Samenvatting 4.1 De Pruikentijd & 4.2 Revolutie in Amerika

-
16 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - 4.1 De Pruikentijd & 4.2 Revolutie in Amerika

 • 1 4.1 De Pruikentijd & 4.2 Revolutie in Amerika

 • Welke groepen werden armer in de 18e eeuw en welke groep werd rijker?
  Armer: handelaren, boeren
  Rijker: bankiers
 • Waarom droegen ambachtslieden en handelaars geen pruiken?
  Omdat pruiken een status-symbool waren voor de adel en de hogere burgerij.
 • Waarom hadden Franse boeren het zwaar?
  Ze hadden veel verplichtingen aan de lokale edelman, bijv. belastingen en herendiensten.
 • Naar welke groep mensen in Frankrijk verwijst de titel van dit stukje? ('Economische bloei in Frankrijk')
  Fabriekseigenaren en rijke kooplieden, want er was een grote vraag naar exotische producten.
 • Vul het schema van de standenmaatschappij in:
  1. Geestelijkheid
  2. Adel
  3. Burgers
 • Wat was vooral oneerlijk aan de standenmaatschappij?
  Sommige burgers waren toch heel rijk, maar konden de privileges van de geestelijkheid en adel niet krijgen.
 • Welke oproep deed Immanuel Kant aan de mensen?
  Om zelf te denken en niet zomaar te geloven wat de rijken zeggen.
 • In de Verlichting hadden mensen een optimistische kijk op de wereld. Wat betekent dat?
  Alles positief inzien.
 • Waren Verlichte denkers tegen God? Leg je antwoord uit en noem 3 standpunten.
  3 standpunten:

  1.  God heeft de wereld gemaakt, maar zich er verder niet mee bemoeit.
  2.  God bestaat, maar je moet er niet te moeilijk over doen.
  3. God bestaat niet.
 • De Verlichte denkers dachten na over allerlei onderwerpen. Leg uit hoe Verlichte denkers dachten over:

  1. Discussies over godsdienst

  2. Mensenrechten

  3. De macht van de koning
  Discussies over godsdienst:
  Discussies nutteloos, 1 ware godsdienst.

  Mensenrechten
  Iedereen moet recht hebben op vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

  De macht van de koning:Koning minder macht, volk meer macht.
 • Beschrijf de driemachtenleer van Montesquieu.
  Wetgevende macht: parlement, maakt wetten.

  Uitvoerende macht: koning, volgens wetten regeren.

  Rechtsprekende macht: rechters, volgens wetten rechtspreken.
 • Wat was de grootste verbetering van de driemachtenleer van Montesquieu? (in vergelijking met hoe de situatie was?)
  De koning was geen alleenheerser meer.
 • Jean-Jacques Rousseau ging een stapje verder. Wat was zijn idee over de macht van de koning?
  Hij vond dat de koning overbodig was en dat er alleen een volksvertegenwoordiger nodig zou zijn.
 • Wat waren de 2 doelen van de encyclopédie?
  1. domheid bestrijden
  2. kennis bekend maken
 • Welke uitvinding maakte de verspreiding van de Verlichtingsideeën heel makkelijk?
  Boekdrukkunst
 • Waarom voelden de koning en de adel zich bedreigd door de Verlichtingsideeën?
  Omdat mensen door de kennis zich misschien tegen hen zouden gaan keren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke groepen werden armer in de 18e eeuw en welke groep werd rijker?
1
Waarom droegen ambachtslieden en handelaars geen pruiken?
1
Waarom hadden Franse boeren het zwaar?
1
Naar welke groep mensen in Frankrijk verwijst de titel van dit stukje? ('Economische bloei in Frankrijk')
1
Pagina 1 van 4