Samenvatting Aan het werk! over trajectbegeleiding en re-integratie

-
ISBN-10 9059315758 ISBN-13 9789059315754
245 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Aan het werk! over trajectbegeleiding en re-integratie". De auteur(s) van het boek is/zijn Hanneke Tijken. Het ISBN van dit boek is 9789059315754 of 9059315758. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Aan het werk! over trajectbegeleiding en re-integratie

 • 1 De betekenis van Arbeid voor het individu.

 • Beschrijf de procesgang voor alle werknemers zowel vast of tijdelijk in de geldende stappen?
  1e ziektedag -> verzuimmanagement
  6 weken is arbodienst spreekuur / probleemanalyse / advies 
  8 weken is plan van aanpak
  42 weken is ziekmelding UWV vangnetters direct 
  52 weekends de eerste jaars evaluatie. 
  87-91 weken reIntegratieverslag en aanvraag WIA 
  104 weken toets er-integratie verslag door UWV
 • Waarom moet een trajectbegeleider de theoretische achtergronden van motivatie weten?
  Om de trajectleider inzicht te verschaffen in de hoeveelheid aan motiverende bronnen.
 • Welke wetenschappelijke benaderingen van motivatie worden in hoofdstuk 1 vermeld?
  1. Sociaal psychologische benadering
  2. Economische benadering
  3. Institutionele benadering
  4. Medische benadering
  (5). concrete benadering
 • Beschrijf de sociaal psychologische benadering?
  De piramide van Maslow is een grote invloed voor motivatie. Als iemand al een uitkering ontvangt is de basisbehoefte al gevuld. De prikkel om te werken zou hierdoor weg zijn. Een motivatie uit de sociaal psychologie is het Fishbein model wat gebaseerd is op de theorie van planmatig gedrag. Het doel is om aan de hand van een attitude gedragsmodel individueel gedrag te verklaren en te voorspellen. Mensen wegen altijd kosten en baten af.
 • De piramide van Maslow kent 5 treden. Benoem de 5 treden
 • Beschrijf de economische benadering?
  1. De expectancy theorie van Vroom zegt dat een persoon gemotiveerd raakt om een taak te verrichten wanneer hij verwacht dat dit opbrengsten tot gevolg heeft. De mate waarin de opbrengst waarde heeft speelt een rol. De motivatie is het product van de verwachting en de valentie op een bepaald tijdstip. Een andere theorie is de Jobsresearchtheorie. Deze theorie is gericht op de aanbodkant van arbeid en beschrijft welke factoren bepalend zijn voor de zoektijd van een werkeloze. De optimale strategie is om net zo lang door te gaan met zoeken totdat het gewenste loon hoger of even hoog is als een vooraf gesteld gewenst loon = het reservatieloon.  Bij de economische benadering is de financiële prikkel doorslaggevend. A) hoe groter de ervaren inkomensachteruitgang hoe negatiever het oordeel over de uitkeringshoogte en hoe meer inspanning men zal verrichten om werk te vinden. B) Hoe groter het gat tussen de uitkering en het reservatieloon, des te meer inspanning de client verricht om werk te vinden. 
 • Beschrijf de Institutionele benadering?
  1. Hierin stelt men dat mensen door het systeem van de sociale zekerheid gedemotiveerd worden om te werken. Er gaat een ontmoediging uit van de wetgeving. Mensen reageren voornamelijk op dwang die uitgaat van de wet en regelgeving.
 • Beschrijf de medische benadering?
  1. Het niet werken van mensen wordt veroorzaakt door hun gezondheid. Mensen zijn gemotiveerd om te werken maar ondervinden daar te veel nadelige gevolgen van. Mensen willen niet meer werken als de belasting van het werk de individuele belastbaarheid overtreft. Motivatie is volgens de medische benadering ook een conditionele factor. De begrippen ziektewinst en verlies zijn van belang. Bv bij een client met psychische klachten kan werkvermindering stress reduceren waardoor er ziektewinst ontstaat. Gevolg is wel dat collega's meer moeten werken. Hierdoor ontstaat weer ziekteverlies. Ziektewinst kan door de vicieuze cirkel de klachten in stand houden en ziekteverlies kan leiden tot het negeren van klachten.
 • Beschrijf de concrete benadering?
  1. Voor de vertaling naar de praktijk is er een behoefte aan een concreet antwoord op de vraag: wat drijft mensen om zich in te spannen om een baan te vinden en te behouden. Van der Stelt heeft mede op basis van de vier genoemde benaderingen een vijfde geformuleerd. —> De benadering van de arbeidsmarkt. De benadering van de arbeidsmarkt noemen we een benadering op microniveau waar inzichten uit verschillende wetenschappelijke domeinen gedeeltelijk geïntegreerd  zijn.
 • Wat zijn Workvalues?
  een aan motivatie verwant begrip.
  Workvalues vertaalt het begrip motivatie in concrete aspecten van arbeid. Ze hebben betrekking op datgene wat mensen belangrijk vinden aan hun beroep of functie. Ze vormen een leidraad voor de motivatie. Een sturende rol bij workvalues zijn persoonskenmerken zoals vaardigheden, het karakter, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen,ervaringen uit het verleden en verwachtingen. 
  Van Geffen (1977) zegt dat er twee elementen zijn die de workvalues direct beïnvloeden: affiniteiten en outcomes. Affiniteiten zijn: de bevrediging of bedreiging die men in een beroep heeft ervaren of denkt tegen te komen. Wanneer er sprake is van een zekere verwantschap met de inhoud van het werk, de werksfeer of de werkorganisatie, kan een persoon zich identificeren met dat werk. Omgekeerd kan bepaald werk afschrikken. 
  Outcomes zijn: de uitkomsten, de opbrengsten die men heeft ervaren of verwacht van een bepaald werk.
 • Benoem een aantal workvalues?
  • altruïsme: werk waarin mensen bijdragen aan het welzijn van anderen
  • esthetiek: werk waarbij mensen mooie dingen willen maken
  • creativiteit: werk waarin mensen nieuwe ideeën willen ontwikkelen
  • intellectuele motivatie: werk dat mensen uitdaagt problemen verstandelijk te benaderen
  • prestatiegerichtheid: werk dat gericht is op zichtbare resultaten
  • onafhankelijkheid: werk waarbij mensen de werkwijze zelf kunnen bepalen
  • prestige: werk dat anderen belangrijk vinden
  • leiding: werk waarbij mensen aan anderen leiding kunnen geven
  • economische waarde: werk dat goed betaalt
  • zekerheid: werk dat uitzicht geeft op een vaste baan
  • omgeving: werk dat in een prettige omgeving plaatsvindt
  • geborgenheid: werk onder een leider die vertrouwen geeft
  • vriendschap: werk waarin veel vriendschappelijke contacten voorkomen
  • manier van leven: werk dat mensen in staat stelt zichzelf te zijn
  • afwisseling: werk dat verschillende taken omvat.
 • Welke drie begrippen maken de benadering van de arbeidsmarkt concreet?
  Drie begrippen om de benadering van de arbeidsmarkt concreet te maken zijn:
  • de arbeids-orientatie: de mate waarin iemand het erg vindt dat hij niet meer werkt;
  • de concessiebereidheid: de mate waarin iemand bereidt is concessies te doen voor het weer aan het werk komen;
  • de financiële offerbereidheid: de mate waarin iemand bereid is loon in te leveren voor een nieuwe baan. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarom moet een trajectbegeleider de theoretische achtergronden van motivatie weten?
7
Welke wetenschappelijke benaderingen van motivatie worden in hoofdstuk 1 vermeld?
7
Beschrijf de sociaal psychologische benadering?
7
Beschrijf de economische benadering?
7
Pagina 1 van 62