Auditing en assurance: bijzondere opdrachten

by
ISBN-10 9001803202 ISBN-13 9789001803209
60 Flashcards en notities
38 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Auditing en assurance: bijzondere opdrachten

 • 1 Bijzondere opdrachten

 • Wat zijn de vijf elementen van een assurance-opdracht, zoals opgenomen in het Stramien voor assurance-opdrachten?

  1. Betrokkenheid van 3 partijen

  2. Geschikt object van onderzoek

  3. Toepasbare criteria

  4. Toereikende assurance-informatie

  5. Het geven van een conclusie

 • welke NV cos is er voor de samenstellen van jaarrekeningen
  NV cos 4400 en 4410
 • Waarom is het onderscheid tussen assurance-opdrachten en niet-assurance-opdrachten van belang?

  Het onderscheid is bepalend voor de wijze van opdrachtaanvaarding, te verrichten werkzaamheden, de rapportage en de verspreidingskring.

 • Aan welke 5 kenmerken dienen de toepasbare criteria te voldoen?

  1. Relevantie

  2. Volledigheid

  3. Betrouwbaarheid

  4. Neutraliteit

  5. Begrijpelijkheid

 • Wat is het verschil tussen assuranceopdrachten met redelijke en beperkte mate van zekerheid? En wat is het gevolg voor de rapportage van de accountant? 

  De uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee verkregen zekerheid is bij een opdracht met beperkte mate van zekerheid lager dan die bij een opdracht met redelijke mate van zekerheid. Dit onderscheid komt in de rapportage van de accountant tot uitdrukking door de positieve formulering bij een redelijke mate van zekerheid en een negatieve formulering bij een beperkte mate van zekerheid. 

 • 1.1 Introductie van bijzondere opdrachten

 • Aan welke regelgeving is de accountant gebonden bij zuivere adviesopdrachten?
  VGC en NVO (indien de accountant ook een controleopdracht uitvoert bij dezelfde klant).
 • Aan welke regelgeving is de accountant gebonden bij zuivere adviesopdrachten?

  VGC en NVO

 • Wat zijn de fundamentele beginselen?
  Deskundigheid en zorgvuldigheid, objectiviteit, professioneel gedrag, integriteit en geheimhouding.
 • Wat zijn de fundamentele beginselen uit de VGC?
  1. Deskundigheid en zorgvuldigheid
  2. Objectiviteit
  3. Professioneel gedrag
  4. Integriteit
  5. Geheimhouding
 • 1.2 Regelgevend kader

 • Wat zijn de kenmerken van een assurance opdracht?
  1. betrokkenheid van drie partijen
  2. geschikt object van onderzoek
  3. toepasbare criteria
  4. toereikende assurance informatie
  5. conclusie
 • Wat is een assurance-opdracht?
  Een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken.
 • ad 1. De accountant, de verantwoordelijke partij en de beoogde gebruikers.

  ad 2.


 • Door welke aspecten wordt een assurance-opdracht gekenmerkt?
  1. Betrokkenheid van drie partijen
  2. Geschikt object van onderzoek
  3. Toepasbare criteria
  4. Toereikende assurance-informatie
  5. Conclusie
 • Ad 1.:

  • De accountant
  • De verantwoordelijke partij
  • De beoogde gebruikers
 • Ad 2.:

  • Financiële resultaten of posites (prospectief of retrospectief)
  • Niet financiële resultaten of posities (prestaties van een onderneming)
  • Systemen en processen (effectiviteit van het interne beheersingssysteem of geautomatiseerde systeem)
  • Gedrag (naleving van regelgeving of personeelsbeleid)
 • Ad 3.:

  Kenmerken toepasbare criteria:

  • Relevantie (draagt bij aan het trekken van conclusies die de besluitvorming van de beoogde gebruikers ondersteunen)
  • Volledigheid (alle belangrijke factoren die de conclusies zouden kunnen beïnvloeden, worden in de toetsing betrokken)
  • Betrouwbaarheid (geeft de mogelijkheid voor een redelijke consistente evaluatie/toetsing van het object van onderzoek, wanneer zij onder verglijkbare omstandigheden wordt gehanteerd door accountants die over vergelijkbare deskundigheid beschikken)
  • Neutraliteit (draagt bij aan het onbevooroordeeld trekken van conclusies)
  • Begrijpelijkheid (draagt bij aan het trekken van conclusies die duidelijk en bondig zijn en niet op significant verschillende wijze kan worden geïntepreteerd).
 • Ad 4.:

  • Voldoende (kwantiteit)
  • Relevantie en betrouwbaarheid (kwaliteit)
 • Ad 5.:

  Conclusie wordt weergegeven in een schriftelijk rapport en wordt geformuleerd op een wijze die past bij de mate van zekerheid die door de accountant wordt versterkt.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de vijf elementen van een assurance-opdracht, zoals opgenomen in het Stramien voor assurance-opdrachten?
9
Waarom is het onderscheid tussen assurance-opdrachten en niet-assurance-opdrachten van belang?
8
Aan welke 5 kenmerken dienen de toepasbare criteria te voldoen?
7
Wat is het verschil tussen assuranceopdrachten met redelijke en beperkte mate van zekerheid? En wat is het gevolg voor de rapportage van de accountant? 
7
Pagina 1 van 6