Audiologieboek

by
10 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Samenvatting - Audiologieboek

 • 10.1.1.1 Fonetiek, linguistiek en audiologie - Basisbegrippen en verbindingen

 • Wat bestudeert de fonetiek?
  waarneembare manifestatie van menselijk taal in relatie tot de verborgen structuur van het abstracte taalsysteem. Er wordt een sterk accent gelegd op het bestuderen van spraak: vorming, eigenschappen en functie, in overdracht van informatie. 
 • Experimentele fonetiek richt zich op de productie van spraak en op de beschrijving van zowel eenvoudige als complexe spraakelementen met het oog op hun talige, dus informatieoverdragende functie. Het gaat dus om aspecten die ertoe leiden dat spraak verstaan wordt en inhoud overkomt. 
 • Akoestische fonetiek lijkt op experimentele. Richt zich op vinden van wetmatigheden in spraak die een rol spelen bij de productie van klinkers, medeklinkers, woorden en zinnen, maar ook op de functie van deze wetmatigheden voor de herkenning van de verschillende spraakeenheden.
 • Articulatorische fonetiek: beschrijft bewegingen en standen van de mond die noodzakelijk zijn voor de vorming van de klinkers en medeklinkers. Motoriek van het aanzetstuk staat hier centraal.
 • Foniatrie: richt zich op de diagnostiek van afwijkingen aan het stemapparaat en de stem en op de behandeling van die afwijkingen en stoornissen. Specialisme in geneeskunde.
 • Fonologie: doel is het bestuderen van de klanken en klankcombinaties die voorkomen in woorden, de klemtoonpatronen van woorden en de intonatiepatronen van zinnen.
 • In de fonologie: klank met verschil in betekenis = segmenten. gekarakteriseerd door: (1) plaats van articulatie, (2) manier van articulatie en (3) stem.
 • Morfologie: kleinste taaleenheden met een zelfstandige betekenis noemt men de morfemen. Verschillende vormen: 
  - lexicale morfemen (woordeenheden)
  - grammaticale morfemen (enkel- en meervoud)
  morfosyntaxis beschrijft de taalstructuur van zinnen
 • Taalwetenschap (linguistiek): analyseren van taalstructuren en het vinden van relaties tussen die structuren:
  morfonologische structuren -> syntactische (grammaticale) -> semantische (betekenisdragende) structuren
 • Psycholinguistiek: onderzoek van de mentale processen en structuren bij het produceren en verwerken van lexicale, syntactische en semantische eenheden in geschreven en gesproken taal.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat bestudeert de fonetiek?
1
Pagina 1 van 1