwijgt terwijl ze wist of behoorde te weten dat de tegenpartij niet met die feiten bekend was of redelijkerwijs behoorde te zijn.

 • 2 broers en geldlening. 1 broer verzwijgt dat een deel van het geld is kwijtgescholden door de bank. Sprake van bedrog? Onder bepaalde voorwaarden kan je een uitspraak herroepen, als onvolledige inlichtingen zijn verstrekt. De exhibitieplicht van art. 21 Rv kan in feite worden versterkt door dit arrest. 
  Van bedrog is reeds sprake wanneer een partij door haar oneerlijke proceshouding belet dat feiten aan het licht komen die voor de tegenpartij gunstige afloop zouden kunnen leiden. Dit zal zich voordoen wanneer een partij feiten verzwijgt terwijl ze wist of behoorde te weten dat de tegenpartij niet met die feiten bekend was of redelijkerwijs behoorde te zijn.
  HR Goosen/Goosen
 • HR Schook/Vergeer
  wel of niet huur van bedrijfsruimte? Rechter gaat zelf langs om even bij het pand te kijken, onaangekondigd. HR dit mag niet, officiële bezichtiging is mogelijk, art. 201 rv, ism hoor en wederhoor. 
 • wel of niet huur van bedrijfsruimte? Rechter gaat zelf langs om even bij het pand te kijken, onaangekondigd. HR dit mag niet, officiële bezichtiging is mogelijk, art. 201 rv, ism hoor en wederhoor. 
  HR Schook/Vergeer
 • HR Samenwerking/Geerlings
  Vraag om vaststelling huurprijs, gegevens worden aan adviescommissie gegeven, er wordt een rapport gemaakt maar dit wordt alleen aan de rechter gegeven. Partijen krijgen geen inzage in het rapport. Dit mag niet, partijen moeten de mogelijkheid krijgen om zich er over uit te laten. Dit strookt niet met het beginsel dat de rechter slechts beslist aan de hand van de stukken die door de sluis van het geding zijn gekomen. Je mag geen uitspraak doen op basis van stukken die voor partijen geheim zijn.
 • Vraag om vaststelling huurprijs, gegevens worden aan adviescommissie gegeven, er wordt een rapport gemaakt maar dit wordt alleen aan de rechter gegeven. Partijen krijgen geen inzage in het rapport. Dit mag niet, partijen moeten de mogelijkheid krijgen om zich er over uit te laten. Dit strookt niet met het beginsel dat de rechter slechts beslist aan de hand van de stukken die door de sluis van het geding zijn gekomen. Je mag geen uitspraak doen op basis van stukken die voor partijen geheim zijn.
  HR Samenwerking/Geerlings
 • HR Van Donkersgoed/Jansen
  Verhuurder zegt huur op ogv dringend eigen gebruik. Hof kijkt op website van de apotheek en gebruikt deze informatie voor de uitspraak. ISM hoor en wederhoor, partijen hebben niet de gelegenheid gehad om zich hierover uit te laten. 
 • Verhuurder zegt huur op ogv dringend eigen gebruik. Hof kijkt op website van de apotheek en gebruikt deze informatie voor de uitspraak. ISM hoor en wederhoor, partijen hebben niet de gelegenheid gehad om zich hierover uit te laten. 
  HR Van Donkersgoed/Jansen
 • EHRM Mantovanelli
  Dochter operatie teveel medicijnen dood. Deskundigenonderzoek en ouders hebben geen inspraak gehad. in strijd met art. 6 evrm, Elke partij moet in beginsel in de gelegenheid worden gesteld om niet alleen zelf bewijs te leveren, maar ook om kennis te nemen van, en commentaar te leveren op het bewijs (§ 33). Deze eis is gerelateerd aan de gerechtelijke procedure zelf; hieruit mag niet in haar algemeenheid worden geconcludeerd dat indien een deskundige door een gerecht wordt benoemd, de partijen in alle instanties moet worden toegestaan de ondervragingen door de deskundige bij te wonen en de documenten waarop hij zich baseert in te zien. Essentieel is dat partijen adequaat kunnen participeren in de procedure voor het gerecht (§  33). In casu wordt niet betwist dat de juridische procedure voor het administratieve gerecht eerlijk is geweest (§ 35
 • Dochter operatie teveel medicijnen dood. Deskundigenonderzoek en ouders hebben geen inspraak gehad. in strijd met art. 6 evrm, Elke partij moet in beginsel in de gelegenheid worden gesteld om niet alleen zelf bewijs te leveren, maar ook om kennis te nemen van, en commentaar te leveren op het bewijs (§ 33). Deze eis is gerelateerd aan de gerechtelijke procedure zelf; hieruit mag niet in haar algemeenheid worden geconcludeerd dat indien een deskundige door een gerecht wordt benoemd, de partijen in alle instanties moet worden toegestaan de ondervragingen door de deskundige bij te wonen en de documenten waarop hij zich baseert in te zien. Essentieel is dat partijen adequaat kunnen participeren in de procedure voor het gerecht (§  33). In casu wordt niet betwist dat de juridische procedure voor het administratieve gerecht eerlijk is geweest (§ 35
  EHRM Mantovanelli 
 • 2 bewijsmateriaal verkrijgen

