Samenvatting Analytische chemie

-
270 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Analytische chemie

 • 1.1.1 Verloop van een analyse

 • welke stadia zitten er in een analyse?
  keuze van de methode
  monstername
  voorbereiding
  opzuiveringen
  meting
  evaluatie van het resultaat
 • Wat gebeurt er bij de monstername?
  Een representatieve fractie wordt afgezonderd
 • Wat kan er gebeuren bij de voorbereiding?
  homogeniseren van het materiaal, verwijderen van materiaal dat niet tot het monster behoort
 • Wat gebeurt er bij de opzuiveringen?
  Het te meten bestanddeel wordt gescheiden van interfererende bestanddelen
 • 1.1.2 Definities en verklaring van enkele termen

 • Wat is het analyt?
  dit is een onderdeel van het monster welke kwalitatief of kwantitatief dient bepaald te worden
 • Wat is de accuraatheid?
  de graad van overeenkomst tussen de gemeten waarde(n) en de juiste waarde (geheel van juistheid en precisie)
 • Wat is de analyse?
  een zeer nauwkeurige bepaling; wordt bv. gebruikt voor het bepalen van het fysiologisch actieve bestanddeel in een farmaceutisch product
 • Wat is de achtergrond?
  dit is het gedeelte van de meting die afkomstig is van andere bronnen dan van het te onderzoeken bestanddeel
 • Wat is de blanco?
  een meting waarbij het monster vervangen is door een gesimuleerde matrix, maar waarbij de omstandigheden identiek zijn als bij het analyseren van het monster
 • Wat is een bestanddeel?
  een bestanddeel van een monster
  major>10%
  minor<10%
  trace<1-100ppm
 • Wat is de concentratie?
  De hoeveelheid van een bestanddeel in een gegeven hoeveelheid van een ander bestanddeel of matrix
 • Wat is de detectielimiet?
  De kleinste hoeveelheid of concentratie van een bestanddeel dat kan worden gedetecteerd met een bepaalde procedure met een bepaalde zekerheid
 • Wat is de gevoeligheid?
  de verandering van respons ten gevolge van een kleine verandering van de hoeveelheid. De gevoeligheid is gelijk aan de helling van de ijklijn.
 • Wat is ijken?
  1. een procedure om een toestel te ijken
  2. bepalen van de nauwkeurigheid van glaswerk en gewichten
 • Wat is interferentie?
  Dit is een effect welke het gedrag van het te analyseren bestanddeel verandert of onduidelijk maakt
 • Wat is de interne standaard?
  Dit is een bestanddeel toegevoegd aan standaarden en monsters in een welbekende constante hoeveelheid. De respons van het instrument wordt gemeten voor de inwendige standaard en het te onderzoeken bestanddeel. De verhouding van die respons wordt als een ijklijn uitgezet t.o.v. de concentratie van het te onderzoeken bestanddeel
 • Wat is de juistheid?
  mate van overeenkomst tussen de gemeten en de juiste waarde
 • Wat is maskeren?
  Dit is het behandelen van een monster om interferenties weg te werken
 • Wat is de matrix?
  Het monster minus het te analyseren bestanddeel
 • Wat is de methode?
  de volledige beschrijving van de instructies voor een analyse
 • Wat is het monster?
  Een substantie of een gedeelte van een substantie waarover analytische informatie is vereist
 • Wat is de precisie?
  De random fout op een bepaling of resultaat
 • Wat is de primaire standaard?
  Een product waarvan de zuiverheid en stabiliteit zeer goed gekend is en waarmee andere standaarden kunnen worden vergeleken
 • Wat is de procedure?
  Een beschrijving van de praktische stappen in een analyse
 • Wat is het reagens?
  Een chemisch product om een specifieke reactie in verband met een analytische procedure door te voeren
 • Wat is de specificiteit?
  De geschiktheid van een methode om het onderscheid te maken tussen het analyt en andere bestanddelen
 • Wat is de standaard?
  Een zuiver product dat op kwantitatieve wijze en op een stoechiometrisch gekende manier reageert met het reagens
 • Wat is de standaardadditiemethode?
  Een methode waarbij de respons van een product wordt gemeten, voor en na het toevoegen van een gekende hoeveelheid product aan het monster
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

welke stadia zitten er in een analyse?
2
Wat gebeurt er bij de monstername?
2
Wat kan er gebeuren bij de voorbereiding?
2
Wat gebeurt er bij de opzuiveringen?
2
Pagina 1 van 49