Samenvatting Bedrijfskunde voor operators

-
111 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bedrijfskunde voor operators". De auteur(s) van het boek is/zijn . Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfskunde voor operators

 • 1 De organisatie van een bedrijf

 • De rechtsvorm die we kiezen bepaal hoe financiele zaken zoals belastingen, geregeld zijn en wie er aansprakelijk is als een onderneming in de problemen komt, deze persoon noemen we rechtspersoon
 • Welke 2 rechtsvormen onderscheiden we?
  - De persoonlijke rechtsvorm
  - De onpersoonlijke rechtsvorm
 • Bij persoonlijke rechtsvormen is iemand aansprakelijk als er iets in de onderneming gebeut. De eigenaar van de onderneming is met zijn gehele vermorgen aansprakelijk.
 • Welke persoonlijke rechtsvormen onderscheiden we?
 • Bij een eenmanszak is er slechts 1 eigenaar, dit is de ondernemer, deze is met heel zijn kapitaal verantwoordelijk voor het bedrijf. Alle winst gaat echter ook direct naar de ondernemer
 • De maatschap bestaat uit 2 of meer personen die samenwerken, wat iedereen inbrengt leggen we vast in een maatschapovereenkomst, de winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot de inbreng, je komt deze vorm vaak tegen bij vrije beroepen (tandarts, advocaten)
 • Bij een V.O.F. werken 2 of meer personen samen (de vennoten), Als een van de vennoten namens de firma verplichtingen aangaat, zijn de andere vennoten mede aansprakelijk, ze zijn dan allemaal ook met hun prive-vermogen aansrpakelijk, behalve bij persoonlijke schulden. 
 • De C.V heeft 2 soorten vennoten: de beherende en de stille vennoten, de beherende vennoten zijn met hun vermogen aansprakelijk, de stille vennoten zijn aansprakelijk alleen met het vermogen wat zijn in de onderneming hebben gestoken en delen mee in de winst
 • Bij onpersoonlijke rechtsvormen is de onderneming aansprakelijk en niet een levend persoon, hierdoor kan de ondernemer niet meer verliezen dan het vermogen dat in de onderneming is gestopt.
 • Welke onpersoonlijke rechtsvormen zijn er ?
  - De besloten vennootschap
  - De naamloze vennootschap
  - De eenmansvennootschap
  - De vereniging
  - De stichting
 • Wat zijn de verschillen tussen een B.V. en een N.V.
  - Een B.V. mag geen aandeelbewijzen uitreiken, een N.V. wel
  - De aandelen van een B.V zijn niet vrij overdraagbaar, bij een N.V. wel
  - De B.V. moet een register hebben waarin de gegevens van alle aandeelhouders zijn opgenomen een N.V niet
 • Een eenmansvennootschap is een B.V of een N.V waarvan alle aandelen in het bezit zijn van 1 rechtspersoon of 1 mens
 • De vereniging is een samenwerkingsvorm tussen leden, een vereniging mag geen winst maken. Er zijn twee soorten een volledige rechtsbevoegheid en een beperkte rechtsbevoegheid
 • De stichting is opgericht met een bepaald vermogen om een doel te realiseren, deze heeft geen leden, en moet de winst gebruiken voor het doel
 • Een cooperatie is een bijzondere vorm van vereniging, een cooperatie voorziet in de materiele belangen van de leden door overeenkomsten met hen af te sluiten.
 • Welke 3 cooperaties zijn er?
  Bedrijfcooperaties
  Consumentencooperaties
  Producten- of dienstencooperaties (alternatief eenmanszaak VOF of kleine BV
 • Wat is organiseren in een onderneming
  De wijze waarop activiteiten en verantwoordelijkheden zijn geregeld
 • De organisatievorm of ogranisatiestructuur van een onderneming geeft weer hoe een onderneming is opgedeeld
 • Een organisatieschema of organogram geeft inzicht in wie wat doet, hoe de gezagsverhoudingen liggen en hoe de onderneming is opgedeeld
 • Wat is delegeren?
  Als beslissingen niet meer door 1 persoon kunnen worden genomen dan schuiven we taken af naar een andere persoon
 • De belangrijkste organisatievormen zijn:
  De lijnorganisatie
  De lijn-staforganisatie
  De matrixorganisatie
  De projectorganisatie
  De netwerkorganisatie
 • Als het management nog steeds van buitenaf de beslissingen neemt, mag je dit geen projectorganisatie noemen
 • We noemen e netwerkorganisatie ook wel een virtuele organisatie
 • Een nadeel van een matrix organisatie is dat medewerkers meerdere leidingevenden hebben, dat de kans op conflicten groter is en dat het een zeer complex geheel is
 • Wat is communicatie:
 • Er zijn verschillende vormen van communicatie:
  -eenzijdige en tweezijdige communicatie
  -verbale en non-verbale communicatie
  -formele en informele communicatie
  -horizontale en verticale communicatie
 • We spreken van een communicatiestoring als de boodschap niet goed overkomt. Oorzaken kunnen zijn:
  - de boodschap is niet duidelijk
  - de ontvanger luistert niet goed
  - de ontvanger interpreteert de boodschap anders
  - er zijn hinderlijke omstandigheden
 • Door non-verbale communicatie kun je verbale communicatie ondersteunen
 • Als een onderneming op zoek is naar een vestigingsplaats moet deze aandacht besteden aan de volgende vragen ?
  - Is er voldoende en geschikt personeel in de omgeving
  - Is de locatie bereikbaar voor zowel vrachtvervoer als personeel
  - Is er een goede aansluiting op een internationaal knooppunt
  - Zijn er concurrerende ondernemingen in de omgeving
  - Zijn er gunstige omgevingsfactoren
  -Zijn er goede afzetmogelijkheden
  - Is er een gunstig bedrijfsvestigingsbeleid van de lokale overheid
 • De wet ruimtelijke ordening dwingt lokale overheden bestemmingsplannen te maken
 • Op welke punten moet een onderneming letten bij bedrijfshuisvesting?
  - Is op de betreffende locatie in de toekomst uitbreiding mogelijk
  - Zijn er beperkingen met betrekking tot de bouw? bv mogen er gebouwen staan met meerdere verdiepingen
  - Zijn er beperkingen met betrekking tot milieubeheer? bv beperkingen door natuurgebied
 • Wat zijn de belangrijkste vergunningen waar een startende onderneming mee te maken kan krijgen ?
  De vestigingsvergunning (Vestigingswet)
  De milieuvergunning (Wet milieubeheer)
  De bouwvergunning (Wet Ruimtelijke Ordening)
 • Met welke drie wetten krijg je te maken als een onderneming zich wil vestigen?
  - De Vestigingswet
  - De Wet ruimtelijke ordening
  - De Wet milieubeheer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke 2 rechtsvormen onderscheiden we?
2
Welke persoonlijke rechtsvormen onderscheiden we?
2
Welke onpersoonlijke rechtsvormen zijn er ?
2
Wat zijn de verschillen tussen een B.V. en een N.V.
2
Pagina 1 van 12