Articles on Document Management Systems, Including Document Management System, Open-Xchange, Xerox Docushare, Alfresco (Software), Kofax, Copyvault, Legal Coding, Magnolia (CMS), Microsoft Sharepoint, Openkm, Main//Pyrus Dms, Documentum

by (2011)
ISBN-10 124254061X ISBN-13 9781242540615
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand