A history of the modern world

by (10)
116 Flashcards en notities
1 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - A history of the modern world

 • 1 Ophef in het Christendom, 1300-1560

 • Wat is staatsvorming?
  Staatsvorming is toetrekking van macht. De vorst doet dit door streven naar een geweldsmonopolie. Om dit te bereiken is er geld (zie: belasting) nodig. Om dit in goede banen te leiden ontstaat er een bureaucratisch orgaan waardoor centralisatie van het bestuur optreedt.
 • 1.1 Problemen van de veertiende eeuw

 • Wat waren de problemen van de veertiende eeuw volgens Palmer?
  1. de zwarte dood
  2. het "babylonische ballingschap de pausen", 1309-1377
  3. het Westers Schisma, 1378-1417
  4. de honderdjarige oorlog, 1337-1447
 • Wat waren de gevolgen van de rampen?
  1. Concilie van Constance. Beëindiging van het westers schisma.
  2. Pragmatische sanctie, 1438. Ontstaan Gallische kerk.
 • 1.1.1 De zwarte dood

 • Om welke reden begon men de leiding van de Paus en de Kerk in twijfel te trekken?
  Vanwege het grote aantal doden door de pest. De kerk bracht alleen voordeel aan degene "in" de kerk.
 • Als gevolg van de zwarte dood waren er minder arbeiders. Toch stegen de loonprijzen in bepaalde gebieden niet zo door de wanorde. Waar en wanneer braken er opstanden uit? Hoe heette deze?
  Frankrijk: de Jacqueries 1358
  Engeland: Watt Tyler's Rebellion 1381
 • Van wanneer tot wanneer was er een honderdjarige oorlog? Tussen welke landen en om welke reden?
  1337-1437 tussen Engeland en Frankrijk. Door een claim van het Engels koningshuis op de Franse troon.
 • 1.2.2 Humanisme: de geboorte van " literatuur

 • Geef een omschrijving van het begrip "renaissance".
  ca. 1340-1550. Italiaanse renaissance. Bereikte vooral de bovenlaag. Grotere nadruk op actieve levensstijl (virtu) in de plaats van religieuze sombere manier. Individualisme. Kunst.
 • Geef een omschrijving van het begrip "humanisme".
  Kwam op in de renaissance en was een literaire stroming.
  Voor het eerst werd er geschreven vanuit een niet per se nuttig oogpunt en zelfs in de spreektaal ipv Latijn.
  Testing van waarheidsgetrouw zijnde van teksten.
 • 1.3 De renaissance buiten Italie

 • Wat zijn de verschillen tussen de Italiaanse renaissance en de noordelijke renaissance?
  Verschillen tussen de Italiaanse en de noordelijker renaissance zijn?
  - Minder seculier. Meer nadruk op kerkelijke hervormingen.
  - In Italië werden universiteiten gezien als een instituut voor monniken en scholastiek. In het noorden kwam er juist nieuwe bij.
  - Noorden: nadruk op menselijke kracht om de wereld te begrijpen. Italië: richt zich op individualistische persoonlijke ontwikkeling.
 • Welke verschillende onderwerpen worden in de kunst behandeld tijdens de Italiaanse en de noordelijke renaissance?
  Noorden: somber en gericht op mystiek.
  Italie: glorie Gods.
 • Wat zijn typische mystici?
  Meister Eckhart. Thomas a Kempis met 'Imitation of Christ'.
 • Gerard Groote sticht in 1374 "Boerders en Zusters van het algemeen leven". Een scholengemeenschap/communie van mensen die samenleven maar geen kloosterbelofte aflegden. Dit soort "moderne devotie" was populair in de Nederlanden en het HRR.
 • Wanneer leefde Erasmus van Rotterdam en welk boek schreef hij?
  1466-1536. "Lof der Zotheid".
 • 1.4 De nieuwe monarchen

 • Van wanneer tot wanneer werd de aartshertog van Oostenrijk altijd gekozen tot keizer van het Heilig Rijk met uitzondering van 1?
  1452-1806
 • Aartshertog van Oostenrijk Karel V van Habsburg erfde welke gebieden?

  Oostenrijk, Nederlanden en Bourgondië, Castille en Amerika, Aragon en Middellandse Zee.