Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

by
ISBN-10 9001809499 ISBN-13 9789001809492
2391 Flashcards en notities
318 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 1 Betekenis van de bedrijfseconomie

 • Bedrijfseconomie is een onderdeel van de economische wetenschappen.
  Wat is de economische wetenschappen?
  De economische wetenschappen proberen een verklaring te vinden voor de economische verschijnselen die in de economie plaatsvinden. 
 • begrip: abstracte markt
  het geheel van de vraag naar en het aanbod van een bepaald goed
 • Wat is schaarste economische wetenschap?

  De economische wetenschap bestudeerd het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste

 • sldfj
  lsidjf
 • Wat staat centraal in de bedrijfseconomie?
  In de bedrijfseconomie staat het economisch handelen binnen de bedrijfshuishouding (het bedrijf) centraal.
 • Wat is investeren
  heet aanschaffen van vaste of vlottende activa
 • Wat is welvaart?
  dd
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid     
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing van goederen- en geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • Waarom kan een nv in het algemeen een groter aandelenkapitaal aantrekken dan een bv?
  Omdat de aandelen bij een nv niet op naam staan en er dus meer aandeelhouders aandelen kunnen kopen
 • Onder andere, wat houdt de economische wetenschappen  bezig?
  De economische wetenschappen proberen verklaringen te vinden voor economische verschijnselen die in de samenleven optreden.
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen zijn er?
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding 
  ( het bedrijf) centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid      
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing va goederen- en 
  geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen 
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten
  van het gevoerde beleid. • begrip: algemene econmie
  wetenschap die het economisch handelen van de volkshuisshouding (maatschappij) als geheel bestudeert
 • Wat wordt er mee bedoeld met economische verschijnselen?
  Omvang van de (nationale) productie
  Wijzigingen in de productiemethoden
  Werkgelegenheid
  Prijsstijgingen
  Hoogte van de wisselkoursen
  Veranderingen in de internationale concurrentie positie.
 • begrip: bedrijfadministratie
  Het vastleggen en verwerken van financiële en niet-financiële gegevens
 • In de bedrijfseconomie, welke onderwerp staat centraal?
  Het "economisch handelen" binnen de bedrijfshouding (het bedrijf).
 • begrip: bedrijfseconomie
  wetenschap die het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen bestudeert
 • Wat bepaalt de doelstelling van een organisatie?
  De doelstelling van de organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • begrip: bedrijfshuishouding
  financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie
 • begrip: bedrijfskolom
  verzameling van alle bedrijfshuishoudingen die zich bezighouden met de productie van een bepaald product
 • begrip: bedrijfstak
  verzameling van bedrijfshuishoudingen die eenzelfde of een overeenkomstig onderdeel van het totale producteproces van een bepaald product uitvoeren
 • begrip: boekhouden
  het vastleggen en verwerken van financiële gegevens
 • begrip: commerciële economie
  de economische wetenschap die zich bezighoudt met het handelen van consumenten
 • concrete markt
  (geografische) plaats waar de aanbieders van en de vragens naar een bepaald goed elkaar ontmoeten en transacties afsluiten
 • consumptie
  het gebruik van goederen (door consument) voor bevrediging van zijn behoeften
 • dynamisch ondernemen
  het reageren van de ondernemingleiding op veranderingen in de markt
 • economisch handelen
  het menselijk handelen dat gericht is op het vergroten van zijn welvaart
 • economisch principe
  een bepaald doel proberen te bereiken met opoffering van zo min mogelijk middelen, of; met een gegeven hoeveelheid middelen zo veel mogelijk behoeften proberen te bevredigen
 • economische wetenschap
  wetenschap die het menselijk handelen dat gericht is op het verminderen van de schaarste, bestudeert
 • financial accounting
  het verstrekken van informatie van belangstellenden buiten de eigen organisatie
 • financiering
  het vakgebied binnen de bedrijfseconomie dat zich bezig houdt met het aantrekken en verstrekken va nverschillende vormen van vermogens
 • goederenstroom
  stroom van productiemiddelen en producten binnen een onderneming
 • liquide middelen
  het totaal van het kassaldo en de positieve en negatieve saldi op de rekening-courant
 • management accounting
  het verstrekken van informatie aan leidinggevende medewerkers (managers) binnen de eigen organisatie
 • marktvorm
  specifieke kenmerken van een bepaalde markt die nauw samenhangen met het aantal aanbieders en het aantal vragers op die markt
 • marktwerking
  een situatie waarbij de vraag naar het aanbod van producten en diensten op elkaar worden afgestemd dmv het prijsmechanisme
 • monopolie
  een marktvorm waarbij er slechts één aanbieder van het product of de dienst is
 • monopolistische concurrentie
  een marktvorm waarbij veel aanbieders een min of meer vergelijkbaar product aanbieden
 • oligopolie
  een marktvorm waarbij er enkele (grote) aanbieders zijn die het overgrote gedeelte van de markt in handen hebben
 • organisatie
  samenwerkingsverband tussen personen met het doel hun persoonlijke belangen te bevorderen 
 • overheidsbedrijf
  bedrijf waarin het transformatieproces door de overheid op financieel-economisch zelfstandige wijze plaatsvindt
 • overheidsdienst
  dienst die door de overheid geleverd wordt waarvan de kosten geheel of grotendeels door de overheid worden gedragen
 • participanten
  de in een organisatie samenwerkende personen
 • PMI
  een indexcijfer dat het vertrouwen van inkoopmanagers in de toekomstige economische situatie weergeeft
 • primaire geldstroom
  geldstroom die het gevolg is van het primaire proces van een organisatie. alle geldstromen met uitzondring van de geldstromen van en naar de vermogensmarkt
 • privatisering
  het overdragen van bepaalde activiteiten/productieprocessen van de publieke sector (overheid) aan de private (ondernemingen) sector
 • productie
  het omzetten van productiemiddelen in producten, waardoor ze (beter) in de behoefte van de gebruiker kunnen voorzien
 • productiemiddelen
  middelen (zoals arbeid, machines, grondstoffen en energie) die nodig zijn om producten te kunnen maken
 • schaarste
  situatie waarin de middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften te voorzien
 • secundaire geldstroom
  geldstromen van en naar de vermogensmarkt
 • vijfkrachtenmodel van Porter
  een model (bestaande uit 5 aspecten) op basis waarvan de mate van concurrentie binnen een branche kan worden vastgesteld
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn afschrijvingskosten?
44
Wat staat centraal in de bedrijfseconomie?
44
Wat houdt het realisatieprincipe in?
44
Waarom is stuurinformatie belangrijk voor managers binnen een organisatie?
44
Pagina 1 van 150