Auditieve verwerking van spraak

by
15 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Auditieve verwerking van spraak

 • 2.1.1 Foneemperceptie

 • Tot 25 jaar geleden: onderzoek naar auditieve verwerking van spraak beperkt tot herkenning van fonemen. Leveren alleen geen concrete beschrijving van de werking van dat systeem of van delen ervan. 
 • Motor theory: idee dat de waarneming van spraak grotendeels verloopt via het productiemechanisme. Luisteraar herleidt binnenkomend signaal tot articulatiebewegingen die hijzelf moet maken. 
 • Belangrijkste pijler motor theory: categorische perceptie: herkenning van fonemen, in 40 categorieën. 
 • Methodiek door motor theory: als het zo is dat perceptie van fonemen via productie verloopt, en ook dat er vanuit hersenen per foneem slecht 1 invariantie set articulatie-instructies wordt gegeven, dan zou men moeten verwachten dat de verschillen tussen alle varianten van hetzelfde foneem niet hoorbaar zijn
 • Classificatie: luisteraars moeten synthetische spraakstimuli van een foneemlabel voorzien en vervolgens aangeven of ze verschil kunnen horen tussen telkens twee van deze stimuli (discriminatie)
 • Fowler: Gestural Theory: herformulering van motor theory. Enige toevoeging is dat volgens hem de articulatiebewegingen meteen worden waargenomen. 
 • Speech mode: luisteraar heeft verschillende waarnemingsmechanismen voor spraak enerzijds/voor andere soorten geluid anderzijds.
 • Perceptual magnet model (Kuhl, 1991): probeert een verklaring te vinden voor  het feit dat luisteraars twee stimuli die tot verschillende foneemcatgeorieen behoren beter van elkaar kunnen onderscheiden dan twee stimuli die hetzelfde foneemlabel krijgen, ook al zijn de akoestische verschillen in beide gevallen even groot.
 • Het enige wat we zeker te weten zijn gekomen met foneemonderzoek is hoe het signaal door het perifere gehoororgaan heen komt.
 • 2.2.1 De representatie van fonemen

 • Het is duidelijk dat het gehoor in staat is formantpieken en andere belangrijke spectrale kenmerken 'naar boven' door te geven.
 • Gehoorzenuw -> informatie aan auditieve hersenstam. Voert bewerkingen uit. daarna via thalamus in de cortex. In cortex worden complexe geluiden geanalyseerd. 
 • 2.2.2 De representatie van spraak in de cortex

 • Verwachting lijkt gerechtvaardigd dat de voortschrijdende techniek ons in de toekomst in staat zal stellen een steeds gedetailleerder beeld te vormen van de verwerking van spraak in de cortex
 • 3 Conclusie

 • Er is nauwelijks vordering geweest in het centrale onderzoek naar hoe het waarnemingsmechanisme de continue en zeer variante stroom van het spraaksignaal herleidt tot een beperkt aantal discrete eenheden
 • Mochten we erin slagen te weten te komen hoe auditieve verwerking in zijn werk gaat, dan nog kunnen we niet weten hoe spraakperceptie in zijn werk gaat.
 • We kunnen er vanuit gaan dat herkenning van fonemen en van woorden obv het akoestisch signaal een onmisbare schakel is in het hele proces
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.