Zakelijke Kredietverlening

by
353 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zakelijke Kredietverlening

 • 1 het contact met de kredietaanvragers

 • De opbouw van een financieringsaanvraag ziet er als volgt uit:
  1. Contact met de aanvrager en ondernemingsplan.
  2. kredietbehoefte en producten.
  3. Jaarrapport.
  4. De Kredietaanvraag
 • het is belangrijk voor de bank om te weten waarom iemand voor de bank kiest. misschien al eerder afgewezen.
 • 1.1 ondernemingsplan

 • bij het bepalen van een overlevingsstrategie zal de leiding ook moeten kijken naar factoren die zij niet in de hand heeft, Deze omgevingsfactoren vormen de randvoorwaarden voor het ondernemingsgedrag.
 • wat is een ondernemingsstrategie
  een rapport waarin op hoofdlijnen is omschreven wat de doelstellingen zijn en hoe zij denkt deze te kunnen realiseren
 • waaruit bestaat een ondernemingsplan
  beschrijving van de organisatie 1.sterke en zwakke punten.2. Gewenste situatie. 3. marketingplan, 4. financieel plan.

 • het strategische planning bereidt de ondernemer voor op een onzekere toekomst en stelt hem in staat om zich te handhaven in een dynamische omgeving
  1
 • Planning dwingt de ondernemer op systematische wijze alle alternatieven naast elkaar te zetten en de voor en nadelen en eventuele risico's daarvan onder ogen te zien
 • Hoe lang is korte termijnplanning
  Korter dan 1 jaar.
 • Hoe lang is middelange termijnplanning
  1 tot 3 jaar
 • Hoe lang is lange termijnplanning
  langer dan 3 jaar
 • wat is scenario analyse
  analyse van de mogelijke omgevingsfactoren
 • alle planningen vormen samen een strategisch plan
 • voor grote organisaties zijn er drie planningsniveaus te onderscheiden. 1. Straregische, Divisie en Functioneel/operationeel niveau.
 • Strategie wordt goedgekeurd door de Directie
 • voor effectiviteit is draagvlak nodig.
 • Top Down benadering, van bovenaf genomen.
 • Voor de opstelling van de Budgetten zal eerder een bottom-up benadering worden gevolgd. op operatie niveau worden de budgetten  opgesteld en uiteindelijk fiat door directie. 
 • wat wordt beschreven in de interne analyse
  structuur zowel organisatie, inkoop, productie en distributie. Financieel. Management. Personeel. Onderzoek en ontwikkeling.
 • 1.1.1 organisatie

 • Wat is de functionele organisatiestructuur
  Organisatie opbouwen rond functies. Bijv. inkoop.verkoop.marketing.logistiek
 • Economies of scale ofwel het uitbreiden van standaard productie
 • Productgewijze organisatiestructuur
  organisatie opbouwen rond het product
 • Geografisch
  Wereld
 • Wat is de matrixstructuur
  Samenvoeging van functionele en productgewijze ondernemingsstructuur, bijv consultingfirma in reclame wereld. ofwel projectmatig werken, telkens een dealteam maken.
 • Wat is self-liquidating
  Kortstondige financiering, eenmalig productie proces, volledige terugkeer van vermogen
 • Divisiestructuur
  zinvol voor grote ondernemingen bijv forten 500 companies
 • Span of control
  hoeveel mensen bereik je direct zelf met leiding geven
 • contingency-theorie
  omgeving, open systeem, context van suprasysteem
 • autocratisch leider
  ofwel dictatoriale, autoritair leiding geven( alleen heerser)
 • Democratisch leiderschap
  overleg plegen met medewerkers
 • Taak gericht leiderschap
  doelen bereik op basis van afspraken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wanneer spreekt men van integratie in de bedrijfskolom ?
1
Wanneer spreekt men van differentiatie ?
1
Wat is kenmerkend voor integratie en differentiatie ?
1
Wat is parallellisatie ?   
1
Page 1 of 74