Bouwstenen van Management en Organisatie

by
130 Flashcards en notities
1 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bouwstenen van Management en Organisatie

 • 2 management, organisatie en besluitvorming

 •        test 
  2
 • 2.1.1 betekenissen van het woord management

 • Er zijn 3 managementlagen te onderscheiden:
  - Topmanagement -> strategisch management -> 3 – 5 jaar -> visie, missie en mission statement

  - Middenmanagement -> tactisch management -> 1 – 3 jaar -> beleid

  - Lagermanagement -> operationeel management -> 1 dag – 1 jaar -> afdelingsplan, rooster, productieplanning, RGB
 • Lagermanagement wordt ook wel ...... genoemd, omdat ......
  eerstelijnsmanagement
  het zo dicht bij de werkvloer staat.
 • Het begrip management kent 3 betekenissen;
  1. een bepaalde groep functionarissen in een organisatie, top- ,midden,- uitvoerend of eerstelijnsmanagement; zij sturen in een organisatie het handelen van andere mensen;
  2. de activiteiten van managers, goed resultaat = excellent management, slecht resultaat = mismanagement;
  3. die van een vakgebied, verwijst naar alle kennis en kunde die in de loop van tijd is ontstaan en vastgelegd is in boeken, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen (Fayol, 1908 en Taylor, 1913).
 • 2.1.2 rollen van managers

 • Fayol onderscheidt rollen die op het vlak liggen van
  plannen en vooruitzien
  organiseren
  opdrachten geven en contoleren
 • Constituerende taken:
  plannen en vooruitzien en organiseren; vooruit kijken en het bieden van een kader waarin gewerkt wordt (management op hoger niveau) / voorwaardenscheppend bezig zijn => zorgen dat mensen hun werk naar behoren kunnen doen.
 • Dirigerende taken: 
  opdrachten geven en controleren; het aansturen van mensen en het volgen van primaire en secundaire processen / zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek zit; synergie creëren.
 • Controlerende taken:
  de hoogste in ranking blijft verantwoordelijk voor de controlerende taak, deze taak kan nooit gedelegeerd worden
 • Mintzberg (1973) onderscheidt Drie groepen van activiteiten of rollen:
  interpersoonlijke rollen: de manager treedt als boegbeeld van de organisatie naar buiten, als leider die zijn/haar mensen motiveert en aanstuurt als onderdeel van een netwerk. Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol, zonder vertrouwen tussen mensen onderling ontstaan er conflicten en miscommunicatie;
  - informatieve rollen: de manager houdt in de gaten wat er binnen en buiten de organisatie gebeurd en communiceert dit intern en informeert de buitenwereld over de organisatie. Het doorgeven werkt niet alleen van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven, met name deze laatste is van belang => wat leeft er op de werkvloer / hoe kijkt men tegen de directie aan;
  - besluitvormende rollen: de manager is een ondernemer, hij lost problemen op, wijst middelen toe en onderhandelt intern en extern (besluiten nemen is essentieel op welk niveau dan ook);
 • 2.2.1 Betekenissen van het woord organisatie

 • Drie betekenissen van het woord organisatie:
  1. de eenheid waarin mensen, middelen en methoden samen zijn om vooraf bepaalde resultaten te bereiken.
  2. de inrichting, hoe is de structuur en waar liggen de vestigingen?
  3. de activiteit van het organiseren, bijv. het organiseren van een evenement.
 • 2.2.2 Organisaties als systeem van invoer, doorvoer en uitvoer

 • Output:
   goederen of diensten aan afnemers afleveren;
 • Input:
   grondstoffen of middelen inkopen bij een leverancier;
 • Troughput / transformatieproces:
   input omzetten tot output, binnen troughput onderscheid men logistieke activiteiten (die de uiteindelijke producten of diensten voortbrengen) en ondersteunende activiteiten (die sturen de logistieke activiteiten aan).
 • 2.3.1 beschrijvende en voorschrijvende theorie

 • Theorieën over M&O zijn van verschillende invalshoeken te bezien:
   - Descriptief (beschrijvend): geeft weer hoe de werkelijkheid volgens de ontdekker eruitziet; de elementen van de werkelijkheid en de verbanden ertussen worden beschreven, maar niet de relatie met succes (bijvoorbeeld Mintzberg). 

  - Prescriptief of normatief (voorschrijvend): geeft ook aan hoe de werkelijkheid te verbeteren is (bijvoorbeeld Kotter).
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Er zijn 3 managementlagen te onderscheiden:
1
Lagermanagement wordt ook wel ...... genoemd, omdat ......
1
Het begrip management kent 3 betekenissen;
1
Fayol onderscheidt rollen die op het vlak liggen van
1
Pagina 1 van 33