Bedrijfseconomie MBA

by
ISBN-10 9001816754 ISBN-13 9789001816759
292 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfseconomie MBA

 • 1 Algemene inleiding in de bedrijfseconomie

 • Bedrijfseconomie, zes deelgebieden:

  1. cost accounting (kostprijscalculaties);
  2. managementaccounting (kostenbudgettering, besluitvorming);
  3. financiering;
  4. financial accounting;
  5. organisatie van de interne bedrijfsprocessen en samenwerking tussen ondernemingen;
  6. commerciële economie.
 • Wat bestudeert bedrijfseconomie?
  Het economisch handelen in en door bedrijven
 • Welke deelgebieden zijn te onderscheiden binnen de bedrijfseconomie? En hoeveel?
  1. Cost accounting: verzamelen, registeren en intern rapporteren van kostengegevens t.b.v. kostprijscalculaties;

  2. Management accounting: kostenbudgettering en de daarmee verwante interne berichtgeving voor de besluitvorming (onderdeel van Planning & Control, oftewel strategische meerjarenplanning en beheersing ervan);

  3. Financiering;

  4. Financial accounting: vermogens- en resultaatbepaling en externe verslaglegging;

  5. Organisatie van de interne bedrijfsprocessen en samenwerking tussen 
  ondernemingen;

  6. Commerciële economie
 • Hoe omschrijf je het begrip "bedrijfshuishouding"?
  Een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures, waarbij productie van goederen en/of diensten platsvindt. (p.19)
 • Aan welke drie eisen moet een economisch zelfstandige organisatie voldoen?
  1. De ontvangsten (baten) moeten de uitgaven (kosten) overtreffen
  2. De baten moeten een normaal rendement op geïnvesteerd vermogen mogelijk maken
  3. De baten moeten een normaal ondernemingsloon dekken.
 • Wanneer spreken we van "een onderneming"? 
  1. als het streeft naar maximalisatie van de winst(doelstelling);
  en
  2. als het bewust onzekerheden in het resultaat tegemoet treedt.
 • Wat betekent een 'make or buy' beslissing?
  als een bedrijf een beslissing moet maken om (een deel van een) product of dienst zelf te maken/doen of juist uit te besteden, bv in capaciteit of in specialisatie.
 • Wat is een bedrijfstak?
  Ondernemingen die eenzelfde rol vervullen binnen het voorstuwingsproces van een bepaalde product of dienst. 

  Ander woord: branche. 
 • Wat is een bedrijfskolom?
  Opeenvolging van bedrijfstakken binnen het gehele productieproces van een bepaalde product of dienst. Deze bedrijfstakken zijn gescheiden door markten.
 • Wat is een markt?
  Een (abstract) geheel van omstandigheden waarin gevraagde en aangeboden hoeveelheiden van een bepaald product of dienst verhandeld worden en waar (dus) een prijs ontstaat.
 • Welke 5 tendensen zijn te onderscheiden ten aanzien van het aantrekken en afstoten van bepaalde fasen van een bedrijfskolom binnen een onderneming?
  1. Differentiatie: Het afstoten van een bepaalde fase van het productieproces naar een afzonderlijke onderneming (verticaal);

  2. Integratie: Het aantrekken van een of meerdere fasen van het productieproces naar de oorspronkelijke onderneming (verticaal);

  3. Specialisatie: Het afstoten van een deel van het assortiment naar ondernemingen in dezelfde fase in een bedrijfskolom (horizontaal). 

  4. Parallellisatie: Het aantrekken van productsoorten uit dezelfde fase in een bedrijfskolom ten behoeve van het uitbreiden van het assortiment van de oorspronkelijke onderneming (horizontaal)

  5. Diversificatie: Het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten over meerdere bedrijfstakken (horizontaal / verticaal)
 • Waarom zijn ondernemingsdoeleinden belangrijk?
  Ze dienen als richtsnoer voor het handelen van een onderneming, mits ze van tevoren worden vastgesteld.
 • Welke verschillende ondernemingsdoeleinden zijn te onderscheiden?
  1. Basisdoelstellingen, zoals de handhaving van de continuiteit en het (daarbij) realiseren van een zo hoog mogelijke winst

  2. Nevendoelstellingen, zoals het realiseren van een zo groot mogelijke afzet en marktaandeel, het realiseren van groei en/of stijgende omzet, het realiseren van een toenemende marktwaarde van de onderneming

  Extra doelen: klanttevredenheid, interne processen efficienter maken, het vergroten van leervermogen/ontwikkelvermogen van een onderneming. 
 • Wat is een balanced Scorecard?
  Een format/model voor prestatiemeting om te kijken of bepaalde doelstellingen voldoende worden behaald en om strategische prioriteiten in te stellen.
 • 1.1 Bedrijfshuishouding

 • Bedrijfshuishouding: een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures, waarbij productie van goederen en/of diensten plaatsvindt.

 • Wat is een bedrijfshuishouding?

  De bedrijfshuishouding is een economisch zelfstandige organisatie van mensen, diensten, middelen en procedures, waarbij de productie van goederen en/of diensten plaatsvindt.

 • Wat is kenmerkend voor een onderneming?

  Een onderneming is een particuliere bedrijfshuishouding, waarbij het kenmerkend is dat men:

  • bewust onzekerheden in het resultaat tegemoet treedt en
  • men naar maximalisatie van de (winst)doelstelling streeft.
 • Wat is het verschil tussen een overheidsbedrijf en een overheidsdienst?

  Bij overheidsbedrijven bestaat de mogelijkheid een beleid te voeren waarbij economische zelfstandigheid ontstaat. Bij een overheidsdienst is dit niet zo; de exploitatiekosten komen geheel ten laste van de overheid.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat bestudeert bedrijfseconomie?
4
Welke deelgebieden zijn te onderscheiden binnen de bedrijfseconomie? En hoeveel?
4
Hoe omschrijf je het begrip "bedrijfshuishouding"?
4
Aan welke drie eisen moet een economisch zelfstandige organisatie voldoen?
4
Pagina 1 van 65