Samenvatting Aarde, Mens en Milieu

-
320 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Aarde, Mens en Milieu". De auteur(s) van het boek is/zijn J de Kraker. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Aarde, Mens en Milieu

 • 1 Milieuproblemen

 • Wat wordt bedoeld met life support functies?
  Met life support functies van de biosfeer wordt die dunne schil van de aarde bedoeld waarin leven voorkomt.
 • Wat is een cruciaal proces voor het vermogen van de biosfeer om leven duurzaam in stand te houden?
 • Wanneer is er sprake van een milieuprobleem?
  ..
 • Wat waren de drijfveren en doelen van de initiatiefnemers van Biosfeer 2?

  1. Grootschalig experimenteren met een nieuwe vorm van ruimtekolonalisatie met als uiteindelijke doel een ruimtebasis op Mars

  2. Reservaat, voor biologische complexe systemen in geval van een wereldwijde nucleaire ramp
  3. de hoogste kunstvorm voor bezinning op het zijn
  4. octrooieerbare  technologische vindingen en systemen te ontwikkelen voor het zuiveren van water, lucht en bodem
  5. een beter begrip krijgen van het functioneren van het systeem Aarde (met het oog op een beter beheer).
 • Wat was de visie van de initiatiefnemers op het duurzaamheidsprobleem?

 • Leg uit waarom dit en ook andere milieuproblemen zo vaak het onderwerp van heftig debat zijn. Neem daarbij de definitie van het begrip 'milieuprobleem' als uitgangspunt. Basiskennisboek - hoofdstuk 1 milieuproblemen.
 • Welke dimensies heeft 'duurzame ontwikkeling'?
 • Waarom verbindt technologie de economische dimensie met de ecologische dimensie?
 • Waarom verbindt consumptie de sociaal-culturele dimensie met de economische dimensie?
 • Waar gaat het om bij duurzame ontwikkeling?
 • Waarom worden juist gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen, zoals vispopulaties vaak overgeexploiteerd?
 • De genoemde economische terugkoppeling werkt niet altijd. Vispopulaties kunnen bijvoorbeeld geheel uitsterven door overbevissing. Bedenk wat de oorzaken hiervan kunnen zijn.
 • Wat zijn de criteria die je kan hanteren om de betrouwbaarheid te beoordelen?
 • Wat houdt de groene Kuznetscurve in?
 • Wat is de relatie tussen welvaart en milieudruk op lokaal niveau?
 • Wat zijn de kenmerken van de milieuproblemen op lokaal niveau?
 • Wat is de relatie tussen welvaart en milieudruk op regionaal niveau?
 • Wat zijn de kenmerken van een milieuprobleem op regionaal niveau?
 • Wat is de relatie tussen welvaart en milieudruk op mondiaal niveau?
 • Wat zijn de kenmerken van de milieuproblemen op mondiaal niveau?
 • Hoe noemen wij de grootheid op de verticale y-as?
 • Hoe noemen wij de grootheid op de horizontale x-as?
 • Wat wordt bedoeld met 'curatieve milieutechnologie"?
 • Wat wordt bedoeld met preventieve milieutechnologie?
 • Wat wordt bedoeld met schone milieutechnoolgie?

  Schone technologie is als het ware de uiterste vorm van preventie: al in de ontwerpfase van het productieproces en/of het product wordt gestreefd naar een minimale milieubelasting.

  Dat een product in het gebruik een relatief geringe milieubelasting oplevert zegt overigens weinig tot niets over de milieubelasting die de productie ervan met zich mee brengt. Het verdient daarom de voorkeur de term 'schone technologie' te reserveren voor technologie die zowel in de productiefase als in de gebruiksfase schoon is.

 • De biosfeer - zonder de huidige grootschalige verstoringen door de mens - zou je een duurzaam productief systeem kunnen noemen. Welke hoofdkenmerken liggen aan deze duurzaamheid ten grondslag?
 • Wat zijn ecologische processen bij het duurzamer maken van productieprocessen?
 • Geef een definitie van milieu?
 • Welke maatschappijvormen bestaan er?
 • Een milieuprobleem is te beschouwen als een verstoring van de relatie tussen milieu en samenleving. De verschillende dimensies van een milieuprobleem zijn: fysiek, maatschappelijk en normatief.

  – Fysieke dimensie: het gaat om problemen in de fysieke omgeving, niet om problemen in bijvoorbeeld de sociale omgeving. Een milieuprobleem betreft dus een verandering in de toestand van de fysieke omgeving.

  – Maatschappelijke dimensie: het gaat om veranderingen in de toestand van de fysieke omgeving die veroorzaakt zijn door menselijk handelen en vormen van samenleven.

  – Normatieve dimensie: het gaat om door menselijk gedrag en handelen veroorzaakte veranderingen in de toestand van de fysieke omgeving die maatschappelijk onaanvaardbaar worden bevonden.

  Een milieuprobleem kunnen we dus omschrijven als elke verandering in de toestand van de fysieke omgeving die veroorzaakt wordt door menselijke ingrepen en waarvan de gevolgen maatschappelijk onaanvaardbaar worden geacht op grond van gedeelde normatieve opvattingen.

 • Bij menselijke ingrepen in het milieu zijn vaak vitale menselijke belangen gemoeid. Zonder deze ingrepen is een menselijk leven en bestaan niet mogelijk.  Ingrepen in het milieu gaan vaak gepaard met negatieve gevolgen voor milieu, natuur en landschap, en soms zelfs de mens zelf. Meestal wordt dan gesteld dat de draagkracht van het milieu wordt overschreden.
 • De omvang en ernst van de milieuproblematiek drong echter pas eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de 20e eeuw voor het eerst massaal door tot overheid, samenleving en wetenschap. Milieu werd een issue.
 • Wat is een milieuprobleem?
 • Wat is duurzame ontwikkeling volgens het rapport van de commissie Brundtland.
 • Milieuproblemen zijn tijd-, plaats-, positie-, groeps- en persoonsgebonden. Hieruit volgt dat milieuproblemen – in de zin van door mensen ervaren problemen – géén objectieve gegevenheden zijn, maar subjectief bestaan in de waarneming van individuen of groepen.
 • Geef de vier fasen van de beleidslevenscyclus

  Signalering en erkenning, Beleidsformulering, Oplossing, Beheer.
 • De wijze waarop een milieuprobleem eerst uitgroeit tot een maatschappelijk probleem en vervolgens tot een politiek probleem en beleidsprobleem, kan worden opgevat als een proces, dat uit een aantal deelprocessen (fasen) bestaat.
 • De relatie tussen samenleving en milieu:
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat wordt bedoeld met life support functies?
8
Wat is een cruciaal proces voor het vermogen van de biosfeer om leven duurzaam in stand te houden?
8
Wat waren de drijfveren en doelen van de initiatiefnemers van Biosfeer 2?
8
Wat was de visie van de initiatiefnemers op het duurzaamheidsprobleem?
8
Pagina 1 van 46