Basiskennis loonadministratie / 2012

by
ISBN-10 9001814298 ISBN-13 9789001814298
327 Flashcards en notities
24 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basiskennis loonadministratie / 2012

 • 1 Loonadministratie

 • Wat is een voorwaarde voor een arbeidsovereenkomst?

  Persoonlijk arbeid verrichten

 • nee

 • 1.1 loonaangifte

 • Walvis: gecombineerde wet opgesteld door minister

 • 1. Door welke instantie wordt met ingang van 1 januari 2006 de loonheffing en premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet vastgesteld en geïnd?
  1. Zowel de loonheffing (=loonbelasting en premies volksverzekeringen) als de premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden vastgesteld en geïnd door de belastingdienst
 • Belastingdienst is verantwoordelijk voor heffing en inning
 • 2. Wat wordt er onder loonheffing verstaan?
  2. De loonheffing is een gecombineerde heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, die volgens dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaatsvindt.
 • 3. Wat wordt onder loonheffingen verstaan?

  3. De loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden samen loonheffingen genoemd.

 • Hoe heet de gecombineerde wet?
  Walvis
 • 4. Welke taken heeft het UWV op het gebied van premie-inning?

  4. Het UWV heeft op het gebied van premie-inning nog slechts een taak op het gebied van de vrijwillige werknemersverzekeringen.
 • 5. Waar moeten verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling en dergelijke worden ingediend?
  5. Verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling e.d. moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.
 • 6. Hoe dient gehandeld te worden met een verzoek om arbeidsgehandicaptenkorting?
  6. Voor de arbeidsgehandicaptenkorting hoeft geen verzoek meer ingediend te worden. De korting kan verrekend worden met de aangifte loonheffingen.
 • 7. Welke instantie geeft de beschikkingen af voor onder andere sectorindeling werknemersverzekeringen, groepsaansluiting, risicopremiegroep en eigenrisicodragerschap?
  7. De belastingdienst geeft beschikkingen af voor onder andere sectorindeling  werknemersverzekeringen, groepsaansluiting, risicopremiegroep en eigenrisicodragerschap.
 • 1.2 loonheffingen

 • Loonheffing omvat de loonbelasting en de volksverzekeringen
 • 8. Wat voor soort belasting is de loonbelasting?
  8. De loonbelasting is een directe belasting.
 • Eidheffing komt voor rekening van de werkgever
 • 9. Van wie wordt loonbelasting geheven?
  9. De loonbelasting wordt geheven van:
  • werknemers of hun inhoudingsplichtige;
  • Artiesten;
  • beroepssporters;
  • Buitenlandse gezelschappen.
 • Pijlers loonbelasting:

  • Werknemer
  • Inhoudingsplichtige (meestal werkgever)
  • Loon
 • 10. Welke drie begrippen vormen de pijlers van de loonbelasting?
  10. De volgende begrippen zijn de pijlers van de loonbelasting:
  • werknemer;
  • inhoudingsplichtige;
  • loon.
 • 11. Wat is het gevolg van het ontbreken van een van deze begrippen?
  11. Bij het ontbreken van één van deze begrippen is er geen plaats voor de heffing van loonbelasting.
 • 12. Wanneer is loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting?

  12. Indien een werknemer in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting.

 • 13. Wanneer is de loonbelasting eindheffing?

  13. Indien een werknemer niet in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting eindheffing.
 • 14. Op welke wijze vindt de inhouding van loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen plaats?
  14. De  inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen vindt volgens nagenoeg dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaats. Daarnaast worden ook premies werknemersverzekeringen geheven.
 • 15. Onder welke naam is deze gecombineerde heffing bekend?
  15. Deze gecombineerde heffing is bekend onder de naam loonheffing.
 • 16. Waarover worden loonheffingen geheven?
  16. De loonheffingen worden geheven onder het loon uit dienstbetrekking.
 • 17. Welke premies worden daarnaast geheven?
  17. Daarnaast worden premies werknemersverzekeingen geheven en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

1. Door welke instantie wordt met ingang van 1 januari 2006 de loonheffing en premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet vastgesteld en geïnd?
1
2. Wat wordt er onder loonheffing verstaan?
1
3. Wat wordt onder loonheffingen verstaan?
1
4. Welke taken heeft het UWV op het gebied van premie-inning?
1
Pagina 1 van 73