Samenvatting AFPF KKJ WEEK 01

-
33 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - AFPF KKJ WEEK 01

 • 1 AFPF KKJ WEEK 01

 • Wanneer spreek je van amenorroe?
  Je spreekt van amenorroe als de menstruatie (menarche) op het zestiende levensjaar nog niet heeft ingezet of als de normale menstruatiecyclus gedurende zes maanden of langer wordt onderbroken
 • Bij primaire amenorroe blijft de eerste menstruatie uit. Dit kan wijzen op een ontwikkelingsstoornis (niet functionerende overia, afwezigheid van de uterus, endocriene of genetische aandoeningen) en soms kan het veroorzaakt worden door ondervoeding
 • Resusincompatibiliteit ontstaat wanneer een vrouw met resusnegatief bloed een kind krijgt met een man met resuspositief bloed en een resuspositief kind krijgt.
 • Secundaire amenorroe kan komen door een ernstige lichamelijke of emotionele belasting. Het voortplantingsstelsel wordt dan uitgeschakeld
 • Terme datum is de datum waarop de werkelijke bevalling plaats vindt, dit is 40 weken (ca. 280 dagen) na de eerste dag van de laatste menstruatie.
 • Symptomen ectopische zwangerschap
  Vaginaal bloedverlies en buikkrampen
 • Bij een ectopische zwangerschap moet de zwangerschap zo snel mogelijk afgebroken worden om het leven van de vrouw te redden. In de meeste gevallen moeten de foetus en de placenta operatief verwijderd worden. De foetus komt altijd te overlijden.
 • Het eerste trimester is de periode van de embryonale en vroege foetus ontwikkeling. Tijdens deze periode ontstaan alle belangrijke orgaanstelsels.
 • In het tweede trimester vindt vooral de ontwikkeling van organen en orgaanstelsels plaats tot deze bijna zijn volgroeid. De lichaamshouding van de foetus veranderd en tegen het einde van het tweede trimester is er duidelijk een menselijke vorm te herkennen
 • Het derde trimester wordt gekenmerkt door de snelle groei van de foetus. Vroeg in het derde trimster worden de meeste van de belangrijkste orgaanstelsels volledig functioneel. Een zuigeling die een of twee maanden te vroeg geboren wordt, heeft een redelijke kans van overleven.
 • Zwangere vrouwen hebben vaak vooral 's ochtends last van misselijkheid en braken. Dit kan het gevolg zijn de hoge concentraties oestrogeen en humaan choriongonadotrofine (HCG).
 • Tot de 24e week worden er om de 4-6 weken controles gedaan. In de 24e tot 36e week wordt er om de 3-4 weken controles gedaan en vanaf de 36e week om de 1 tot 2 weken
 • De meest voorkomende aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan:
  1. Koorts: een temperatuur >39.5 kan in het eerste trimster een miskraam of afwijkingen in de hersenen of ruggenmerg van de foetus veroorzaken. Koorts later in de zwangerschap kan voortijdig de weeën opwekken.
  2. Infecties: bepaalde infecties die tijdens de zwangerschap ontstaan, kunnen aangeboren afwijkingen veroorzaken.
  3. Aandoeningen waarbij een operatie nodig is: kan vroeg in de zwangerschap tot een miskraam leiden, later in de zwangerschap groter risico op voortijdige weeën.
  4. Trombo-embolische aandoeningen: Bij deze aandoeningen ontstaan bloedstolsels in de bloedvaten. Deze bloedstolsels kunnen door de bloedstroom worden meegevoerd en een slagader afsluiten (6-8 weken na de bevalling verhoogde kans). 
  5. Bloedarmoede: Bij ernstige, aanhoudende bloedarmoede kan het bloed minder zuurstof transporteren. Dit kan er voor zorgen dat de foetus te weinig zuurstof ontvangt. Risico op voortijdige weeën is verhoogd.
  6. Urineweginfecties: Het urine transport neemt af doordat de baarmoeder op de urineleiders drukt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat bacteriën niet uit de urinewegen worden gespoeld, zodat het risico van een infectie toeneemt.
 • Bij het HELLP-syndroom zie je de volgende verschijnselen:
  - afbraak van rode bloedcellen (hemolyse)
  - verhoogde spiegels van leverenzymen, wat wijst op leverbeschadiging