 • HR Bloedproef
  vaderschapsactie, moeder weigerde mee te werken. partijen kunnen gehouden zijn om informatie te verstrekken, ook al zouden ze daarmee bewijs tegen zichzelf verstrekken. weigeren van meewerking kan ten nadele van de weigerende partij worden uitgelegd. bijvoorbeeld het niet als juist aanvaarden van de stelling. de rechter trekt conclusies die hij geraden acht.  
 • vaderschapsactie, moeder weigerde mee te werken. partijen kunnen gehouden zijn om informatie te verstrekken, ook al zouden ze daarmee bewijs tegen zichzelf verstrekken. weigeren van meewerking kan ten nadele van de weigerende partij worden uitgelegd. bijvoorbeeld het niet als juist aanvaarden van de stelling. de rechter trekt conclusies die hij geraden acht. 
  HR Bloedproef
 • HR Driessen/Van Gelder
  Openbaarmaking en vastlegging van een telefoongesprek zonder toestemming levert op zichzelf geen inbreuk op het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Er zijn bijkomende omstandigheden vereist. Hier ging hetom een zakelijk gesprek, geen inbreuk dus. Het openbaarmaking aan een rechter in een civiel rechtsgeding levert geen inbreuk op en betekent evenmin dat deze openbaarmaking onrechtmatig zou zijn tov de ander.
 • Openbaarmaking en vastlegging van een telefoongesprek zonder toestemming levert op zichzelf geen inbreuk op het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Er zijn bijkomende omstandigheden vereist. Hier ging hetom een zakelijk gesprek, geen inbreuk dus. Het openbaarmaking aan een rechter in een civiel rechtsgeding levert geen inbreuk op en betekent evenmin dat deze openbaarmaking onrechtmatig zou zijn tov de ander.
  HR Driessen/Van Gelder
 • HR Tankink/Hartman
  Handelsnaam ambiance, was er nu afgesproken dat er voor de naam werd betaald met of zonder overhandiging jaarstukken ? Tankink had een geluidsopname gemaakt en stapt naar Hartman om te vragen of het goed is om deze opname in het geding te brengen. Dit hoefde niet, partijen hebben nu zelf voorwaarden gecreerd, dus nu aan die zelf gemaakte voorwaarden voldoen.
 • Handelsnaam ambiance, was er nu afgesproken dat er voor de naam werd betaald met of zonder overhandiging jaarstukken ? Tankink had een geluidsopname gemaakt en stapt naar Hartman om te vragen of het goed is om deze opname in het geding te brengen. Dit hoefde niet, partijen hebben nu zelf voorwaarden gecreerd, dus nu aan die zelf gemaakte voorwaarden voldoen.
  HR Tankink/Hartman
 • HR K/Aegon schadeverzekeringen
  K. geeft aan dat hij door een ongeval schade heeft geleden. Aegon vergoedt die schade. Na het inzamelen van beeldmateriaal blijkt Aegon echter dat K. de schade niet heeft geleden. Aegon vordert het uitgekeerde bedrag terug.
  Heeft aegon door het verzamelen van beeld en foto materiaal van k zonder toestemming inbreuk gemaakt op zijn prive leven en onrechtmatig gehandeld?
  Onrechtmatig verkregen bewijs betekent niet altijd ontoelaatbaar bewijs. Een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is in beginsel een onrechtmatige daad. De aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond kan aan een inbreuk het onrechtmatige karakter ontnemen. Of zulk een rechtvaardigingsgrond zich voordoet, kan slechts worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden van het geval door tegen elkaar af te wegen enerzijds de ernst van de inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de belangen die met de inbreuk makende handelingen redelijkerwijs kunnen worden gediend.

 • Onrechtmatig verkregen bewijs betekent niet altijd ontoelaatbaar bewijs. Een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is in beginsel een onrechtmatige daad. De aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond kan aan een inbreuk het onrechtmatige karakter ontnemen. Of zulk een rechtvaardigingsgrond zich voordoet, kan slechts worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden van het geval door tegen elkaar af te wegen enerzijds de ernst van de inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de belangen die met de inbreuk makende handelingen redelijkerwijs kunnen worden gediend.
  HR K/Aegon schadeverzekeringen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

HR Goosen/Goosen
1
HR Schook/Vergeer
1
wel of niet huur van bedrijfsruimte? Rechter gaat zelf langs om even bij het pand te kijken, onaangekondigd. HR dit mag niet, officiële bezichtiging is mogelijk, art. 201 rv, ism hoor en wederhoor. 
1
2 broers en geldlening. 1 broer verzwijgt dat een deel van het geld is kwijtgescholden door de bank. Sprake van bedrog? Onder bepaalde voorwaarden kan je een uitspraak herroepen, als onvolledige inlichtingen zijn verstrekt. De exhibitieplicht van art. 21 Rv kan in feite worden versterkt door dit arrest. Van bedrog is reeds sprake wanneer een partij door haar oneerlijke proceshouding belet dat feiten aan het licht komen die voor de tegenpartij gunstige afloop zouden kunnen leiden. Dit zal zich voordoen wanneer een partij feiten verzwijgt terwijl ze wist of behoorde te weten dat de tegenpartij niet met die feiten bekend was of redelijkerwijs behoorde te zijn.
1
Pagina 1 van 38