  - een laag aantal bloedplaatjes, waardoor het bloed minder goed kan stollen en het risico op bloedingen tijdens en na de bevalling toeneemt.
 • Resusincompatibiliteit ontstaat wanneer een vroeg met resusnegatief bloed een kind krijgt met een man met resuspositief bloed en een resuspositief kind krijgt.
 • Bij polyhydramnion wordt de baarmoeder sterk opgerekt en drukt deze tegen het middenrif van de zwangere vrouw. Dit kan ernstige ademnood of voortijdige weeën veroorzaken
 • Bij oligohydramnion bestaat de kans dat de longen van de foetus onvoldoende rijpen en dat de foetus in verdrukking komt met als gevolg misvormingen (syndroom van Potter)
 • Bij een placenta praevia (voorliggende placenta) ligt de placenta op of dicht bij de baarmoederhals, in het onderste deel van de baarmoeder in plaats van bovenin. De placenta kan de opening van de baarmoederhals geheel of gedeeltelijk afsluiten.
 • Een therapeutische abortus
  Is een abortus die wordt opgewekt met medische middelen
 • Een dreigende abortus
  is het bloedverlies en buikkrampen in de eerste 16 weken van de zwangerschap, wat er op wijst dat de vrouw de foetus kan verliezen.
 • In gang zijnde abortus
  Pijn of bloedverlies met ontsluiting van de baarmoederhals, wat erop wijst dat de vrouw de foetus zal verliezen
 • Een complete abortus
  Is de uitdrijving van de gehele foetus en placenta uit de baarmoeder
 • Een incomplete abortus
  is het uitdrijven van slechts een deel van de baarmoeder inhoud
 • Habituele abortus
  drie of meer opeenvolgende spontane abortussen (miskramen)
 • missed abortion
  Afgestorven vrucht die vier weken of langer in de baarmoeder achterblijft
 • Septische abortus
  Infectie van de baarmoederinhoud voor, tijdens of na een abortus
 • De eerste stadia van de bevalling heet ontsluiting:
  - vanaf het begin van de weeën tot volledige ontsluiting (dilatatie)
  - de weeën worden geleidelijk sterker en ritmischer
  - het ongemak is minimaal, ontsluiting tot 4 cm duurt bij een eerste zwangerschap gemiddeld 12 uur, bij volgende zwangerschappen 5 uur
  - de ontsluiting neemt toe van 4 - 10 cm.
  - het voorliggende deel begint in te dalen in de bekken van de vrouw
  - de vrouw begint aandrang te voelen om te persen terwijl de baby indaalt
  - deze fase duurt ongeveer drie uur bij een eerste zwangerschap en twee bij volgende zwangerschappen
 • De tweede stadia van de bevalling het uitdrijving van de baby: en duurt van de volledige ontsluiting van de baarmoederhals tot de geboorte van de baby. Dit stadium duurt ongeveer 45-60 min bij een eerste zwangerschap en 15-30 min bij een volgende zwangerschap.
 • De derde stadia van de bevalling heet uitdrijving van de placenta: en duurt van de geboorte van de baby tot de geboorte van de placenta. Dit stadium duurt meestal enkele minuten maar kan tot 60 min duren
 •  Oorzaken van een niet-vorderende baring zijn:
  1. geringe uterusactiviteit
  2. wanverhouding voorliggende deel en bekken
  3. te vroeg 'in partu' verklaard
 • Bij voortijdig gebroken vliezen, neemt na 24-48 uur het risico op een infectie van de baarmoeder en de foetus toe. Wanneer de longen van de foetus voldoende rijp zijn worden de weeën kunstmatig opgewekt
 • Voortijdige weeën zijn moeilijk te stoppen. Wanneer er sprake is van vaginaal bloedverlies of als de vliezen breken, is het vaak het beste om de weeën te laten doorzetten. Als daar geen sprake van is, wordt de vrouw geadviseerd te rusten en haar activiteit zoveel mogelijk te beperken. Ook krijgt de vrouw vocht en weeënremmers toegediend.
 • Een postpartumhemorragie is
  een bloeding die spoedig na de partus (uitdrijving van de baby) ontstaat door de nog niet uitgestoten placenta of atonia uter
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wanneer spreek je van amenorroe?
4
Symptomen ectopische zwangerschap
4
Een therapeutische abortus
4
Een dreigende abortus
4
Pagina 1 van 3